Sopplunch House Be, 5 April

PEAKs
SOPPLUNCH

Välkommen på Sopplunch.
5 april kl 12.00-13.00 på House Be, Åre

Funderar du på att ta din affärsidé till nästa steg? Undrar du hur Peak Inkubator skulle kunna vara ett stöd för dig? Kom på sopplunch och lyssna på hur Peak Inkubator hjälper entreprenörer med skräddarsydd affärsutveckling med fokus på att ta idén och affären till nästa nivå. Du kommer att arbeta med våra egna affärsutvecklare men också med externa specialister. Nästa program med 10-12 bolag startar i september/oktober.

Peak Innovation bjuder på soppa (vegansk), mingel och nätverkande. Anmäl dig här senast onsdag 29/3.

 

 

Jag deltar gärna vid PEAKs Sopplunch 

Framtidsspaning på Samverket

Samverket framtidsspaning

Sju framtidsscenarier för Jämtland 2050

Gomorron Östersund Tegelmagasinet, eller på Zoom
Onsdag 22 mars 202309:00 till 11:00

Att förstå regionens utmaningar och förutsättningar idag krävs för framgång på kort sikt. Att förstå vad det kommer vara imorgon är hur man skaffar långsiktigt försprång. Trender och framtidsscenarier är en kraftfull utgångspunkt i regionens utvecklings- och innovationsstrategi.

Karl Johan Tegnér från Kairos Future presenterar sin framtidsstudie av Jämtland 2050 och öppnar upp för frågor och dialog både under och efter presentationen.

Framtidsstudien Jämtland Beyond Tomorrow 2050 är framtagen av Peak Innovation och underlaget av presentationen finns på deras hemsida som ni hittar här: https://peakinnovation.se/jamtland-beyond-tomorrow-26-januari/.

Kairos Future är ett internationellt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys och strategi.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.samverket.se/kalender/kairos-future

Finansieringspalett & Projektbyggarverkstad

Finansieringspalett & Projektbyggarverkstad

28 mars 2023

Vilka strategiska utvecklings och innovationsprojekt vill vi i Jämtlands län se från 2023 och framåt? Vilka möjligheter till finansiering finns när det gäller större samverkansprojekt, förstudier m m?

Under hösten 2023 bjöd Peak Innovation in till två workshops på temat ”Jämtland Beyond Tomorrow – strategiska projekt” där deltagare från en mängd olika organisationer tog fram utmaningar, möjligheter och framtidsspaningar.

Nu bjuder vi in till nästa träff och nästa steg! Flera projektgrupper har jobbat vidare med sina idéer och vi ser strategiska projekt växa fram inom flera olika områden. Du kan delta på denna träff även om du inte var med den 26 september eller 8 december.

Den 28 mars bjuder Peak Innovation i samarbete med Region Jämtland Härjedalen in till en halvdags workshop i hus U på Campus. Vi kommer att börja med en djupdykning i finansieringsmöjligheter (den så kallade Finansieringspaletten) för att därefter jobba vidare med skarpa projektidéer/utmaningar kring konkreta, strategiska projekt i Jämtland som är öppna för samverkan.

Det finns möjlighet att delta i endast Finansieringspaletten eller endast Projektbyggarverkstaden.

Program

Kl. 12:00-14:15  Lunch och presentation av finansieringsmöjligheter för strategiska projekt i  Jämtland Härjedalen

  • Europiska Regionalfonden (ERUF)
  • Europeiska Socialfonden (ESF)
  • Interreg Sverige-Norge
  • Interreg Baltic Sea Region
  • Region Jämtland Härjedalen 1:1-medel för medfinansiering

Kl. 14:15-14:30 Fika

Kl. 14:30 Workshop kring strategiska projekt och konkreta samarbeten i Jämtland Härjedalen

Projektidéer och projekt i pipeline presenteras, ta chansen att gå med som partner eller påverka innehållet.

Kl. 16:00 Sammanfattning och nästa steg

Kl. 16:30 Avslutning

Vi har ett BEGRÄNSAT antal platser. Vid fullbokat event kommer vi begränsa antal deltagare från samma organisation.

Möjlighet finns att anmäla en idé, ett projekt eller en utmaning som ni vill presentera som ett case. Fyll i rutan nedan så kontaktar vi dig.

Vi kommer webbsända den första delen av workshopen, Finansieringspaletten. Dock finns inte möjlighet att delta med frågor osv. om du deltar digitalt.

För att se webbsändningen krävs ingen anmälan, länken kommer publiceras här innan eventets start.

Anmälan för deltagande på plats sker nedan senast den 7 mars. Sprid gärna inbjudan!
Väl mött den 28 mars!

Anmälan till Finansieringspalett & Projektbyggarverkstad den 28 mars är stängd

Behandling av personuppgifter för event

Peak Innovation är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhet, och värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

När du anmäler dig till ett event, behandlar vi ditt namn, din bild och dina kontaktuppgifter för kommunikation och administration inför evenemanget och ofta efter evenemanget med en utvärdering.

Om det ingår någon typ av mat och dryck i samband med evenemanget, behöver vi också behandla uppgifter om matpreferenser på grund av eventuella allergier.

Acceleration i klimatomställning

Kristina Persson – initiativtagare till projektet. Tidigare bl a minister för strategi- och framtidsfrågor och Landshövding i Jämtlands län.

Nationellt projekt för acceleration i klimatomställningen leds av Peak Innovation

Peak Innovation har i hård konkurrens med 94 andra nationella projektansökningar beviljats stöd som ett av 23 förberedelseprojekt för att forma framtida strategiska program inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation.

Syftet med förberedelseprojekten är att stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya långsiktiga innovationsprogram för Sverige i syfte att säkerställa större systemeffekter och tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Det förberedelseprojektet som beviljats Peak Innovation – ”Sociala och hållbara innovativa modeller för en accelererad klimatomställning” ­– handlar om att mobilisera relevanta aktörer för att bygga kunskap, etablera samarbeten och finna nya arbetssätt för bättre involvera och ta tillvara på innevånarnas intressen i klimatomställningen som påverkas av exempelvis etableringar. Förberedelseprojektet pågår under 8 månader med syfte att formulera målsättningar för ett framtida nationellt program inom Impact innovation.

I norra Sverige planeras det för gröna industrietableringar och insatser till värden över 1 000 miljarder de kommande decennierna. Den totala samhällsomvandlingen kommer att sätta hård press på det svenska enerigsystemet, både ur distribution och produktion av förnyelsebar energi och för varje enskild medborgare. Det här kräver en systemförändring med framtagande av sociala modeller för samarbeten och samexistens med de människor som blir påverkade. För att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet krävs en helhetssyn där teknisk innovation paras ihop med ekonomiska och socialt innovativa modeller.

– Ett viktigt och högaktuellt initiativ i den snabba och stora samhällsomställning som sker idag. Extra roligt är att vi kommer få leda förberedelseprojektet från Jämtlands län där just hållbar energi är ett av länets utpekade styrkeområden inom det vi kallar Smart specialisering. För att nå de nationella och internationella mål som finns uppsatta för utbyggnaden av förnyelsebar energi och klimatomställningen behöver detta ske i samförstånd och samexistens med de människor som blir påverkade säger Daniel Eurenius och Åse Angland-Lindvall på Peak Innovation som kommer leda förberedelseprojektet.

Initiativtagare till projektet är Kristina Persson som bland annat har ett förflutet som minister för strategi- och framtidsfrågor och Landshövding i Jämtlands län.

– Det känns fantastiskt roligt att länet har beviljats medel för att förbereda ett nationellt projekt inom ett så viktigt område. Sverige och framförallt norra Sverige kan spela en central roll i den gröna omställningen. Den politiska förmågan att ta tillvara dessa förutsättningar och undanröja hinder har hittills varit otillräcklig för att uppnå nödvändiga systemskiften och accelerera en hållbar utveckling. Det gäller inte minst en rättvis klimatomställning i samarbete med de människor som blir påverkade.”

– Mycket av framgången till att vi lyckats så väl i konkurrens och erhållit höga betyg av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA ligger i vår goda förmåga att mobilisera och samarbeta i länet liksom våra starka nationella och internationella kontaktnät. Denna ansökan är ett bra exempel på samarbete där Peak Innovation och Region Jämtland Härjedalens Strategiska processledare tillsammans med Kristina Persson och andra intressenter arbetat tillsammans för ett viktigt initiativ, säger Daniel Eurenius.

 

För ytterligare kontakt:
Projektledare: Åse Angland-Lindvall – ase.anglandlindvall@peakinnovation.se
Daniel Eurenius – daniel.eurenius@peakinnovation.se

Foto: News Øresund – Johan Wessman © News Øresund, (CC BY 3.0), Team Peak

Sopplunch Hus U

Nyfiken på
AIM SWEDEN?

Välkommen på PEAKs SOPPLUNCH
Hus U Campus Östersund 22 feb. kl 12-13

Visste du att AIM Sweden i Östersund förändrat världen för människor med behov av t ex höft- och knäimplantat? 

Välkommen till Peaks sopplunch på campus Östersund och Hus U. Vi bjuder på soppa, mingel, nätverkande och storyn bakom AIM Swedens resa till ett världsledande företag inom additiv tillverkning (3-d printing) i titan. En teknik som bl a skapar nya möjligheter inom avancerad ortopedi och möjlighet till nya industriella produkter.

Göran Elovsson VD på AIM Sweden och Mikael Bäckström, professor vid MIUN Sports Tech Research Centre och medgrundare av forskarbolaget AIR och AIM Sweden berättar om forskargruppen bakom tekniken, teamet som byggde bolaget, resan fram till idag och framtiden för AIM Sweden.

Välkommen!

AIM Sweden är idag ett av de ledande kunskapsföretagen i världen inom sin nisch. Steg för steg har de etablerat samarbeten med stora, internationella kunder inom ortopedi, flygindustri, energi – och nu högaktuella molded fiber. Molded fiber är formgjuten pappersmassa som kan ersätta engångsartiklar i plast som kaffemuggar, flaskor och matförpackningar.

Anmälan till PEAKs Sopplunch den 22 februari är stängd. Eventet är fullbokat.

Behandling av personuppgifter för event, alumn och annonsering

Peak Innovation är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhet, och värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

När du anmäler dig till ett event, behandlar vi ditt namn, din bild och dina kontaktuppgifter för kommunikation och administration inför evenemanget och ofta efter evenemanget med en utvärdering.

Om det ingår någon typ av mat och dryck i samband med evenemanget, behöver vi också behandla uppgifter om matpreferenser på grund av eventuella allergier.

Nordic DEMO DAY Åre

MID NORDIC
DEMO DAY

Copperhill Åre, 19 April 2023

Missa inte vårens kapitalevent i Åre

Mid Nordic DEMO DAY. Copperhill Åre
Onsdag 19/4 kl 09.00–12.30

Mid Nordic DEMO DAY samlar kunniga och kapitalstarka investerare och affärsänglar från Norge och Sverige för ett kapitalevent på Copperhill Åre i samband med Åre Business Forum. Läs mer här

Till scenen söker vi startups med en innovativ teknologi som kan hjälpa oss lösa utmaningar inom den gröna energiomställningen, bolag med starka grundarteam som vill växa internationellt och har ett definierat kapitalbehov. Läs mer här

Mid Nordic DEMO DAY bygger för ett starkt gränsöverskridande investerarnätverk och mötet med ambitiösa handplockade startups med ett fokus på att lösa utmaningar inom energiomställningen.

En drivkraft i energiomställningen 

Mittnorden är en starkt växande region med en central roll i Europas gröna omställning med stora investeringar i framtidens produktion, distribution och lagring av energi, framtidens mobilitet och elintensiva industri. Här drivs gränsöverskridande projekt inom t ex elflyg, drönarsystem, ladd- och tankinfrastruktur, utbyggnad av förnyelsebar energi och framtidens hållbara byggteknik. Regionen har en stark akademi genom NTNU som ett av Nordens ledande tekniska universitet och Mittuniversitetet med forskningscentrum inom Risk och Kris, Turism, Sport Tech och Vintersport .

PEAK+T:Lab

Mid Nordic DEMO DAY arrangeras av PEAK Innovation i samarbete med norska T:lab. 

Genom att samarbeta gränsöverskridande kan Peak Innovation och T:Lab tillsammans stötta startups och scaleups som bidrar till omställningen genom att matcha med den bästa expertisen, kunder och kapital i vårt gemensamma ekosystem. Utökat samarbete lägger grunden för fortsatt stark expansion i regionen. PEAK Innovation är en Science Park och inkubator/accelerator i Östersund och Åre. T:lab har verksamhet i Trøndelag där man driver inkubator- och acceleratorprogram.

 Under veckan arrangeras Åre Business Forum – nordens motsvarighet till World Economic Forum i Davos med de främsta entreprenörerna, de mest aktuella bolagen, ägare, koncernledningar, viktiga nationella aktörer, tillväxtbolagen i Norden och framstående politiker. Missa inte det!

Anmäl dig här och nu!

Känner du igen dig? Är du en startup eller investerare som bidrar till omställningen? Sök till Mid Nordic Demo Day där startups och investerare i vårt ekosystem får chansen att träffas och nätverka i en avslappnad miljö i Åre.

Anmäl dig nu, dock senaste 15 mars!

Läs mer om boende och resor här

Åse Angland Lindvall, startupansvarig Peak Innovation

ase.angland.lindvall@peakinnovation.se

Välkommen!  

Anmälan pitchade bolag

Anmälan investerare

Behandling av personuppgifter för event, alumn och annonsering

Peak Innovation är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhet, och värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

När du anmäler dig till ett event, behandlar vi ditt namn, din bild och dina kontaktuppgifter för kommunikation och administration inför evenemanget och ofta efter evenemanget med en utvärdering.

Om det ingår någon typ av mat och dryck i samband med evenemanget, behöver vi också behandla uppgifter om matpreferenser på grund av eventuella allergier.

Jämtland Beyond Tomorrow 26 januari

Innovationsdag & framtidsspaning 

GAMLA TEATERN ÖSTERSUND
26 januari 12:00-17:00

Hur ser Jämtland ut år 2050? Vad behöver vi känna till för att fatta rätt beslut idag som bygger förutsättningarna för morgondagens Jämtland? Hur stämmer detta överens med våra visioner – vart är vi på väg?

Intervjuer från dagen

Maria Kumpula 
Region Jämtland Härjedalen

Anders Fällström 
Mittuniversitetet

Jenny Engström 
Vinnova

Claes.Göran Carlsson 
Samling Näringsliv

Anders Wennerberg
Östersunds Kommun

Innovationskraft genom samsyn & samverkan

AXPLOCK UR DAGENS AGENDA

Dagen bjuder på bland annat invigningstal av landshövding Marita Ljung, presentationer av framtidsscenarios för Jämtland med Kairos Future, senaste nytt kring regionens utvecklingsstrategi för 2050, panelsamtal kring Jämtlands framtid och framtidsspaning med Vinnova

Välkommen till ett samtal om framtid, omvärld, samverkan, innovationsstöd och tillväxt!

Marita Ljung
Landshövding
Länsstyrelsen Jämtlands län

Jenny Engström
Vinnova

Mia Forsgren
Kommunikationschef 
Diös

Anders Fällström
Rektor
Mittuniversitetet 

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Region Jämtland Härjedalen

Karl Johan Tegner
Konsult och framtidsstrateg
Kairos Future.

Kairos Future

Att förstå regionens utmaningar och förutsättningar idag krävs för framgång på kort sikt. Att förstå vad det kommer vara imorgon är hur man skaffar långsiktigt försprång. Trender och framtidsscenarier är en kraftfull utgångspunkt i regionens utvecklings- och innovationsstrategi.

Under Jämtland Beyond Tomorrow presenterar Kairos Future sin framtidsstudie av Jämtland 2050.

Kairos Future är ett internationellt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys och strategi.

JÄMTLAND BEYOND TOMORROW är mötesplatsen för beslutsfattare inom offentlig och privat sektor, strateger, forskare, branschorganisationer samt beslutsfattare inom idéburna organisationer. 

PROGRAM

11.30 Incheckning fram till 12.45

12.00 Lunch

13.00 Välkommen!

13.15 Inledningstal Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län.

13.25 Framtidsscenario 2050 Karl Johan Tegner, Karios Future. 

14.15 Panelsamtal Moderator Mia Forsgren.
Deltagande i panelen Marita Ljung, Anders Fällström,
Stefan Hallgren, Magnus Aspegren. 

15.00 Fikapaus

15.15 Regional utvecklingsstrategi, Region Jämtland Härjedalen
Maria Kumpula, Kim Srömmer, Linda Forss, Ingrid Ahnlund Rode, Amelie Rahbek.

15.35 Samisk regional utvecklingsvision, Jerker Bexelius Gaaltije.

15.50 Framtidsspaning, Ylva Strander Vinnova.

16.10 Summering och avslut

16.20 Nätverksmingel 

Vill du vara med och skapa morgondagens Jämtland?

Konferensen är kostnadsfri och finansieras genom projektet Invest in Innovation. 

Har du frågor kring eventet?

Kontakta Lena Henriksson, Peak Innovation på lena.henriksson@peakinnovation.se

Välkommen!  

JÄMTLAND BEYOND TOMORROW är en del av projektet Invest in Innovation som drivs av Peak Innovation. Projektet finansieras av  Samling Näringsliv, IUC Z-Group, Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dagen arrangeras i samarbete med Jämtkraft.

Presentationer PDF

Pia Sandvik RISE

Inbjudan till Lunchsamtal 
16 januari kl 11.30 till 13.00
C:nen Prästgatan 39, Östersund

På C:nen – Pia Sandvik, vd på RISE

Samling Näringsliv tillsammans med Peak Innovation och IUC Z-Group bjuder in till lunchsamtal med Pia Sandvik, vd RISE Research Institutes of Sweden.

Anmäl dig för ett spännande lunchsamtal med Pia Sandvik, vd vid RISE Research Institutes of Sweden. Med 3000 forskare och medarbetare, ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer har hon uppdraget att hjälpa näringslivet att förnya sig, öka konkurrenskraften och skynda på omställningen. 

Hur kan RISE stimulera det jämtländska näringslivet?

Hur kan RISE vara en resurs för ditt företag?

Vilken fråga bär du med dig till samtalet?

Robert Pettersson, ETOUR leder samtalet. 

Lär mer om RISE här

 

Agenda

11.30-12.00 Mingellunch.

12.00-12.15 Inledning av Jenny Grip, Samling Näringsliv, Presentation av RISE Research Institutes of Sweden av Pia Sandvik.

12.15-13.00 Samtal med Pia med möjlighet för frågor från publiken. moderator vid samtalet är Robert Pettersson ETOUR.

OBS! Eventet fullbokat.

Jämtland Beyond Tomorrow 8 December

JÄMTLAND BEYOND TOMORROW –
8 December, Campus Östersund, hus U

 

Den 26 september bjöd Peak Innovation in till en workshop på temat ”Jämtland Beyond Tomorrow – strategiska projekt” där drygt 30 deltagare från en mängd olika organisationer tog fram utmaningar, möjligheter och framtidsspaningar.

(Dokumentationen hittar du här)

Nu bjuder vi in till uppsamlingsträff och nästa steg! Flera av de arbetsgrupper som bildades har jobbat vidare och vi ser strategiska projekt växa fram inom flera olika områden. (Du kan delta på denna träff även om du inte var med den 26 september.)

Den 8 december bjuder vi in till en halvdags workshop på Hus U, Campus Mittuniversitetet. Vi kommer att få uppdatering från flera av arbetsgrupperna men även pitchning av idéer kring konkreta, strategiska projekt Jämtland och är öppna för samverkan. 

Träffen består av två delar

13:00-15:30 Nu tar vi nästa steg! Workshop kring strategiska projekt och konkreta samarbeten i Jämtland Härjedalen

16:00-framåt Välkommen på Peak Innovations Glöggmingel!

Agenda:

13:00 Välkommen!

13:15 Mittuniversitetets rektor Anders Fällström: Hur kan aktörer samverka med Mittuniversitetet? 

13:30 Rasmus Bergander, Central Sweden: Vad händer i EU när det gäller fonder, trender, policy?

13:45 RISE Research Institutes of Sweden – vad erbjuder RISE, hur kan vi samverka med RISE i projekt?

14:00 Pitchning av projektidéer! Idéer från workshopen den 26 sept samt andra projektidéer som är under framväxande söker partners, feedback, input och samverkan. 

14:15 Workshop – innovationsprojekt i Jämtland Härjedalen

15:30 Avslutning

Därefter: Glöggmingel på Peak Innovation med livemusik och möjlighet att diskutera vidare!

OBS! Begränsat antal platser, anmälan till såväl workshop som glöggmingel sker via mail till jenny.nylund@peakinnovation.se

 

Varmt välkommen!

Sopplunch House Be

SOPPLUNCH House Be

Datadriven e-handel – 5 KPI:er i Google Analytics som du måste ha koll på!

Det spelar ingen roll vilken typ av företag ni har eller vad ni säljer. Google Analytics är en grundkomponent i er marknadsföringsstrategi som gör att ni kan övervaka och optimera konverteringar online. Kom och lyssna på Micke Raittila från Omniarch och få med er de 5 viktigaste sakerna som ni måste ha koll på.

Micke Raittila

E-Commerce Consultant, Omniarch

Micke Raittila är team leader och projektledare på Omniarch – en digital tillväxtbyrå för e-handelsoptimering där han med sina 50 kollegor runt om i Sverige hjälper bolag som MQ, Sandqvist, Coop, Stiga, Cellbes, Fyrklövern, Junibacken och många fler med att bli vinnare i sin digitala affär. Micke har dessutom en historia i Peak Innovation som koncept- & affärsutvecklare inom projektet IoT för folkhälsa inom Sport & Friluftsliv.

 

Anmälan till PEAKs sopplunch den 23 november kl 11-30-13.00