JÄMTLAND BEYOND TOMORROW – samarbete kring strategiska projekt i Jämtlands län

PEAK Innovation och projektet Invest in Innovation verkar för att skapa en hållbar framtid i Jämtlands Län genom innovationsstöd där långsiktiga effekter kan genereras för regionens näringsliv. I samarbete med Jämtkraft, länets näringslivsorganisationer, akademi, kommuner och Region Jämtland Härjedalen anordnas en innovationsdag Jämtland Beyond Tomorrow i syfte att stimulera innovationskraften i regionen. Programmet lyfter regionens strategiskt viktiga innovationsprojekt.

Inför eventet har det genomförts workshops i syfte att lyfta pågående, planerade och önskade strategiska innovationsprojekt i länet för att samordna insatser och gemensamt arbete. Resultatet presenteras under Jämtland Beyond Tomorrow i slutet av Januari 2023 och kommer även att ligga till grund för PEAK Innovations utveckling som samordnande funktion och stöd i strategiska innovationsprojekt. 

WORKSHOP 26 SEPTEMBER

Peak Innovation bjöd den 26/9 in innovationsaktörer i Jämtland under rubriken: ”Vilka strategiska utvecklings/innovationsprojekt vill vi i Jämtlands län se från 2023 och framåt?” Målet var att kraftsamla aktörer och hitta gemensamma teman att arbeta vidare med under paraplyet: ”Jämtland Beyond Tomorrow!” 

Dagen inleddes med en fish bowl med Göran Hallin, WSP, Jenny Grip, Samling Näringsliv, Maria Kumpula, Region JämtlandHärjedalen, Evangelia Petridou, Mittuniversitetet och Daniel Eurenius, Peak Innovation.

Här hittar du en redovisning över arbetet. (länk)

De teman som gruppen under dagen valde att arbeta vidare med var:

  • Digitalisering
  • Samverkan
  • Attraktiva livsmiljöer
  • Förädling av naturresurser/råvaror
  • Internationalisering

Nästa träff blir i form av ett uppsamlingsheat den 8 december, som sedan övergår till glöggmingel.

Innan dess erbjuder Peak Innovation processledning för nästa steg.

Den 26 januari startar projektet Jämtland Beyond Tomorrow.

Är du intresserad att delta i någon av arbetsgrupperna nedan – kontakta den som står som sammankallande – Välkommen!

Arbetsgrupp 1
Digitalisering
Sammankallade: Amelie Rahbek
amelie.rahbek@regionjh.se

 

Arbetsgrupp 2
Samverkan
Sammankallade: Maria Kumpula
maria.kumpula@regionjh.se

Arbetsgrupp 3
Attraktiva livsmiljöer
Sammankallande: Linda Forss
linda.forss@regionjh.se

Arbetsgrupp 4
Förädling av naturresurser
Sammankallande:
Daniel Eurenius
daniel.eurenius@peakinnovation.se
Marie Sjölin
marie.sjolin@torsta.se

Arbetsgrupp 5
Internationalisering
Sammankallande: Torbjörn Westerlund
torbjorn.westerlund@miun.se

Kontakt PEAK Innovation
Jenny Nylund

Jenny Nylund

Projektledare

jenny.nylund@peakinnovation.se

Olle Källström JPG

Olle Källström

Projektledare

olle.kallstrom@peakinnovation.se