Senior projektledare till internationella innovationsprojekt

Senior projektledare till internationella innovationsprojekt

Peak Innovation söker en senior projektledare att leda ett av de större innovationsprojekten som vi nu driver i vår verksamhet.

Peak Innovation driver innovationskraften i Jämtland/Härjedalen. Vi har två huvudsakliga verksamheter, dels vår startup-verksamhet och dels vår projekthubb. 

I startup-verksamheten driver vi Peak Inkubator och Peak Accelerator, med 10 bolag i respektive verksamhet. I vår projekthubb drivs nästan uteslutande innovationsprojekt i en sk trippel-helix struktur med näringsliv, akademi och det offentliga.

Att vara projektledare i en sådan struktur kräver ett stort mått av självledarskap och en förmåga att anpassa sig till olika syften och förhållningssätt. Ett starkt målfokus är centralt för att lyckas. Som projektledare är det viktigt att vara prestigelös och kunna synliggöra goda resultat och utvecklingsmöjligheter.

Vi söker dig som har:

  • Relevant akademisk utbildning
  • Mångårig dokumenterad erfarenhet av projektledning/ledningsroller
  • Bred kunskap om offentlig förvaltning, juridik och akademins verklighet
  • God kunskap om ekonomi
  • Rätt personlig profil för att ta dig an morgondagens utmaningar

Som person är du följsam och samtidigt tydlig. Du har integritet och är resultatorienterad. Du har lätt för att samarbeta och trygg i att leda andra. 

Vi har stor vana att hantera olika utmanande situationer i teamet och mesta löser vi tillsammans med dig, du kommer aldrig vara ensam i ditt projekt. I vår finns bara framgång eller lärdomar.

 

Kontakta Pelle Simonsson pelle.simonsson@peakinnovation.se för mer information om tjänsten. 

Kontakt:

Pelle Simonsson

Inkubatorledare
+46 (0)70-336 03 49
pelle.simonsson@peakinnovation.se

Ansökan:

Ansök genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev till jobbansokan@peakinnovation.se

Biobaserade material, produkter och tjänster

Biobaserade material, produkter och tjänster

Fram till 3 mars finns möjlighet att ansöka om finansiering för att arbeta med innovativa och nydanande frågor inom den biobaserade sektorn. Utlysningen riktar sig till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

Projekten ska vara mindre forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att prova hypoteser, som sedan kan ligga till grund för mer omfattande projekt. Högst 500 000 kr kan sökas (högst 50 procent av stödberättigade kostnader). Projektgruppen ska bestå av minst två parter varav minst en är ett företag.

Syftet med utlysningen beskrivs som att ”stimulera ett högre risktagande och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi”.

För projekt som genomförts och slutrapporterats kommer en efterföljande möjlighet att söka steg 2 för att under längre tidsperiod få en större finansiering.

Utlysningen stänger 3 mars och projekt kan som tidigast starta 28 april.
Förväntad projekttid är ca 6 månader.

 

Om BioInnovation:

BioInnovation är en del av Vinnova, Formas och Energimyndigheten satsning på strategiska innovationsprogram i Sverige. Programmens syfte är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledare Peak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Unsplash Erik Binggeser