Framtidsspaning på Samverket

Samverket framtidsspaning

Sju framtidsscenarier för Jämtland 2050

Gomorron Östersund Tegelmagasinet, eller på Zoom
Onsdag 22 mars 202309:00 till 11:00

Att förstå regionens utmaningar och förutsättningar idag krävs för framgång på kort sikt. Att förstå vad det kommer vara imorgon är hur man skaffar långsiktigt försprång. Trender och framtidsscenarier är en kraftfull utgångspunkt i regionens utvecklings- och innovationsstrategi.

Karl Johan Tegnér från Kairos Future presenterar sin framtidsstudie av Jämtland 2050 och öppnar upp för frågor och dialog både under och efter presentationen.

Framtidsstudien Jämtland Beyond Tomorrow 2050 är framtagen av Peak Innovation och underlaget av presentationen finns på deras hemsida som ni hittar här: https://peakinnovation.se/jamtland-beyond-tomorrow-26-januari/.

Kairos Future är ett internationellt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys och strategi.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.samverket.se/kalender/kairos-future

Innovationscheckar

Checkar för innovationsupphandling 2023 – hållbarhet, resiliens och säkerhet

ANMÄLAN ÖPPNAR 28 februari och stänger 4 april 2023.

Vinnovas utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till hållbarhet, resiliens eller säkerhet. Total budget för utlysningen är fyra miljoner kronor och beslut tas löpande.

Projekten ska bidra till hållbarhet, säkerhet eller resiliens. Stöd kan sökas att

 • Skapa kapacitet för innovationsupphandling
 • Ta fram beslutsunderlag för en möjlig innovationsupphandling
 • Förbättra en pågående innovationsupphandling.

 

Skogsinnovatör

Innovationstävling – Är du en skogsinnovatör?

ANMÄLAN ÖPPNAR MARS 2023.

Skogsinnovatörer är en kreativ, digital tävling för årskurs 7 och 8, där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. Ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Skogen i skolan och Technichus. 

Om Skogsinnovatörerna

Skogsinnovatörerna är ett kreativt ämnesintegrerat arbete där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. 

Skogsinnovatörerna är ett tillfälle att arbeta tematiskt, lustfyllt, entreprenöriellt och värdeskapande genom kreativt lärande för både elever och lärare. Arbetet pågår i klassrummet under åtta veckor med start under ForskarFredag-veckan den 25–29 september 2023 och med finalen i november. Som lärare kommer du att få stöd och hjälp av pedagoger från Technichus, en forskare från Mittuniversitetet samt en ansvarig för Skogen i skolan. Alla möten sker digitalt

 

Final och pris

I november kommer utvalda elevgrupper att få presentera innovationerna digitalt för en jury. Juryn består av representanter från Mittuniversitetet, Skogen i skolan, Technichus och skogsnäringen. Tre vinnaren utses som får besöka antingen Technichus i Härnösand, Mittuniversitetet eller ett företag inom skogsnäringen.

Mer information här och kontaktpersoner för anmälan:

https://www.miun.se/skogsinnovatorerna?fbclid=IwAR0EtxP2afWGwz_pmOeW739rVFSBmb1eaVm5NFUtcsHM7ck2Mormq_c2M-E

Text och bild: Mittuniversitetet

Innovationstävling

Innovationstävling 2023 – Kommunikation för alla.

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS Post- och telestyrelsen, innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många.

Din idé kan få finansiering på upp till tre miljoner kronor. 

PTS söker innovativa lösningar som ökar tillgängligheten i tjänster för digital kommunikation mellan människor, exempelvis e-post, chatt, videomöte, telefoni, SMS, chattbot, kundtjänstlösning samt alternativ och kompletterande kommunikation. 

Fram till den 17 mars kan du ansöka till innovationstävlingen.

Läs mer här

https://pts.se/sv/bransch/internet/digital-delaktighet/Finansiering-av-utbildningar-och-innovationer/pts-innovationstavling/innovationstavling-2023/

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Digitalt samhällsbyggande

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

I utlysning 11 kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Välkommen att komma in med projektförslag till utlysningen ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken”. Det är den 11 utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Vad kan du söka för?
Sök medel för forsknings och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Vem kan söka?
Företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Minst en av de deltagande parterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Hur mycket kan du söka?
500 000 kronor till 4 miljoner kronor. Projektlängd 12–48 månader.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 2022-11-10 kl. 14:00

Sista ansökningsdatum: 2023-02-02 kl. 14:00

Beslutsdatum: 2023-05-18

Läs hela utlysningstexten på Formas webbplats.

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Nationell infodag om Urbact IV

Nationell infodag om Urbact IV

Tid: 14 november kl 10.00 – 14.00 Plats: Västgötagatan 5, Stockholm eller digitalt Anmäl senast: 9 november 2022
 
Vill din kommun bli mer hållbar och hitta lösning på en utmaning? Då är du välkommen till infodag för kommande utlysning från Urbact den 14 november.
 

URBACT är det europeiska samarbetsprogrammet för utbyte och lärande inom integrerad hållbar stadsutveckling i Europa.

Vill du veta vad andra svenska kommuner har gjort genom att delta i ett Urbact-nätverk?

Ånge är pilot för smartare snöröjning

Umeå vill utveckla en jämställd stad

Tio goda vanor för skolbarn i Halmstad

 

Anmälan

Senast 9 november om du vill vara på plats. 10 november om du vill vara med digitalt.

Nationell infodag om URBACT IV (invajo.com)

 
 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

IOT för innovativ samhällsnytta

IoT för innovativ samhällsnytta

IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas internet tillvaratas i offentlig sektor. IoT Sverige vill få kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data.

Tre övergripande teman

I år fokuserar man särskilt på potentialen med IoT inom tre tematiska behovsområden:

 • Jämlik hälsa
 • Trygga offentliga miljöer
 • Snabbare klimatomställning

Vem utlysningen vänder sig till

Utlysningen riktar sig särskilt till kommuner, regioner och andra aktörer som vill skapa samhällsnytta i offentlig sektor genom användning av sakernas internet. Nytt för i år är att företag och organisationer kan ansöka om medel till förberedelseprojekt.

Viktiga datum

Läs mer:

https://iotsverige.se/finansiering/aktuell-utlysning

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Smart Built Environment – Innovationsidén!

Finansiering för utveckling av ett hållbart samhällsbyggande – Smart Built Environment

Sök finansiering för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Du kan söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år.

Syftet med utlysningen ”Innovationsidén” är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

De projekt som söker bidrag ska:

 • Bidra till ett hållbart samhällsbyggande med digitalisering och industriella processer i fokus.
 • Om relevant, bidra till ökad jämlikhet i samhällsbyggandet och i förekommande fall i ansökan tydligt beskriva på vilket sätt projektet bidrar. Smart Built Environment Jämlikhetsguide
 • Utveckla idéer/lösningar som är skalbara och möjliga att tillämpa i olika miljöer (till exempel i planerings- och tillståndsprocesser i kommuner, regioner eller i bygg- och anläggningsprojekt).

Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden Smart Built Environment Temaområden Projekten ska bidra till och adressera en eller flera av de ”kortsiktiga effekter 2024” som beskrivs i effektlogiken. Smart Built Environment Effektlogik 2.0.

Läs hela utlysningen här


Utlysningen stänger: 2022-03-29 14:00

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Cirkulär ekonomi

RE:Source Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser

Har du idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns nu möjlighet att söka upp till 8 miljoner kronor i projektstöd från Energimyndigheten.

Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Med resurser menas fysiska resurser så som till exempel material, komponenter, produkter, byggnader, infrastruktur, livsmedel med flera

Sista dag för ansökan: 2022-03-14

Energimyndigheten kommer att anordna ett webbinarium där du ges möjlighet att ställa frågor om utlysningen och hur man söker stödet.

Anmäl på följande länk:

Läs mer om utlysningen här:

https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/resource-cirkular-ekonomi-och-materialanvandning-inom-planetens-granser/

 

 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Större pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen, är välkommen att söka stöd för större pilot- eller demonstrationsprojekt hos Energimyndigheten.

 • Sista dag för inlämning av skiss: 2022-02-03
 • Sista dag för ansökan: 2022-04-05

Pilotprojekt och demonstrationer för omställning kan få stöd

Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställning. Produkt-, tjänste- och produktionsdemonstrationer kan få stöd. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar omfattas av utlysningen.

Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt och normalt sett är de totala stödberättigade kostnaderna för projekt inom denna utlysning från 7 000 000 kr och uppåt. Projektet ska huvudsakligen avse experimentell utveckling. Stödnivån kan således vara maximalt 25 procent av projektets stödberättigade kostnader i de fall där stödmottagaren är ett stort företag. Små och medelstora företag kan få ett tillägg på 20 respektive 10 procentenheter. För produkt-, tjänst-, prototyp- och produktionsdemonstrationer får andelen av projektets totala stöd som går till forskningsorganisationer maximalt uppgå till 15 procent.

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

 • Produkt- eller prototypdemonstrationer
 • Produktionsdemonstration
 • Systemdemonstration

Energimyndigheten uppger att de ser gärna ansökningar som utmanar rådande norm för energiinnovation.

Läs mer här:

https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/storre-pilot-och-demonstrationsprojekt-for-energi–och-klimatomstallning/

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages