JÄMTLAND BEYOND TOMORROW – samarbete kring strategiska projekt i Jämtlands län

PEAK Innovation och projektet Invest in Innovation verkar för att skapa en hållbar framtid i Jämtlands Län genom innovationsstöd där långsiktiga effekter kan genereras för regionens näringsliv. I samarbete med Jämtkraft, länets näringslivsorganisationer, akademi, kommuner och Region Jämtland Härjedalen anordnas en innovationsdag Jämtland Beyond Tomorrow i syfte att stimulera innovationskraften i regionen. Programmet lyfter regionens strategiskt viktiga innovationsprojekt.

Inför eventet har det genomförts workshops i syfte att lyfta pågående, planerade och önskade strategiska innovationsprojekt i länet för att samordna insatser och gemensamt arbete. Resultatet presenteras under Jämtland Beyond Tomorrow i slutet av Januari 2023 och kommer även att ligga till grund för PEAK Innovations utveckling som samordnande funktion och stöd i strategiska innovationsprojekt. 

Framtidsspaning på Samverket

Samverket framtidsspaning Sju framtidsscenarier för Jämtland 2050 Gomorron Östersund Tegelmagasinet, eller på Zoom Onsdag 22 mars 2023, 09:00 till 11:00 Att förstå regionens utmaningar och förutsättningar idag

Läs mer »

Jämtland Beyond Tomorrow

WORKSHOP JÄMTLAND BEYOND TOMORROW – samarbete kring strategiska projekt i Jämtlands län   När: Den 26 september kl 13.00-16.00 Var: Gomorron Östersund, Teglet, Biblioteksgatan 9  PEAK

Läs mer »
Kontakt PEAK Innovation
Jenny Nylund

Jenny Nylund

Projektledare

jenny.nylund@peakinnovation.se

Olle Källström JPG

Olle Källström

Projektledare

olle.kallstrom@peakinnovation.se