Vi håller på att bygga sönder vår känsliga naturmiljö. Det vill vi förändra

Åre och Oppdal är exempel där senaste decenniernas utveckling påverkat områdena negativt med fler översvämningar, jordskred och förlust av naturvärden.

Peak Innovation kraftsamlar därför för en mer hållbar utveckling av fritidshusområden, för att skynda på den gröna omställningen och öppna för nya möjligheter för regionens företag, där nya arbetssätt, andra byggmaterial och där innovationer kan användas för att bevara och återställa vår natur.

– Vi vill hitta vägar för att byggandet ska kunna ske mer hållbart, med nya metoder, material där återställande och bevarande av naturvärden prioriteras, säger Erik Melin Söderström, Projektledare för Peak Innovation.

Förlust av natur ses som den största globala risken för samhället, ekonomin och biologisk mångfald. Nyligen (27 feb) klubbade EU-parlamentet igenom en lag om att återställa naturvärden, och medlemsländerna väntas följa efter senare i vår.

Vid byggen av fritidshusområden görs ingrepp som leder till förlust av biologisk mångfald, dålig motståndskraft mot klimatförändringar och inte sällan ett intrång i rennäringen och samernas levnadsvillkor.

– Vi vill samla nya kunskaper från alla aktörer som berörs, myndigheter, företag, besöksnäring, markägare, arkitekter – alla som på något sätt involveras i exploatering, inte minst beslutsfattarna, säger Erik Melin Söderström.

Initiativet ska peka ut verktyg för att bygga hållbart och cirkulärt, säkra naturområden för kommande generationer och hitta vägar till en turism som bidrar i stället för att belasta.

– Nu söker vi företag och aktörer för några pilotprojekt där vi vill testa, utveckla och dokumentera nya sätt att prioritera, planera, projektera, utveckla och återställa tidigare förbrukade naturvärden. Det kan vara större projekt som planeras eller pågående hållbara byggprojekt, säger Erik Melin Söderström.

Erfarenheter från pilotprojekten samlas i en kunskapsbank med verktyg för verklig förändring, från ny teknik, hållbara processer och modeller.

Fakta om Peaks initiativ SOURCE 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.