Människor ska få leva sitt liv tills de dör

Lisa Thambert, Omsorgsförmedlingen Människor ska få leva sitt liv tills de dör Omsorgsförmedlingen är ett traineeprogram för unga som vill arbeta inom äldrevården. Det är också ett digitalt stödprogram som kan avlasta beställarna, oftast kommuner. Initiativet startades av Lisa Thambert, dels utifrån egna erfarenheten av vårdyrket, dels via insikten att Sveriges befolkning snabbt blir allt […]

Pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Större pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen, är välkommen att söka stöd för större pilot- eller demonstrationsprojekt hos Energimyndigheten. Sista dag för inlämning av skiss: 2022-02-03 Sista dag för ansökan: 2022-04-05 Pilotprojekt och demonstrationer för omställning kan få […]

Hållbar industri 2022

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022 Svensk industri har potential att leda omställningen till ett hållbart samhälle, både inom och utanför landets gränser. Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna utlysning vill Vinnova finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att […]

Interreg – förstudie SOURCE ​

Interreg – förstudie SOURCE Peak Innovation har fått beviljat medel från Interreg Sverige-Norge programmet och Region Jämtland Härjedalen för att genomföra förstudien   SOURCE – Sustainable develOpment of hoUsing for ReCreational usE.   Förstudien pågår från 1 nov 2021 till 30 juni 2022, och ska genomföras i samband med Nationalparken Næringshagen i Oppdal. Projektet ligger under Interreg-delområdet […]

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Digitalt samhällsbyggande i praktiken Nu kan ni söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter! Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. […]

Samverka internationellt med innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, IoT och digitalisering?

Samverka internationellt med innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, IoT och digitalisering? EU-Klustret CELTIC NEXT stimulerar och verkar för området informations- och kommunikationsteknik (IKT). Programmet omfattar en bredd av IKT-ämnen baserade på nya högpresterande kommunikationsnätverk som stöder tillämpningar med stora datamängder och avancerade tjänster. Exempel på sektorer är IKT-sektorn, smarta transporter, digital utbildning, säkerhet, IoT, 6G, […]

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.