Sofia Sundström, projektledare och Carina Nydén, grundare av Knopp.

Forskningsbaserad app som hjälper NPF-familjer i vardagen

Varje år är det många familjer som under en längre period sett sitt barn kämpa i skolan och med sina relationer. Telefonsamtalen med pedagoger och rektorer blir många. Snart växer en ovilja att gå till skolan fram och föräldrar ser sitt barn gå från magont och huvudvärk till stress och ångest. Misstankar om en annorlunda kognition i form av ADHD eller autism kan börja växa och för många familjer är det startskottet på en omtumlande resa, kantad av sårbarhet, utsatthet och lång väntan på hjälp – om den ens kommer.

Carina Nydén har anhöriga som står inför just den här utmaningen. Nu har hon dragit i gång startupbolaget Knopp, med målet att utveckla en forskningsbaserad app för att hjälpa NPF-familjer i vardagen och i kontakten med skolan. Hon vet hur det är för familjer där barn kämpar med skolan. Det är mycket att sätta sig in i för att som förälder kunna ge sitt barn bra förutsättningar. Allt från kunskap om hur hjärnan fungerar och strategier för att hantera olika situationer till skolans uppdrag och vilka rättigheter man har som elev och medborgare i samhället.

– Det finns massor att lära sig, men det är också väldigt mycket som är svårtillgängligt. Därför vill vi hjälpa föräldrar och barn här och nu med ett verktyg som är enkelt att använda och passar in i en ansträngd vardag.

Många föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är utsatta för en enorm belastning. Enligt Attentions skolrapport 2023 behöver många NPF-föräldrar gå ner i arbetstid med försämrad ekonomi som följd. Försämrad hälsa och utmattningar är också vanligt i den här gruppen. Utsattheten är stor och idag finns det inget lättillgängligt sätt varken för föräldrar eller barn att få rätt stöd.

Här möts neurovetenskap och upplevelsedesign

Appen ska vara väl förankrad i forskning inom neurovetenskap. Förhoppningen är att även kunna teama upp med experter inom beteendevetenskap och spelutveckling för att skapa rätt innehåll med ett spännande gränssnitt. Bolaget har redan en stark grund inom upplevelsedesign och UX, vilket kommer väl till pass när komplexiteten i ämnet ska omvandlas till en enkel, smidig och hjälpsam produkt.

– Det finns många olika behov, men vi vill främst hjälpa barnen att förstå sig själva och att sakta men säkert börja äga sitt fungerande. Att de känner att deras sätt att fungera är lika bra som andras. Det finns så många positiva egenskaper inom dem, egenskaper som vi som samhälle behöver med de utmaningar vi står inför. När vi bara ser problemen runt barnens symptom och uttryck går vi miste om allt det. Vad kan vi möjliggöra om vi i stället börjar ge dem rätt förutsättningar? Nu har vi pratat mycket om barnen och det är viktigt att deras perspektiv får stå i centrum för det vi gör. Samtidigt är det minst lika viktigt för oss att stötta föräldrarna, för utan dem så blir det svårt att skapa riktig förändring för barnen. Därför kommer vi att fokusera på föräldrarna och familjen som helhet när vi utformar appen.

Snabbt framåt som startup-företag

När Carina ansökte och kom med i Peaks startup-program tog företagsresan fart. De befinner sig i ett tidigt skede, men har tack vare sitt driv fått mycket att hända på kort tid.

– Det har betytt mycket att Peak tycker att det här är ett viktigt ämne och att de tror på mig. Deras stöd, affärsrådgivare och nätverk har gett mig energi köra på, vilket varit jättepeppande! Vi har momentum, det går bra! 

I företaget finns förutom Carina, som är företagets grundare med en gedigen bakgrund inom UX-design och apputveckling, även Sofia Sundström. Hon har drivit en digitalbyrå i många år, har lång erfarenhet av digital produktutveckling och kommer att fungera som projektledare. Inom kort ansluter ytterligare en designer till företaget.

– Äntligen får vi göra något tillsammans. Sofia är fantastisk och att vi båda befinner oss i Åre känns roligt. 

Insamling av kunskap

Carina berättar att de nu befinner sig i en discoveryfas med mycket researcharbete. De intervjuar familjer för att bilda sig en uppfattning om vilka behov som finns och vilket problem som ska lösas. De tittar även på kundsegment och strategiska vägval. Först när det är klarlagt vet de vilka resurser som krävs, både inom företaget och externa samverkanspartners. Vid årsskiftet hoppas man kunna ha ett antal koncept klara och några månader efter det en färdig prototyp. En bra grund för att sedan utveckla appen som helhet.

– Det skulle kunna bli en svit av appar som adresserar olika behov och målgrupper. Som designer är det ibland svårt att inte börja skapa en lösning direkt. Så vi utmanar oss själva att lugnt stå kvar i discoveryfasen som vi är i nu och att inte skissa på lösningar än. När strategi och taktik är klar ser jag fram emot att designa en app som löser rätt problem på ett sätt som är stärkande, tillgängligt och enkelt – samtidigt som den skapar positiva erfarenheter för barn och familjer. Men först ska vi hitta rätt.

Text: Helena Bredberg, Grand North

Bild: Knopp

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.