Rådgivare till PEAK Accelerator

Rådgivare till PEAK Accelerator Härmed inbjudes intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende upphandling i enlighet med villkor i  förfrågningsunderlag samt eventuella bifogade handlingar. Peak Innovation AB har behov av att upphandla en rådgivare till PEAK Accelerator. Syftet med uppdraget som rådgivare är att bidra med ett externt nätverk och arbeta för att utöka antalet startups som […]

Biobaserade material, produkter och tjänster

Fram till 3 mars finns möjlighet att ansöka om finansiering för att arbeta med innovativa och nydanande frågor inom den biobaserade sektorn. Utlysningen riktar sig till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Projekten ska vara mindre forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att prova hypoteser, som sedan kan ligga till grund […]

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.