Ny app ska göra ortopediska ingrepp säkrare​

Lars Korsnes är ortoped och verksam vid Östersunds sjukhus sedan 2002. De senaste 15 åren har han specialiserat sig på proteskirurgi, höft- och knäproteser. Han såg ett stort behov av att kunna kvalitetssäkra och effektivisera ortopediska operationer. Nu har han genom startup-bolaget Pumpa Med tagit fram en egen teknisk lösning.

Varje år utförs ungefär 25-30 000 höft- och knäprotesoperationer i Sverige. Vid lyckade insatser höjer de livskvaliteten för artrosdrabbade patienter, och 90 procent av dem är mycket nöjda. Men det är en stor operation med vissa risker. En komplikation kan innebära en katastrof för den drabbade, här har sjukvården en skyldighet att minimera riskerna.

Ett misstag som startade allt

Lars Korsnes har lång erfarenhet av den här typen av operationer. För fem år sedan drabbades han av ett misstag vid en operation. Patienten var sydd och klar, när det upptäcktes att den dimension på skålen som antecknats i journalen inte motsvarade den som de trodde att de valt. Det kom som en chock för Lars. Eftersom patienten fortfarande hade ryggmärgsbedövning kunde rätta till misstaget direkt.

– Jag funderade mycket på det här efteråt. Under en operation väljer man vilken dimension på komponenterna som passar och de plockas fram manuellt. Det kunde ha gått illa, men slutade väldigt bra för just den här personen. Men det fick mig att förstå att det borde göras en datoriserad kontroll genom skanning.

Programmerare – och läkare

Eftersom Lars även har en IT-utbildning i grunden, som programmerare, visste han hur man bygger en app. Han utvecklade en teknisk lösning som kan kontrollera komponenterna under en operation genom skanning och larma innan ett fel begås.

Förutom att appen bidrar till kvalitetssäkring är den både tidsbesparande och dokumenterar alla uppgifter korrekt, såsom katalogisering och handels- respektive batchnummer för att spåra tillverkningen.

– Det blir så säkert som det kan bli med den här lösningen.

Testas av kollegor i landet

Att utveckla appen har tagit närmare fyra år. Bolaget har nu en minimum viable product (MVP) sedan ungefär ett år tillbaka. Det är en enkel version av en produkt som har tillräckliga funktioner för att testa och få feedback inför fortsatt utveckling. De användare som börjat testa den, både i Östersund och Stockholm, är nöjda.

– Alla kollegor har bara positiv återkoppling och även läkarsekreterarna säger att den underlättar deras arbete. Idag testas den ut av de flesta som gör höftprotesoperationer.

Lars menar att det finns ett stort behov av den här typen av kontroll, eftersom människor runt om i världen åker hem med fel komponenter inopererade. En amerikansk studie från 2019 visade att vid datoriserad eftergranskning av 22 847 höft- och knäproteser fanns 169 ”selection errors” där protesdelar som inte ska kombineras blev använda. Av dessa 169 var det 25 patienter som hade genomgått höftprotesoperation och blivit utskrivna från sjukhuset med olika storlek på ledhuvud och ledskål.*

– Det är kirurgiska fel som går att eliminera helt. Med den här skanningen går det inte att använda fel implantatkombinationer vid en operation.

Startade ett bolag

För ett år sedan pitchade Lars med sin MVP för Peak Innovations Startup-program. Han blev antagen och har därigenom kunnat satsa vidare på sin startup. Inom programmet har Lars fått rådgivning och tillgång till ett brett kontaktnät med olika aktörer. För att testa affärsidén har en marknadsundersökning gjorts och enligt rapporten finns inga liknande appar på marknaden.

– Jag är förvånad över att det inte redan finns en lösning! Min ambition är att den här produkten ska spridas internationellt eftersom det är ett globalt problem.

CE-märkning för Europa

Medicinsk teknik är omgärdad av hårda krav innan en produkt godkänns på marknaden. Pumpa Med står just nu inför att CE-märka produkten i Europa. Ett arbete med riskklassificering pågår liksom ett samarbete kring immaterialrätt med hjälp av experter inom dessa områden.

– Det är många processer som kräver mycket dokumentation innan en produkt kan kommersialiseras. Utan inkubatorn hade det inte varit möjligt. Jag hade kunnat göra det här ideellt, men det går inte att lansera en medicinsk produkt utan att ett företag står bakom.

Lars ser även möjligheter att vidareutveckla appen för fler användningsområden, exempelvis för logistik och register samt integrering med journalsystem.

– Inom sjukvården brottas vi med ineffektiva system som ofta är skapade med goda intentioner utanför sjukhuset. Men det är alltid bättre om kliniker och läkare involveras i IT-systemen, eftersom idéer och förändringar från golvet har större förutsättningar att lyckas i verkligheten.

*) Källa: Ast MP, Mayman DJ, Bostrom MP, Gonzalez Della Valle A, Haas SB. Can We Avoid Implant-selection Errors in Total Joint Arthroplasty? Clin Orthop Relat Res. 2019 Jan;477(1):130-133

Text: Helena Bredberg, Grand North

Bild: Team Peak

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.