E-handel med innovativa affärsmodeller

E-handel med innovativa affärsmodeller

Förstudien är genomförd 30 september 2022.
Här finns slutrapporten som pdf för nedladdning 

Projektet som ska öka konkurrenskraften inom e-handel med innovativa affärsmodeller för företag i Jämtland/Härjedalen.

Öppnar möjligheter för regionens e-handel

Peak Innovation har beviljats projektmedel för att genomföra en förstudie inom nya digitala affärsmodeller för e-handel. Förstudien pågår fram till 30 september 2022. 

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag i Jämtlands län som har behov att höja sin digitala mognad inom e-handel via B2C och B2B. Projektet syftar till att undersöka företagens digitala affärsmodeller för handel och dess behov.

Det saknas idag en övergripande bild av företagens behov och situation när det kommer till e-handel. För att bygga kapacitet i länet krävs underlag, kunskap och statistik. Företagens behov ser olika ut i olika delar av länet, men också utifrån bransch, storlek, digitaliseringsnivå och ekonomisk situation.   

– Det finns företag som aldrig sysslat med e-handel, men även många som redan nu kommit långt och har sin huvudsakliga försäljning online och är redo för innovation och nya angreppssätt i den digitala transformationen. Denna analys kommer att lägga basen för en färdplan att främja regionens företag inom e-handel och att höja sin digitala mognad och färdighet genom att accelerera den digitala omställningen och skapa en konkurrenskraftig e-handel som samtidigt bidrar till positiva effekter på klimat och hälsa, menar Petra Colleen, Peak Innovation

Ska leda till nya affärer 

Färdplanens ambition ska vara att lägga grunden för att bygga den kapacitet som ger Jämtland/Härjedalen möjlighet att ligga i framkant i Europa vad gäller innovativa affärsmodeller för e-handel hos små och medelstora företag. Förstudien kommer till detta tillföra inspiration för företagen att öka sin kunskap om digitalisering och e-handel för att på ett innovativt sätt kunna anpassa sin affärsmodell med ett mål om att behålla existerande kunder, attrahera nya kunder regionalt, nationellt och internationellt samt skapa nya affärsmöjligheter och behålla sin fysiska närvaro och öka antalet arbetsplatser. 

Projektet finansieras av React-EU och Region Jämtland Härjedalen och har en tydlig koppling till Jämtland Härjedalens program för Smart Specialisering 2021-2027 inom framför allt området digitalisering samt bidrar den till EUs Gröna Giv.   

– Projektet kommer att möjliggöra nya digitala affärer i framtiden för våra företag, säger Lars Ekström, vd Peak Innovation


 

Har du frågor kring projektet kontakta:

Petra Colleen
Projektledare
petra.colleen@peakinnovation.se

Säkrare hantering av kemikalier med unik, molnbaserad app

DSC01196

Dan Larsson, grundare av Kemikaliedatabasen.

Säkrare hantering av kemikalier med unik, molnbaserad app

Dan Larsson arbetade som kemikalieansvarig och säkerhetsrådgivare hos KG Knutsson AB när han identifierade ett stort behov hos mindre verkstäder; att få bättre koll på farliga kemikalier. En insikt som blev starten för utvecklingen av Kemikaliedatabasen, en unik webbaserad lösning som nu används av över 900 företag i Sverige och Norge.

– Målet är att alla ska kunna arbeta säkert med kemikalier. Jag gillar inte tanken på att ekonomi ska vara ett hinder för små företag som vill skapa säkrare arbetsplatser. Genom vår kunskap inom hela distributionskedjan har vi tagit fram en affärsmodell där leverantörer kan samarbeta för att samla information och skapa en lättillgänglig översikt av produkter och farliga ämnen – som är tillgänglig för alla.

Värde på många plan

Nyttan för slutkunden är att få tillgång till information om produkten utan att behöva lägga tid på manuellt insamlande och sammanställande. Detta för att kunna skapa säkrare arbetsplatser samt följa lagar och regler. Databasen är öppen för alla och innehåller idag information om över 8000 kemiska produkter.

– Den stora vinsten för leverantören är att bygga starka relationer till sina kunder genom att erbjuda ett större värde än själva produkten, utan också tid att fokusera på sin kärnverksamhet på ett säkrare sätt.

I dagens samhälle pågår en ständig kamp för företagen att skapa lönsamhet. Dan menar att en av de viktigaste delarna för det är att frigöra tid till debiterbara aktiviteter.

– I det större perspektivet handlar det om att skapa bättre arbetsmiljö genom att hjälpa företag att göra smarta beslut, som att undvika ämnen som är farliga för både hälsa och miljö. Det är det här som driver mig.

Genom att använda biblioteket av fördefinierade risker från liknande verksamheter kan företag identifiera effektiva och resurssnåla åtgärder som gör deras arbetsplats säkrare.

– Det kan vara en alternativ, mindre farlig produkt, en skyddsutrustning eller bara att säkrare arbetssätt.

 

Bolaget drar i gång

Företaget Kemikaliedatabasen (Kemdb) grundades 2018. Då hade Dan utvecklat sin idé parallellt med arbetet på KG Knutsson AB. Med stor support från sin tidigare arbetsgivare som även är delägare i Kemdb kunde Dan lansera databasen, först i de egna kundleden.

– Vi har jobbat upp ett förtroende och genom kundernas relationer har vi nått ut på en bredare marknad.

– Många nya användare skapar konto inom olika branscher, samtidigt som databasen kompletteras med fler produkter. Säljarna hos anslutna leverantörer använder databasen som ett säljverktyg. Just nu har vi väldigt mycket förfrågningar om saknade produkter, så vår största utmaning är att komplettera utbudet av produkter i Kemdb så att alla företag kan välja sina favoritprodukter.

Teamet bakom

Dan beskriver sig som en doer, full av idéer och förmåga att få saker att hända. Född och uppvuxen i Fagerland som är en liten by utanför Häggenås i Jämtland och med ett stort intresse för fordon, med tillgång till verkstad under uppväxten. En passion som genom flytten till Uppsala runt millenniumskiftet övergick till att ”skapa” med hjälp av datorer.

– Jag har ett logiskt tankesätt, en styrka gentemot utvecklare, som gör mig till en bra beställare av mjukvaruutveckling.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka är även barndomsvännen från Häggenås, Mikko Andersson, aktiv på heltid i företaget. Han har lång erfarenhet av att driva och leda företag.

– Vi kompletterar varandra bra. Mikko står för den röda tråden, med stor kompetens och strategisk förmåga.

Malin Möller är den tredje starka parten som företagets styrelseordförande. Hon är civilingenjör i kemiteknik i grunden och arbetar nu som hållbarhetschef på Bilia.

– Malin är en viktig person som tillför en djupare kompetens inom hållbarhet och styrelsearbete. Hon kan se de stora rörelserna inom hållbarhetsområdet samt uppskatta vart vi är på väg när jag själv är mer försjunken i tabeller och programmering.

 

Samarbete för teknikutveckling

När det gäller teknikutvecklingen av Kemikaliedatabasen har Dan samarbetat med ett antal programmerare i bland annat Skottland, Indien och Pakistan.

– Jag har långa personliga relationer med ett stort gäng utvecklare som bygger och testar. Här är det viktigt att hitta personer som både gör något som sticker ut och kan kommunicera sina idéer. De som gör ett bra jobb får fler och större uppdrag. Längre fram kommer vi troligtvis att anställa en IT-ansvarig i kombination med distansutvecklare. Distansutvecklare är ett perfekt verktyg att jämna ut stegen mellan egna interna rekryteringar.

Unik affärsmodell för att sprida information

Det unika med Kemdb och affärsmodellen är ambitionen att sprida information. Andra liknande system bygger på en affärsmodell som innebär att man låser in informationen och säljer tillgång till den.

– Men vi har haft möjlighet att utforma mjukvaran helt annorlunda. Vi behöver inte skapa komplexa lösningar för att ge tillgång bara till de som betalar. Vem som helst kan när som helst navigera till Kemdb.com och se information om de produkterna som finns i databasen. Vi har till och med skapat specifika funktioner för att extrahera stora mängder data för de som vill arbeta i andra system.

Nya möjligheter i jämtländska nätverk

Precis innan pandemin bestämde sig Dan och hans sambo Maria att flytta med barnen från Uppland till Undersåker. De längtade till fjällen och naturen. Här bor de med utsikt över Åreskutan och Renfjället i en by som är känd för sina många företagsamma invånare.

Inför flytten fanns ett orosmoment, att komma för långt från Stockholm och de sociala relationer som de byggt upp där. Det skulle visa sig bli tvärt om.

– Nu skulle jag säga att det finns bättre förutsättningar att lyckas med företaget här. I Stockholm var vi ett företag bland flera tusen.

– Nu skulle jag säga att det finns bättre förutsättningar att lyckas med företaget här. I Stockholm var vi ett företag bland flera tusen. Här har vår unika inriktning lyfts fram och det finns en anda av att vilja hjälpa varandra. Jag vill verkligen framhålla både Peak Innovation med Olle Källström och Lina Lif samt Sara Wemstad och Anders Landström på Region JH. De har guidat oss, öppnat dörrar och hjälpt oss med kontakter.

Lärdomar om vad som styr kunden

Enligt Dan finns det många lärdomar att dra längs vägen. Han har lärt sig att bara för att en idé är bra, behöver det inte betyda att den kommer att fungera. Det finns många aspekter i omvärlden och i människors beteende som påverkar.

–Jag tror mycket på att man verkligen ska fråga sig varför vissa saker fungerar som de gör. Oftast får man fråga sig varför i många led för att komma fram till den ursprungliga anledningen. Med den informationen är det lättare att fatta bra beslut.

Ett annat tips från Dan är att lägga extra energi på de som ifrågasätter dig. Gräv i det och försök vända på det.

– Ofta är man för upptagen med sin egen tanke för att lyssna. Men om något landar fel behöver det ändras så att det inte bara är logiskt, utan också känns bra för användaren. Det går inte att överskatta hur ”hemmablind” man blir som utvecklare. Din största kritiker kan ge den mest värdefulla feedbacken.

Stor potential att kunna göra skillnad

I framtiden tror Dan att behovet av Kemdb kommer att öka. Nya farliga ämnen upptäcks hela tiden. Det i kombination med en ökad frustration hos företag som inte hittar information om varorna och därmed riskerar att inte följa regler eller helt enkelt prioriterar bort säkerhetsarbetet.

– Det finns stor potential ute i Europa. Vid jämförelser med andra länder ser vi ett spann på minst 20 år i hur långt olika länder kommit med kraven kring hantering av kemiska produkter. Sverige ligger långt fram och därför kan vi med stor sannolikhet ser hur verkligheten kommer att förändras i resten av Europa. Det har tidigare lönat sig att strunta i befintliga regler. Vi tror inte det kommer gå att bedriva verksamhet på det sättet längre och här kan vi med Kemdb vara med och göra skillnad.

Text Helena Bredberg, Grand North.

Läs även mer på https://kemikaliedatabasen.se

innovationscheckar

Innovationscheckar för små och medelstora företag

 

PEAK Innovation fördelar tillsammans med SISP-nätverket ut innovationscheckar till små och medelstora företag. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft.

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden: affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar (IP). Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Mer information om hur processen ser ut och hur du söker kommer under våren 2022.

Du kan läsa mer om innovationscheckarna på SISP:s hemsida. 

Vid frågor, kontakta jenny.nylund@peakinnovation.se

 

Finansieringspaletten

Finansieringspaletten 

Datum och tid: 16 mars, klockan 09.00–11.40

Plats: ZOOM länk

Kostnad: Kostnadsfritt

PEAK Innovation och Regionalt ResursCenter bjuder in dig och ditt företag till en förmiddag om innovations- och utvecklingsfinansiering. En palett av stöd som presenteras av bl a Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen, Leader, Jordbruksverket, Vinnova och Energimyndigheten.  

Seminariet är indelat i tre akter:

 • Regionala finansieringsmöjligheter – riktade företagsstöd för specifika insatser
 • Konkurrensutsatta nationella stöd och EU-stöd – Innovationsfinansiering, start-ups, företagsstöd
 • Horizon Europe – Internationella samarbetsprojekt och möjligheter för små och medelstora företag

Du får också veta mer hur du kan hitta och söka finansiering, vilka supportfunktioner som finns och vilka aktörer som kan hjälpa till. 

Program

08:30 Förmingel

08:55 Inledning moderator teknikinstruktioner

09:00 Hej och välkommen

09:00 Akt 1 – Lokala och regionala pengar

 • Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland
 • Leader
 • Länsstyrelsen Västernorrland och Jämtland/Härjedalen
 • Almi

PAUS

09.50 Akt 2 -Nationella medel

 • Jordbruksverket – innovationsstöd
 • Vinnova- nationella stöd, innovativa startups

PAUS 

10.30 Akt 3 – Stora internationella pengar

 • Horizon Europe för SME
 • Vinnova – Horizon Europe i Sverige
 • EEN och EUSME
 • Energimyndigheten

11:40 Avslutning

Välkommen att delta på de delar som du är intresserad av!

PEAK Innovation och Regionalt ResursCenter arbetar tillsammans för att stärka regionens företag och deras konkurrenskraft. Vårt uppdrag är att möjliggöra för företag och organisationer att söka finansiering för sina utvecklingsidéer. 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Presentationer från Finansieringspaletten

 

Regionen

Leader

Länstyrelsen

Almi

Jordbruksverket

Vinnova- nationella stöd

Energimyndigheten

Horizon Europe för SME

Vinnova – Horizon Europe

EUSME

EEN