På Ventana är innovation allt som leder till utveckling

På Ventana är innovation allt
som leder till utveckling

”Det är viktigare att ge sig ut på en resa och upptäcka alla mervärden längs vägen än att ha en plan med ett mål. För tänk om det inte var det målet du egentligen ville nå.” Den devisen lever Mikael Forss, platschef vid Ventana Hackås, efter.

Ventana Hackås AB som är en del av Ventana Group ligger i Hackås och är idag fransktägt. Aluminiumgjuteriet som tidigare hette Hackås Precisionsgjuteri har funnits sedan 1971.

– Vi har en okänd gjutmetod, kanske är vi ensamma i Europa. Vi håller till på en plats som inte är central för andra, även om jag tycker det. Och vi finns kvar efter 50 år. Det betyder att vi gör något rätt, säger Mikael Forss.

När vi träffar honom för att prata om innovation har företaget precis invigt sin stora planeringstavla som sitter centralt placerad i fabriken. Här engageras hela företag och alla deltar för att planera sin egen tid och fabrikens produktion. Den nya metoden innebär att de jobbar lite smartare och alla kan bidra för att upptäcka flaskhalsar och skapa bättre flöden i produktionskedjan.

– Det här har varit ett litet frö som grott i ett halvår. Vi har försökt några olika metoder men det har mest blivit krångligt och tungrott. Nu har vi hittat en modell som är enkel och bra, säger Mikael Forss.

Planeringstavlan är ett exempel på innovation. För om Mikael ska beskriva vad innovation är för honom så handlar det om utveckling. Utan utveckling avstannar verksamheten och så småningom riskerar den att försvinna menar han.

 

– Vill man som företagare utvecklas så tror jag det är bättre att göra små förändringar hela tiden. Om man tar många små steg och hela tiden dokumenterar vad som händer så blir resultatet ofta väldigt spännande.

Värdefulla projekt

Ventana har förutom det interna arbetet med innovation också utvecklat produkter till sina kunder, och vid flertalet tillfällen har de deltagit i projekt kopplade till forskning. Ventana har aldrig betalat pengar för sitt projektdeltagande utan bidragit med sin tid.

– För mig har det varit nyfikenheten som lockat. Jag vill testa nya saker och se om det går att applicera på vår verksamhet. Vi har länge pratat om att keramiska kärnor skulle vara bra ett bra alternativ i gjutprocessen. Nu fick vi i ett projekt testa vår tes och det visade sig att de var för bra, så de går inte att använda. Nu vet vi det!

Projektet Mikael hänvisar till skedde i samverkan med RISE i Borås där de bland annat testat additiv tillverkning (3D-printing) av keramiska kärnor istället för att tillverka den vanliga modellutrustningen de brukar göra. För två år sedan deltog de i ett annat projekt, HINT tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Där tittade de på skillnaderna mellan de två gjutmetoderna gipsgjutning och pressgjutning. Detta för att skapa bra erbjudanden till rätt pris till fordonsindustrin.

– Att delta i olika innovationsprojekt har gett oss som företag ökad kunskap och produktutvecklingsmöjligheter. Men det har också gett oss många och bra kontakter. Idag har jag många jag kan ringa om jag behöver bolla ett problem eller få hjälp att hitta en lösning.

Prövar sig fram

Mikael, som tidigare jobbat mycket med kvalitetssäkring, känner till hur viktigt det är att sätta mål för att alla ska dra åt samma håll. Idag tänker han lite annorlunda och menar att vågar man prova sig fram, ta små steg, dokumentera vad som händer och följa upp så vinner man på det i längden.

– Det är inte lika tydligt eller uppenbart men med för tydliga mål blir du lätt avskärmad och ser inte alla mervärden som skapas längs resan.

Nästa idé Mikael hoppas på att förverkliga handlar om det miljöarbete svenska företag idag åläggs. I jämförelse med konkurrenterna släpper aluminiumgjuterier i Sverige ut 67 kilo koldioxid per ton gjuten aluminium medan man i Asien släpper ut 1,5 ton koldioxid per ton gjuten aluminium. (Datakälla: Ekonomifakta 2017)

– För att ta igen den snedvridna konkurrens detta innebär vill vi att våra kunder ska kunna tillgodoräkna sig mellanskillnaden i koldioxidutsläpp. Kanske att man kan få tillgodose det i sitt ISO-arbete?

Hur detta ska fungera rent praktiskt har Mikael inte klart för sig, men för att nå en inhemsk marknad måste han tänka annorlunda och nytt. Som den innovatör han är kommer han testa sig fram till han hittar en bra lösning.

Text och foto: Marlene Ström

Utvecklingscheckar för natur- och ekoturism

Utvecklingscheckar för natur- och ekoturism

Tillväxtverket utlyser ca 20 miljoner i utvecklingscheckar till företag inom natur- och ekoturism. Checkarna ska användas till företagens förmåga till hållbar utveckling och omställning.

Utvecklingscheckarna kan exempelvis användas till produktutveckling, rådgivning, analyser, marknadsföringsinsatser, kompetensutveckling eller hållbarhetscertifieringar. Stödet kan sökas av små företag inom natur- och ekoturism som har färre än 50 anställda och en omsättning lägre än 10 miljoner EUR (minst 300 000 SEK i omsättning år 2019). Företag kan söka mellan 50 000 SEK och 150 000 SEK. De kostnader som godkänns är externa konsulter, personalkostnader och investeringar. Projekten kan pågå som längst till 30 september 2021.

 

Tillväxtverkets definition av naturturismföretag: Företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster till besökare med naturupplevelsen i centrum.

 

Tillväxtverkets definition av ekoturismföretag: Företag inom naturturism som, med respekt för den lokala kulturen, erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska ske med minimal påverkan på naturmiljöer.

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Lina Lif

Peak Innovation

lina.lif@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46 (0)70-650 51 86

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Unsplash, Jake Melara

Utlysning Jordbruksverket

Utlysning Jordbruksverket

Har du en innovationsidé kopplad till jordbruk-, trädgård eller rennäringen? I sådana fall har du nu via Jordbruksverket möjlighet att söka stöd för att genomföra ett innovationsprojekt inom dessa grenar.

Utlysningen kommer från Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri och riktar sig mot företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen.

Du kan få stöd för 100% av utgifter och kostnader kopplade till projektet som härrör personal, indirekta kostnader, och övriga utgifter. Du kan dessutom få 50% i stöd för investeringar kopplade till projektet.

Det övergripande målen från EIP-Agri strävar till en ökad konkurrenskraft, hållbar produktion och förbättrade miljövärden. Dessa ska bidra till våra behov av livsmedel, foder, bioenergi och biobaserade material.

För att söka innovationsprojektstöd krävs att du har en innovationsgrupp med tecknat samarbetsavtal där minst två organisationer skall ingå. Du kan utöver själva innovationsprojektstödet även söka stöd för att bilda en sådan innovationsgrupp.

Innovationen kan vara en ny produkt, en ny metod, ett nytt sätt att nå marknaden på eller en ny process.

 

Utlysningen har flera ansökningsperioder med följande deadline:

23 mars

17 maj

31 augusti

25 oktober.

 

 

 

Läs mer om utlysningen här:

https://www.landsbygdsnatverket.se/sokastod/innovationsstodeteipagri.106.6450369c15213cd6fe7ece99.html

https://jordbruksverket.se/stod/innovation-och-forskning/genomfora-ett-innovationsprojekt-eip#h-Samycketstodkandufa

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

dRural – nästa generations smarta plattform för servicetjänster

Nästa generations smarta plattform för servicetjänster utvecklas med stöd av Peak Innovation.

EU-projektet dRural ska utveckla, implementera och utvärdera en digital lösning – i form av en marknadsplats för servicetjänster, allt från hälso-sjukvård, till RUT och transporttjänster. Projektet genomförs i fyra europeiska regioner, varav Jämtland Härjedalen är en.

– Det handlar om att utveckla tillgänglighet till ett stort och kvalitativt serviceutbud för morgondagens människor som väljer att bo i livsbejakande miljöer, säger Daniel Eurenius, projektledare på Peak Innovation.

– Att leva i glesa strukturer ska göras än mer attraktivt med ny teknik. Nya tillgängliga tjänster som förenklar vår vardag, nya hållbara värden som förstärker vår livskvalitet.

Servicetjänster inom t ex hälso-sjukvård, lärande och utbildning, fritid och upplevelser, transporter och kommunikation, framtidens energi och hållbarhet.

Flera andra regionala aktörer deltar i projektet för att skapa en så bred helhetslösning som möjligt, däribland Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Jämtkraft, Torsta AB, samt Mittuniversitetet. Krokoms kommun är utsedd som testområde i Jämtland Härjedalen.

dRural bidrar också till att nya och befintliga tjänsteleverantörer kan etablera sig på marknadsplatsen. PEAK Innovations roll i projektet är att stimulera till innovationskraft, stötta lokala entreprenörer för utveckling och anpassning till plattformen och inte minst samordna resultat med testområden i Kroatien, Spanien och Nederländerna.

– Ett av målen med projektet är att marknadsplatsen ska vara kommersiellt entreprenörsdriven. Om modellen blir framgångsrik finns alla möjligheter att växa på andra marknader i Europa och övriga världen, säger Daniel Eurenius.

Projektet ska pågå under 2021–2024 med en total budget på ca 150 miljoner kronor, varav 19,7 miljoner kronor är avsatta för länet.

För mer information kontakta:

Daniel Eurenius
projektledare
daniel.eurenius@peakinnovation.se
+46 (0)70- 332 58 49