SOURCE projektfakta

Ett INTERREG projekt där Jämtland Härjedalen och Tröndelags fylke samverkar i framtagande av framtidens hållbara modeller för utveckling av fritidshusområden i känslig fjällmiljö. Ett projekt där kommuner, NTNU, Mittuniversitetet, byggföretag och arkitekter samverkar.

Bakgrund
Fritidskommuner i Tröndelag och Jämtland vill vara bra och hållbara kommuner för både invånare och besökare. Särskilt utvecklingen av fritidshus har varit viktig för att skapa tillväxt och sysselsättning i avfolkningsutsatta landsbygdsområden. Fritidsbranschen och företaget som är involverade i utvecklingen av fritidshus är särskilt utsatta här, med verksamhet som till stor del konsumerar naturen.

Syfte och mål
I source vill projektägarna ta steget från kunskap till praktik genom att identifiera och exemplifiera hur fritidshusutveckling i större utsträckning kan vara ett verktyg för att förbättra natur och lokalsamhällen.

Tidsplan
Projektet löper över perioden 1 april 2023 till 31 mars 2026.

Läs mer här: https://peakinnovation.se/source-hemsida/

 

 

Fakta

Svensk projektägare Peak Innovation

Norsk projektägare Nasjonalparken Næringshage

EU-stöd 909 904 EUR.

Statliga medel 402 816 EUR (4 028 160 NOK)

Totalbudget: 2 544 822 EUR

Projekttid: 1 apr 2023 – 31 mars 2026

Kontaktperson: Erik Melin Söderström Peak Innovation

Läs mer här: https://peakinnovation.se/source-hemsida/

 

Projektledare
Erik Melin Söderström

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.