ILSA – processledningsmodeller för innovationsledning

Peak Innovation tillsammans med Nasjonalparken Næringshage, Oppdal Tröndelag driver projektet ILSAProjektet ska säkerställa och optimera införandet av processledningsmodeller för innovationsledning för att att stärka innovationskapaciteten hos regionerna.

Bakgrund till ILSA
Tröndelag och Jämtlands län behöver öka sin innovationsförmåga och investeringsvilja i forskning, utveckling och innovation. Befintliga initiativ för att öka företagens innovationsförmåga är dåligt anpassade till förutsättningarna.

Syfte och mål
Projektet ska lägga grunden för att utveckla anpassningsbara verktyg för strategisk innovation samt utveckla innovationssystemets kapacitet. Genom att utbyta kunskap/erfarenheter och stärka de strategiska innovationsfrämjande insatserna i gränsregionen ska projektet samla kraft, utforska goda exempel, säkerställa samverkan och bygga ett underlag för att etablera en systematisk innovationspipeline i Tröndelag och Jämtlands län.

Tidsplan
Projektet löper över 18 månader med uppstart i början januari 2023.

 

Läs mer om projektet här: www.peakinnovation.se/ilsa/

 

 

 

 

Fakta

Svensk projektägare: Peak Innovation

Norsk projektägare: Nasjonalparken Næringshage

Längd: 01/2023 – 12/2023

Total budget: 151 546 EUR

EU-finansiering: 59 033 EUR

Statliga medel: 30 000 EUR

Kontaktperson: Lisa Björklund, Peak Innovation

Läs mer om projektet här: www.peakinnovation.se/ilsa/

 

 

 

Projektmedarbetare
Lisa Björklund

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.