Framtidsspaning på Samverket

Samverket framtidsspaning

Sju framtidsscenarier för Jämtland 2050

Gomorron Östersund Tegelmagasinet, eller på Zoom
Onsdag 22 mars 202309:00 till 11:00

Att förstå regionens utmaningar och förutsättningar idag krävs för framgång på kort sikt. Att förstå vad det kommer vara imorgon är hur man skaffar långsiktigt försprång. Trender och framtidsscenarier är en kraftfull utgångspunkt i regionens utvecklings- och innovationsstrategi.

Karl Johan Tegnér från Kairos Future presenterar sin framtidsstudie av Jämtland 2050 och öppnar upp för frågor och dialog både under och efter presentationen.

Framtidsstudien Jämtland Beyond Tomorrow 2050 är framtagen av Peak Innovation och underlaget av presentationen finns på deras hemsida som ni hittar här: https://peakinnovation.se/jamtland-beyond-tomorrow-26-januari/.

Kairos Future är ett internationellt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys och strategi.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.samverket.se/kalender/kairos-future

Finansieringspalett & Projektbyggarverkstad

Finansieringspalett & Projektbyggarverkstad

28 mars 2023

Vilka strategiska utvecklings och innovationsprojekt vill vi i Jämtlands län se från 2023 och framåt? Vilka möjligheter till finansiering finns när det gäller större samverkansprojekt, förstudier m m?

Under hösten 2023 bjöd Peak Innovation in till två workshops på temat ”Jämtland Beyond Tomorrow – strategiska projekt” där deltagare från en mängd olika organisationer tog fram utmaningar, möjligheter och framtidsspaningar.

Nu bjuder vi in till nästa träff och nästa steg! Flera projektgrupper har jobbat vidare med sina idéer och vi ser strategiska projekt växa fram inom flera olika områden. Du kan delta på denna träff även om du inte var med den 26 september eller 8 december.

Den 28 mars bjuder Peak Innovation i samarbete med Region Jämtland Härjedalen in till en halvdags workshop i hus U på Campus. Vi kommer att börja med en djupdykning i finansieringsmöjligheter (den så kallade Finansieringspaletten) för att därefter jobba vidare med skarpa projektidéer/utmaningar kring konkreta, strategiska projekt i Jämtland som är öppna för samverkan.

Det finns möjlighet att delta i endast Finansieringspaletten eller endast Projektbyggarverkstaden.

Presentationer att ladda hem

ESF+.odp

Interreg Sverige Norge.pptx

Regionalfonden ERUF.pptx

Interreg Östersjöprogrammet.pptx

 

Medfinansiering RJH.pptx

 

Leader Grogrund.pptx

Program

Kl. 12:00-14:15  Lunch och presentation av finansieringsmöjligheter för strategiska projekt i  Jämtland Härjedalen

  • Europiska Regionalfonden (ERUF)
  • Europeiska Socialfonden (ESF)
  • Interreg Sverige-Norge
  • Interreg Baltic Sea Region
  • Region Jämtland Härjedalen 1:1-medel för medfinansiering

Kl. 14:15-14:30 Fika

Kl. 14:30 Workshop kring strategiska projekt och konkreta samarbeten i Jämtland Härjedalen

Projektidéer och projekt i pipeline presenteras, ta chansen att gå med som partner eller påverka innehållet.

Kl. 16:00 Sammanfattning och nästa steg

Kl. 16:30 Avslutning

Länk till eventet

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87536279127

Meeting ID: 875 3627 9127

Anmälan till Finansieringspalett & Projektbyggarverkstad den 28 mars är stängd

Behandling av personuppgifter för event

Peak Innovation är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhet, och värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

När du anmäler dig till ett event, behandlar vi ditt namn, din bild och dina kontaktuppgifter för kommunikation och administration inför evenemanget och ofta efter evenemanget med en utvärdering.

Om det ingår någon typ av mat och dryck i samband med evenemanget, behöver vi också behandla uppgifter om matpreferenser på grund av eventuella allergier.

Jämtland Beyond Tomorrow 26 januari

Innovationsdag & framtidsspaning 

GAMLA TEATERN ÖSTERSUND
26 januari 12:00-17:00

Hur ser Jämtland ut år 2050? Vad behöver vi känna till för att fatta rätt beslut idag som bygger förutsättningarna för morgondagens Jämtland? Hur stämmer detta överens med våra visioner – vart är vi på väg?

Intervjuer från dagen

Maria Kumpula 
Region Jämtland Härjedalen

Anders Fällström 
Mittuniversitetet

Jenny Engström 
Vinnova

Claes.Göran Carlsson 
Samling Näringsliv

Anders Wennerberg
Östersunds Kommun

Innovationskraft genom samsyn & samverkan

AXPLOCK UR DAGENS AGENDA

Dagen bjuder på bland annat invigningstal av landshövding Marita Ljung, presentationer av framtidsscenarios för Jämtland med Kairos Future, senaste nytt kring regionens utvecklingsstrategi för 2050, panelsamtal kring Jämtlands framtid och framtidsspaning med Vinnova

Välkommen till ett samtal om framtid, omvärld, samverkan, innovationsstöd och tillväxt!

Marita Ljung
Landshövding
Länsstyrelsen Jämtlands län

Jenny Engström
Vinnova

Mia Forsgren
Kommunikationschef 
Diös

Anders Fällström
Rektor
Mittuniversitetet 

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Region Jämtland Härjedalen

Karl Johan Tegner
Konsult och framtidsstrateg
Kairos Future.

Kairos Future

Att förstå regionens utmaningar och förutsättningar idag krävs för framgång på kort sikt. Att förstå vad det kommer vara imorgon är hur man skaffar långsiktigt försprång. Trender och framtidsscenarier är en kraftfull utgångspunkt i regionens utvecklings- och innovationsstrategi.

Under Jämtland Beyond Tomorrow presenterar Kairos Future sin framtidsstudie av Jämtland 2050.

Kairos Future är ett internationellt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys och strategi.

JÄMTLAND BEYOND TOMORROW är mötesplatsen för beslutsfattare inom offentlig och privat sektor, strateger, forskare, branschorganisationer samt beslutsfattare inom idéburna organisationer. 

PROGRAM

11.30 Incheckning fram till 12.45

12.00 Lunch

13.00 Välkommen!

13.15 Inledningstal Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län.

13.25 Framtidsscenario 2050 Karl Johan Tegner, Karios Future. 

14.15 Panelsamtal Moderator Mia Forsgren.
Deltagande i panelen Marita Ljung, Anders Fällström,
Stefan Hallgren, Magnus Aspegren. 

15.00 Fikapaus

15.15 Regional utvecklingsstrategi, Region Jämtland Härjedalen
Maria Kumpula, Kim Srömmer, Linda Forss, Ingrid Ahnlund Rode, Amelie Rahbek.

15.35 Samisk regional utvecklingsvision, Jerker Bexelius Gaaltije.

15.50 Framtidsspaning, Ylva Strander Vinnova.

16.10 Summering och avslut

16.20 Nätverksmingel 

Vill du vara med och skapa morgondagens Jämtland?

Konferensen är kostnadsfri och finansieras genom projektet Invest in Innovation. 

Har du frågor kring eventet?

Kontakta Lena Henriksson, Peak Innovation på lena.henriksson@peakinnovation.se

Välkommen!  

JÄMTLAND BEYOND TOMORROW är en del av projektet Invest in Innovation som drivs av Peak Innovation. Projektet finansieras av  Samling Näringsliv, IUC Z-Group, Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dagen arrangeras i samarbete med Jämtkraft.

Presentationer PDF

Jämtland Beyond Tomorrow 8 December

JÄMTLAND BEYOND TOMORROW –
8 December, Campus Östersund, hus U

 

Den 26 september bjöd Peak Innovation in till en workshop på temat ”Jämtland Beyond Tomorrow – strategiska projekt” där drygt 30 deltagare från en mängd olika organisationer tog fram utmaningar, möjligheter och framtidsspaningar.

(Dokumentationen hittar du här)

Nu bjuder vi in till uppsamlingsträff och nästa steg! Flera av de arbetsgrupper som bildades har jobbat vidare och vi ser strategiska projekt växa fram inom flera olika områden. (Du kan delta på denna träff även om du inte var med den 26 september.)

Den 8 december bjuder vi in till en halvdags workshop på Hus U, Campus Mittuniversitetet. Vi kommer att få uppdatering från flera av arbetsgrupperna men även pitchning av idéer kring konkreta, strategiska projekt Jämtland och är öppna för samverkan. 

Träffen består av två delar

13:00-15:30 Nu tar vi nästa steg! Workshop kring strategiska projekt och konkreta samarbeten i Jämtland Härjedalen

16:00-framåt Välkommen på Peak Innovations Glöggmingel!

Agenda:

13:00 Välkommen!

13:15 Mittuniversitetets rektor Anders Fällström: Hur kan aktörer samverka med Mittuniversitetet? 

13:30 Rasmus Bergander, Central Sweden: Vad händer i EU när det gäller fonder, trender, policy?

13:45 RISE Research Institutes of Sweden – vad erbjuder RISE, hur kan vi samverka med RISE i projekt?

14:00 Pitchning av projektidéer! Idéer från workshopen den 26 sept samt andra projektidéer som är under framväxande söker partners, feedback, input och samverkan. 

14:15 Workshop – innovationsprojekt i Jämtland Härjedalen

15:30 Avslutning

Därefter: Glöggmingel på Peak Innovation med livemusik och möjlighet att diskutera vidare!

OBS! Begränsat antal platser, anmälan till såväl workshop som glöggmingel sker via mail till jenny.nylund@peakinnovation.se

 

Varmt välkommen!

Jämtland Beyond Tomorrow

WORKSHOP

JÄMTLAND BEYOND TOMORROW – samarbete kring strategiska projekt i Jämtlands län

 

När: Den 26 september kl 13.00-16.00

Var: Gomorron Östersund, Teglet, Biblioteksgatan 9 

PEAK Innovation och Invest in Innovation bjuder in till workshop på temat Jämtland Beyond Tomorrow. Syftet med dagen är att lyfta pågående, planerade och önskade strategiska innovationsprojekt i länet för att samordna insatser och gemensamt arbete.

Resultatet av dagen kommer också att ligga till grund för PEAK Innovations utveckling som samordnande funktion och stöd i strategiska innovationsprojekt. 

Workshopen samlar representanter med utvecklingsansvar/innovationsansvar i länets näringslivsorganisationer, akademi, kommuner och Region Jämtland Härjedalen. 

Agenda:

Välkommen och incheckning

Nuläge, korta nedslag!

– Peak Innovation & Invest in Innovation, vad händer nu?

– Samling Näringsliv: vad behöver företagen?

– Region JH: vad händer med S3-strategin?

– Mittuniversitetet: vad händer på Mittuniversitetet, vilka områden kan vi samverka kring? 

– WSP: hur är det egentligen med innovationsläget i Jämtland?

Framtid! 

Workshop och diskussioner: Här lägger vi fokus under dagen. Vilka konkreta projekt vill vi se förverkligade inom denna programperiod? Vilka är de stora utmaningarna i Jämtland?

Nästa steg!

Utcheckning och avslutning.

Väl mött den 26 september!