Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller

Vill ni utveckla ert företag mot en cirkulär affärsmodell? Då kan stödet från EU-projektet C-voucher vara något för er!

EU-stödet C-Voucher är till för små och medelstora företag som vill arbeta med cirkulära lösningar. Stödet består av rådgivning av en tjänstedesigner som inkluderar workshops och skapande av en genomförandeplan för att gå mot en cirkulär affärsmodell. Därtill får företaget ett stöd på 15 000 EUR för att täcka egna kostnader, som exempelvis arbetstid för att ta fram genomförandeplanen.

– Cirkulär ekonomi handlar om att använda sina resurser mer effektivt, vilket är ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom ger det företagen ett försprång inför nya lagar och strategier som kommer. EU jobbar för att styra marknaden alltmer mot cirkulära material och resursflöden, vilket kommer att påverka oss även här. Att jobba med sin affärsmodell så att den blir mer cirkulär innebär också att man tittar på hur företagets leveranskedjor och förhållande till kunderna kan bli mer stabila, så att man är rustade för framtiden, säger Maja Blomqvist, projektledare för det svensk-norska nätverket SMICE.

Under de tre månaderna har företaget även tillgång till en Business Mentor som ger stöd i att hitta ytterligare finansiering. Stödet riktar sig till företag med upp till 249 anställda och omsättning på max 50 miljoner euro och de utpekade branscherna är textil, tillverkningsindustri, medicinsk hälsa, livsmedel och maritima näringar.

– Fem svenska företag har tidigare mottagit det här stödet, men hittills inga från norra Sverige. I den här omgången hoppas vi på att få in minst fyra svenska företag till, säger Linda Backman på Tillväxtverket, som är svensk kontaktperson för C-voucher.

Projektet kan exempelvis handla om att anta lösningar inom delningsekonomi, industriell symbios, livscykelsförlängning av produkter eller resurseffektivitet. Utlysningen är öppen till 30 oktober.

– C-vouchers erbjudande är helt enkelt en chans att vara tidiga på bollen och den möjligheten hoppas jag att många företag i regionen tar! säger Maja Blomqvist, SMICE.

Ett av de företag som tidigare fått stöd via C-voucher är ImseVimse. I filmen nedan berättar de om vad stödet betytt för deras resa mot cirkulär affärsmodell med uthyrning av produkter.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

Foto: Getty Images

 

JENNY, SILICON VALLEY OCH FUTURE OF REMOTE WORKING

JENNY, SILICON VALLEY OCH FUTURE OF REMOTE WORKING

JENNY, SILICON VALLEY OCH FUTURE OF REMOTE WORKING

Jenny Sandström från Östersund, var den första pristagaren av Innovation Champion som delas ut av Peak Region AB. Priset instiftades efter en donation från Marianne Toftegaard-Poulsen.

Hon är en blivande trebarnsmorsa, med hund, man och hus på Frösön, men också en människa med en enorm entreprenörsanda och en tro på det nya och moderna samhället.

Tillsammans med ett gäng andra entreprenörer och kreatörer kläcktes den framgångsrika idén om konceptet Gomorron Östersund som bland annat bidrog till att Jenny vann resan till Silicon Valley. I slutet på maj 2019 var Jenny och några av Gomorrons grundare på väg mot USA.

– Jag satt hemma i soffan och fick ett mail om att jag hade vunnit ett pris med en resa. Jag visste ingenting om priset och blev ganska överraskad. Men tajmingen var så himla bra, för på Gomorron hade vi precis påbörjat konceptutvecklingen av en ganska stor satsning inom Future Of Remote Working och såg möjligheterna med en tripp till San Fransisco, berättar Jenny.

Ett möte på Nordic Innovation House var bokat på förhand med hjälp av Peaks Inkubator, men i Silicon Valley rullade bollen snabbt vidare till andra kontakter och intressanta möten.

– Vi fick till enormt massa möten under veckan vi var borta. Medan en körde hyrbilen satt de andra och styrde upp träffarna. Vi var i kontakt med allt från forskningsmiljöer, investerare, stora bolag som Apple och Cisco till startup-bolag som jobbar helt remote-baserat. Det gjorde att vi fick bra bild av läget.

För oss var det oerhört värdefullt att få spana in trenden med distansarbeten ordentligt. Nu fick vi chansen att se hur långt de har kommit med remote working, där man nog kan anta att man har kommit längst.

Att man har en annan kultur där borta kring att vilja hjälpa människor med affärsrelaterade frågor och att det finns en annan attityd kring spontana möten och öppningar på kort varsel, är några viktiga insikter som Jenny fick med sig hem från resan.

– Jag slogs verkligen av att alla tog sig tid till oss. De har uppenbart ett annat sätt att förhålla sig till sin kalender. Man öppnar dörrar och skickar vidare kontakter, och tar möten på kort varsel. En annan sak är hur de stora företagen tar till sig förändringar kring remote working kontra små bolag. Det visar sig att det oftast är startup-bolagen som sitter på kunskapen eftersom de inte har så många alternativ när det gäller att anställa på plats och måste testa sig fram. Det blev tydligt att remote-baserade start-ups jobbar enormt effektivt, vilket är en mycket värdefull insikt.

Ett av forskningsinstituten som Jenny och de andra fick kontakt med under resan till Silicon Valley, Institute for the future, har nu ingått i ett samarbete och är med som part i satsningen ”Future of Remote Working”. Andra bolag som de träffade under resan har också visat stort intresse för projektet och det förs nu aktiv dialog kring fortsatta samarbeten.

Sedan resan gick av stapeln har Gomorron också nominerats till platsmarknadsföringspriset Placebrander of the Year för arbetet bakom jobb- och livsstilsresekonceptet Jämtland Calling som de lanserade i vintras.

På sista frågan vad hon tror kan karaktärisera en kommande entreprenör svarar Jenny;

– Jag vet att det finns väldigt många med entreprenörsanda i Jämtland som skulle kunna nå långt med rätt kontakter och nätverk. Det behövs samarbeten och en vilja att driva något framåt. I Jämtland är entreprenörsandan stor och mycket bred och här finns rum att tänka utanför ramarna. Min känsla är att vi är mer samhällsorienterade än produktorienterade i våra innovationer vilket är lite unikt. Det viktigaste vi kan göra tillsammans är att bygga en öppen och tillåtande kultur som ger plats för innovationer, idéer och nya sätt att tänka på. Kulturen är viktigare än strategierna.

TEXT: MARLENE MAGNUSSEN
BILD: MARLENE MAGNUSSEN

Nopef – Stöd för innovativa miljö- och klimatlösningar

Nopef erbjuder finansiering till nordiska företag som vill etablera sin verksamhet på internationella marknader utanför EU/EFTA-området. Stödet erbjuds i form av ett räntefritt, villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet.

Nopefs målsättning är att stödja implementeringen av nordiska gröna lösningar och teknologier på internationella marknader. Nopefs finansieringsstöd avser hjälpa nordiska företag att planera, utveckla och implementera kommersiella demonstrations- och pilotprojekt för innovativa miljö- och klimatlösningar.

Relevanta projekt inkluderar lösningar inom områden som energieffektivisering, infrastruktur, industri, vatten- och avloppsvattenhantering, avfallshantering och förnybar energi. Stödet från Nopef skall användas för förstudier, projektplanering och utveckling samt övriga förberedande aktiviteter, som har som mål att förverkliga implementeringen av ett demonstrations-/pilotprojekt. Stödet kan inte användas för direkta investeringar i maskiner, produkter, råmaterial, lagerutfyllnad, anläggningar eller driftkostnader.

Godkända projekt måste gälla en teknologi, produkt, tjänst eller affärsmodell som har ett demonstrationsvärde och skalbarhetspotential i projektlandet. Teknologin, produkten eller tjänsten måste även vara kommersiellt godkänd i Norden eller i ett annat land. En lokal partner/kund måste också ha identifierats för projektet.

”Den hotande klimatkrisen världen över gör att efterfrågan på gröna lösningar förväntas öka över tid, samtidigt som fler investerare väljer bort fossil energi från sina portföljer. Det i kombination med Sveriges långa tradition av naturvård och smarta tekniska lösningar stärker svenska företagens position på marknaden. Den gröna omställningen innebär flera stora systemskiften där innovativa miljö- och klimatlösningar är en oerhört viktig pusselbit. Sök Nopefs finansieringsstöd och låt oss bygga en bättre framtid tillsammans!”
– Kim Strömmer, Klimatsamordnare på Region Jämtland Härjedalen.

Stödet kan täcka upp till 40% av kostnaderna till ett maxbelopp på 50 000 euro. Stödet är ett villkorsbundet räntefritt lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet. Om projektet genomförs och leder till etablering av ett utländskt företag eller en investering, omvandlas hela Nopef-beloppet till ett bidrag. Om projektet inte genomförs som utländsk företagsverksamhet, omvandlas 50% av beloppet till ett bidrag.

Ansökningar tas emot kontinuerligt men bedöms i olika omgångar. Bedömningsdatum som finns kvar för 2020 är 25 september, 30 oktober och 27 november. Handläggningstiden är vanligtvis 5-6 veckor.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

Foto: Sam-Balye on Unsplash

 

Jämtland – hem för världens avancerade digitala hälso- och sjukvårdtjänster

Jämtland – hem för världens avancerade digitala hälso- och sjukvårdtjänster

Coronapandemin har inneburit att användandet av digitala verktyg inom hälso- och sjukvården ökat radikalt. Ganska okänt är att flera avancerade digitala tjänster har utvecklats med hjälp av Region Jämtland Härjedalen och EU tillsammans med länder i Europa, näringslivet på bygden och multinationella företag.

På Projektcenter i Östersund sitter det framgångsrika innovationsteamet som tagit stora EU-projekt till regionen, och vi möts – så klart – online.

Våren 2020 har präglats av Coronapandemin. Covid 19 har förutom att orsaka lidande satt en enorm press på vården. Den här våren har också inneburit en skjuts fram för digitala möten och tjänster i alla delar av samhället, hälso- och sjukvården är inget undantag. Förändringen av arbetssätt har skett anmärkningsvärt snabbt i den annars tröga hälso- och sjukvårdsorganisationen.

– Användningen av våra fyra digitala tjänster har ökat med 300 procent, ska man vara krass har våra digitala möten med patienter ökat med hela 1200 procent, säger Göran Larsson, forsknings- och utvecklingsdirektör på Region Jämtland Härjedalen.

Göran Larsson, är tillsammans med Marie Sherman och Mikael Lilja delar av den grupp som leder Projektcenter inom Region Jämtland Härjedalen. Marie Sherman är manager för projektcenter och koordinerar EU-projekten som de arbetar med, Mikael Lilja är forskningsansvarig läkare. Den här trion utgör kärnan i ett framgångsrikt team som tillsammans med sina partners runt om Europa bidrar till omfattande innovationer inom hälso- och sjukvården. Under de senaste fyra åren har de varit delaktiga i och tagit fyra av EU:s Horisont-projekt till regionen. Horizon är EU:s innovationsprogram med över 100 miljarder euro avsatta till forskning och utveckling inom ett flertal olika branscher, syftet är att lösa en social utmaning. Konkurrensen är stenhård för att få finansiering av ett forskningsprojekt, bara 1 procent av alla ansökningar beviljas. Men team Göran, Marie och Mikael har hittills beviljats 66 procent av sina ansökningar – fyra befintliga och tre på väg in.

Namnet horisont ger en bild av att man blickar långt fram – in i framtiden om man så vill. Och EU-projekten är långsiktiga. Det tar minst fem år innan ett digitalt projekt är klart för användning i större skala, bland annat för att det tar tid att samla tillräcklig med evidens – man måste kunna lita på systemen.

C3 Cloud – en plattform för kommunikation för patienter med flera kroniska sjukdomar

Det första projektet C3 Cloud, kom de med i på ett bananskal, berättar Marie Sherman.

 

– Men sedan måste man leverera annars blir det inget mer.

C3 Cloud är ett samarbetsprojekt mellan forskningsinstitutioner, tekniska företag och tre sjukvårdsregioner i Europa. Det är en plattform för kommunikation för patienter med flera kroniska sjukdomar, ett hjälpmedel att forma en individuell vårdplan som undviker krockar mellan de enskilda behandlingarna för respektive diagnos.  C3 Cloud innehåller ett antal digitala plattformar som koordinerar de olika behandlingarna och mediciner och där hälso- och sjukvården, patienten och anhöriga kan hämta information avsett till rätt målgrupp.

– Det är enorm hjälp för alla, säger Mikael Lilja. Det är en utmaning att behandla multisjuka patienter, de hamnar lätt i stuprör.

C3 Cloud avslutats i sommar. Nu utvecklas C3 Cloud vidare med Covid 19 som ytterligare en faktor för multisjuka som är i riskgruppen för Covid 19. Samtidigt arbetar Projektcentrat på att hitta en lösning för att implementera C3 Cloud lösningen och kommersialisera produkten så att fler kan få tillgång till den.

Det första Horisontprojektet ledde vidare till fler. Till exempel projekt för att utveckla digitala plattformar för patienter med högt blodtryck och hjärtproblem, och samlingsplattform för mobil hälsa. Framgångsreceptet för att bli en partner är att bidra med kunskap inom alla olika delar; innehåll i projekten, it, juridik och kliniska aspekter. Att vara aktiv och delta i diskussioner och möten och ge av sin kunskap. Nätverka, bygga relationer, vara en stark part att lita på.

– Allt det har vi gjort, säger Marie Sherman. Därför får vi ofta förfrågningar att vara en partner, med allt större del av budgeten och allt mer ledande funktioner.

Från bananskalet byggdes visionen vidare

Att bli en ledande part inom innovation för hälso- och sjukvård. Att knyta ihop näringsliv, akademi och offentlig sektor för att tillsammans skapa en helhetslösning för innovationer inom vården.

– Vi måste ha en helhetssyn på vården, på samarbeten, på allt som påverkar en positiv utveckling Vi kan inte sitta hemma och tro att vi kan allt själva, inom och mellan olika förvaltningsområden vi måste komma ut, säger Marie Sherman.

Så här i Jämtland sitter nu ett team och driver framtidens hälso- och sjukvård framåt. Inte bara för regionen, utan för Sverige, Europa och världen. Och Jämtland Härjedalen lämpar sig väldigt bra att testa och forma framtidens digitala vård enligt Göran Larsson:

 

– Vi har en tio år äldre befolkning än stora delar av resten av Sverige och Europa, vi bor i glesbygd där det kan vara svårt att fysiskt ta sig till vårdinrättning och vi har en vikande ekonomi. Vi kan testa systemen här, när resten av Europa nått samma demografiska situation som vi kan de bara köra.

Om coronapandemin ska ha något gott med sig kan det vara att tröskeln för att införa digitala innovationer inom vården drastiskt tagits bort.

– Behoven av de digitala tjänsterna inom vården har blivit ännu tydligare i och med corona. Vi har vetat om det men nu är det mer allmänt känt. Men det organisatoriska är tio gånger svårare än det tekniska, säger Göran Larsson. Vi måste ha kvar det gamla med fysiska patientmöten men samtidigt föra in de nya digitala verktygen. Det är utmaning att få ihop det här. Vi måste helt enkelt bli bättre på att förstå vad som kan fasas ut och vad som bör fasas in!

Trion bakom Projektcenter håller till på e-Hälsocentrum i Östersund. eHälsocentrum är sedan ett par år en samlingsplats där näringsliv, akademi och offentlig sektor sitter sida vid sida. Idéer föds och plockas upp, och utvecklas till kommersiella produkter eller tjänster av entreprenörsdrivna företagare. Och nu kopplas två stora regionala utvecklings- och innovationsprojekt ihop genom ett, enligt Marie Sherman, unikt samarbete i en region:

Peak Region har sitt EU-finansierade Invest in Innovation-projekt som syftar till att öka konkurrenskraften genom att stötta utveckling av innovationer hos små och medelstora företag. Regionen har fått EU-medel för att driva Regionalt Resurscenter som ska stärka företag och offentliga aktörers deltagande i de större EU programmen genom sina insatser på forskning, teknisk utveckling och innovationer.

– Vi ska samarbeta för att öka antalet ansökningar för större projekt inom EU.

Marie Sherman brinner för att dela med sig av sina erfarenheter till andra

– Vi har genom att vara involverade i stora EU-projekt, framför allt inom hälso- och sjukvård, samlat på mycket kunskap och erfarenheter som andra lokala aktörer kan dra nytta av.

Drivkraften är dubbel i Projektcenters team. Det handlar såväl om innovativa lösningar som hjälper människor till bättre hälsa som innovativa samarbeten över gränserna för att vinna nya marker och nå ut. Att Marie Sherman själv är en innovativ entreprenör har hon bevis på, 2019 fick hon Peak Regions utmärkelse Innovation Champion som delades ut på Guldgalan.

Hennes budskap till andra är:

– Våga! Gå utanför länsbubblan! Prata med oss och ta del av vår kunskap, delta i våra förelösningar, satsa på dig själv och var modig.

Text: Eva Brandsmas, CDC. Foto: Esther-Ann. Unsplash

Finansiering inom lättviktsteknologi

Finansiering inom lättviktsteknologi

Vill ni utveckla en lösning inom ett område som relaterar till lättviktsteknologi? Programmet SIP LIGHTer erbjuder företag att i samverkan med andra aktörer söka finansiering för både genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt. 

Det strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer är en satsning som arbetar med att utveckla lättvikt som ett av Sveriges styrkeområden. Till lättvikt inräknas utveckling av material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter. Det kan exempelvis handla om materialbyte från metall till komposit, smarta konstruktioner som kräver färre komponenter eller optimering som ger bättre materialfördelning. Att utveckla lättare produkter med ett livscykelperspektiv är en viktig väg till minskat resursbehov och högre energieffektivitet. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

–   Det är bra att vi är med och bevakar de strategiska innovationsprogrammen. Det kan finnas intressanta finansieringsmöjligheter för Jämtlands företag att ta del av, säger Peter Vomacka, verksamhetsledare Samling Näringsliv. 

SIP LIGHTer utlyser totalt 20 miljoner kronor till projekt som genererar kunskap i form av nya lösningar, nya metoder, nya demonstratorer och ny kompetens inom alla områden där lättvikt är av intresse. Utlysningen är öppen för konsortier där minst två av projektparterna är företag som själva äger behovet. Övriga deltagare kan vara institut, universitet, högskolor, offentliga aktörer eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Alla projekt måste utgå från konkreta industriella behov.

För genomförandeprojekten är den maximala bidragsnivån 80 % och för FoI-projekt 50% av stödberättigade kostnader. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

 

Text: Lina Lif

Photo by Robert Haverly and Daiga Ellaby on Unsplash

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se