Ansök mellan 19 November och 29 January

Internationellt personalutbyte inom AI

Internationellt personalutbyte inom AI

Skulle ni vilja öka er kunskap inom AI och/eller skapa samverkan med andra organisationer inom AI? Nu finns möjlighet att söka upp till 500 000 kr hos Vinnova för att göra personalutbyten med organisationer i andra länder.  

Området AI (artificiell intelligens) kan definieras på många olika sätt. Inom ramen för den här utlysningen definierar Vinnova AI som en maskins föråga att imitera intelligent mänskligt beteende och tillämpning av tekniker som idag typiskt inkluderas i begreppet, till exempel maskin- eller djupinlärning. Artificiell intelligens betecknar också det område av vetenskap och teknik som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Ökad användning av AI innebär allt högre krav på kompetensförnyelse. Vinnovas utlysning syftar därför till att öka kompetensen inom tillämpad AI och förstärka samarbete mellan Sverige och andra länder inom området. Erbjudandet är öppet för företag, offentliga organisationer och forskningsorganisationer som har möjlighet att göra personalutbyte mellan Sverige och Brasilien, Frankrike, Kanada, Tyskland samt USA. Utbytet kan vara en till sex månader.

Utbytet kan ske på följande två sätt:

  1. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att ge en anställd möjlighet att arbeta på en organisation i ovan nämnda länder, för att stärka hens AI-kompetens inom ett visst område.
  2. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att bjuda in en AIexpert från länderna ovan att komma till organisationen i Sverige och arbeta i deras AI-verksamhet.

Varje projekt kan få maximalt 500 000 kr och bidragen beviljas med högst 50 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Utlysningen har flera ansökningsperioder med följande deadlines:

  • 29 januari 2021 kl 14:00
  • 26 februari 2021 kl 14:00
  • 31 mars 2021 kl 14:00
  • 30 september 2021 kl 14:00

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledarePeak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Getty Images, Unsplash 

Öka Innovationskraften Program

Öka innovationskraften

15 december klockan 16.00-17.30

Hur tar man del av EUs Horisont-pengar? 

Vad ger det för utveckling och affärsmöjligheter? 

Program

16.00 Välkomna – presentationer

16.10  Introduktion Invest In Innovation, Peak Region. 
Daniel Eurenius, Projektledare, Lina Lif, Projektledare.  

16.20 Introduktion Regionalt ResursCenter.
Anders Landström, Projektledare.
Sara Wemstad, Projektadministratör.

16.30 Paus

16.35 Vår teknik kan göra gröna kemikalier och biodrivmedel från skogen!
Monica Normark, CTO SEKAB.

16.55 Hur ligga i framkant inom stålteknologi och järnvägstransporter?                               Bengt Bolsöy, Technical Manager Kirunawagon.

17.15 Diskussion – Frågor – Sammanfattning – Nästa steg.                                      

17.30 Slut    

Anmälan

Anmäl er till: sara.wemstad@regionjh.se

Varmt välkomna till en givande eftermiddag!

Anders Landström
Projektledare Regionalt ResursCenter

Daniel Eurenius
Projektledare Invest in Innovation

Sara Wemstad
Projektadministratör Regionalt ResursCenter

Seminariet arrangeras i samråd med Samling Näringsliv och IUC-Z-GROUP

Monica Normark

Monica Normark, CTO på SEKAB SEKAB har idag positionen som ett av Europas ledande biokemikalie-företag och är det företag i Västernorrland som är störst vad gäller investeringsfinansiering via Horizon 2020.  

 

Bengt Bolsöy
Technical Manager Kirunawagon

                                

Öka Innovationskraften

Öka Innovationskraften

Ett seminarium om innovation och finansiering
15 december klockan 16.00-18.30

Visste du att det i EU:s Horisontprogram 2030 finns en pott på nästan 80 miljarder EURO tillägnad forskning och innovation? Vi vill att mer av dessa pengar hamnar i Jämtland. Skulle det vara intressant för er att ta del av de pengarna?

Det tror vi, och därför vill vi bjuda in dig/er till ett seminarium för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa er att utforska era innovations-, finansierings-, och utvecklingsmöjligheter.

Region Jämtland Härjedalen har nyligen startat upp ett Regionalt ResursCenter, som tillsammans med Peak Regions projekt Invest in Innovation ska möjliggöra för företag och organisationer att ansöka om finansiering för innovation och företagsutveckling. Målet är att en större del av medlen i EU:s Horisontprogram bidrar till utveckling i mellersta Norrland.

Regionen har sedan 2014 arbetat aktivt med andra aktörer i EU för att generera regional utveckling med fokus på hälsa och sjukvård. Genom att delta i flera projekt med finansiering från Horisont så har vi nu skapat ett omfattande kontaktnät både nationellt och internationellt med kunskap och kompetenser i att driva och utveckla projekt med bäring på framtidens samhälle.

En ökad innovationskraft ger fler affärer och stark regional utveckling och det är nu dags att dela med sig av den nyvunna kunskapen till andra branscher och organisationer!

 

Plats

Vår ambition är att träffas fysiskt och vi tar såklart största hänsyn till rådande läge och aktuella rekommendationer. Om det inte är möjligt att genomföra seminariet så bli det ett webinar.

Anmälan

Anmäl er till: sara.wemstad@regionjh.se senast 9/12

 

 

Varmt välkomna till en givande eftermiddag!

Anders Landström
Projektledare Regionalt ResursCenter

Daniel Eurenius
Projektledare Invest in Innovation

Sara Wemstad
Projektadministratör Regionalt ResursCenter

Program

  • Inledning
  • Om Regionalt ResursCenter och Invest in Innovation
  • Hur tar man del av EU:s Horisont-pengar? Och vad ger det för utveckling och affärsmöjligheter? Exempel från två aktörer.
  • Diskussion och frågor

Seminariet arrangeras i samråd med Samling Näringsliv och IUC-Z-GROUP

Seminariet sponsras av Iron Mountain