ReDriv - samlat material från projektet

På den här sidan har vi samlat material som producerats inom projektet ReDriv. Mer information om projektet hittar du på www.peakinnovation.se/redriv och själva plattformen som blev resultatet finns på www.drivmedla.se.

Längst ner hittar du kontaktuppgifter till projektdeltagarna – välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om ReDriv och plattformen Drivmedla.se

Mycket nöje!

En introduktion till Drivmedla.se

Se lanseringseventet

Se vår slutkonferens

Vi har även sammanställt en rapport som beskriver ReDrivs projektresa, hur vi använt metoden tjänstedesign, intervjuer med några av våra intressenter samt beskriver resultatet. 

Webbinarie-serie

Ladda landsbygden — ett gott exempel som ger etablering av laddinfrastruktur i hela landet

Elbilsboomen fortsätter, fler investerar i eldrivna fordon. Men hänger laddinfrastrukturen med? Fungerar det att ladda i hela landet? Inom projektet ”Ladda hela Kalmar län & Glasriket” har man kartlagt förutsättningarna för en storskalig etablering av laddinfrastruktur för lätta fordon på landsbygden i Kalmar län & Glasriket. Med 14 kommuner engagerade har förankring och intresse hos verksamheter inom besöks- och turismnäringen skapats på över 500 platser. Hur går resan vidare från ord till handling? På detta webbinarium presenteras erfarenheter, framgångsfaktorer, affärsmodeller och resultat samt hur detta arbetssätt kan spridas till fler regioner.

Ewa Engdahl Coompanion Kalmar län och Jonas Lööf Miljöfordon Sverige

Hållbarhetsverktyget – ett digitalt verktyg för klimatsmart samhällsplanering

Hur stor klimatpåverkan kommer människors resor till och från ett nybyggt område att generera – och hur kan vi planera mer klimatsmart? Hållbarhetsverktyget är ett digitalt verktyg som på ett enkelt sätt synliggör resealstring och klimateffekter från nya bostäder och verksamheter. Genom att i  tidiga skeden synliggöra detta är det möjligt att jämföra olika bebyggelse,  strukturer och lokaliseringar för en etablering. På webbinariet får du reda på mer om verktyget, dess syfte och hur du kan använda det. Vi kommer även berätta mer om den utveckling som görs inom ReDriv för att verktyget bättre ska kunna stötta utbyggnaden av ladd- och drivmedelsinfrastruktur. 

Emmy Nicander, Regionplanerare Göteborgsregionen

Gröna energigaser – ett samlat grepp för en snabbare omställning i Kalmar län

Kalmar län är ett biogaslän med en god utbyggd infrastruktur för biogas och där större delen av kollektivtrafiken körs på biogas. Men i tider när det diskuteras en bredd av olika lösningar och alternativ ville Region Kalmar län ta ett samlingsgrepp genom att kombinera en satsning på flytande biogas, komprimerad biogas och grön vätgas. Detta är grunden till initiativet Gröna energigaser.

På webbinariet presenteras kort bakgrunden från biogas till gröna energigaser i Kalmar län. Gröna energigaser har ett fokus på att involvera även tunga fordon i diskussionen. Men hur ser intresset ut hos åkerier att vara en del av lösningen? Finns viljan att ställa om? Hur ser det offentligas roll ut i denna omställning? Genomförd kartläggning av åkeriers omställningsplaner samt reflektioner och slutsatser presenteras på webbinariet. Vi vänder oss till dig inom kommun, region eller företag som arbetar med omställning från fossilt till förnybart drivmedel inom transportsektorn.

Kenny Nässert och Pernilla Hansson, Miljöfordon Sverige

Elektrifiering i norr – är det verkligen för kallt och för långa avstånd?

På temat tunga transporter och elektrifiering i norra Sverige tar vi avstamp i påståendet att elektrifiering inte funkar i norr för att det är för kallt och för långa avstånd. Vi får en genomgång av lärdomar och  insatser som gjorts och landar i insikten att elektrifiering är genomförbart i norr, och är det genomförbart i norr – då kan alla!

Andreas Johansson, Energisakkunnig Energikontor Norr AB

TCO-kalkylering – ett verktyg för klimatsmart och kostnadseffektiv samhällsplanering

Kostar det mer att köra fossilfritt? Vilket klimatavtryck har olika bränsleslag och hur ska jag navigera mellan olika teknikval? Hur skiljer sig TCO för lätta respektive tunga fordon? TCO-kalkylering är en kalkylmetod där man tar hänsyn till samtliga kostnader/klimatavtryck som fordonet har under hela sin livscykel. Direkta såsom indirekta. På webbinariet får du mer kunskap om TCO-kalkylering och hur det kan hjälpa beslutsfattare att välja rätt mellan teknik, bränsle och infrastruktur för att uppnå hållbara mål samtidigt som man upprätthåller en konkurrenskraftig verksamhet. Vi kommer även berätta mer om den utveckling som görs inom ReDriv för att verktyget bättre ska kunna stötta utbyggnaden av ladd- och drivmedelsinfrastruktur. Vi vänder oss till dig som fordonsägare eller en kravställare och beställare av transporter. Tillsammans skapar vi en större förståelse för olika komponenter samt skapar förmåga till mer hållbara beslut. 

Petter Huddén, Intuizio samt Jonas Lööf och Kenny Nässert, Miljöfordon Sverige 

Guidelines från projektets goda exempel

Här kan du ladda ner guidelines från projektets goda exempel;

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.