dRural – nästa generations smarta plattform för servicetjänster

Nästa generations smarta plattform för servicetjänster utvecklas med stöd av Peak Innovation.

EU-projektet dRural ska utveckla, implementera och utvärdera en digital lösning – i form av en marknadsplats för servicetjänster, allt från hälso-sjukvård, till RUT och transporttjänster. Projektet genomförs i fyra europeiska regioner, varav Jämtland Härjedalen är en.

– Det handlar om att utveckla tillgänglighet till ett stort och kvalitativt serviceutbud för morgondagens människor som väljer att bo i livsbejakande miljöer, säger Daniel Eurenius, projektledare på Peak Innovation.

– Att leva i glesa strukturer ska göras än mer attraktivt med ny teknik. Nya tillgängliga tjänster som förenklar vår vardag, nya hållbara värden som förstärker vår livskvalitet.

Servicetjänster inom t ex hälso-sjukvård, lärande och utbildning, fritid och upplevelser, transporter och kommunikation, framtidens energi och hållbarhet.

Flera andra regionala aktörer deltar i projektet för att skapa en så bred helhetslösning som möjligt, däribland Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Jämtkraft, Torsta AB, samt Mittuniversitetet. Krokoms kommun är utsedd som testområde i Jämtland Härjedalen.

dRural bidrar också till att nya och befintliga tjänsteleverantörer kan etablera sig på marknadsplatsen. PEAK Innovations roll i projektet är att stimulera till innovationskraft, stötta lokala entreprenörer för utveckling och anpassning till plattformen och inte minst samordna resultat med testområden i Kroatien, Spanien och Nederländerna.

– Ett av målen med projektet är att marknadsplatsen ska vara kommersiellt entreprenörsdriven. Om modellen blir framgångsrik finns alla möjligheter att växa på andra marknader i Europa och övriga världen, säger Daniel Eurenius.

Projektet ska pågå under 2021–2024 med en total budget på ca 150 miljoner kronor, varav 19,7 miljoner kronor är avsatta för länet.

För mer information kontakta:

Daniel Eurenius
projektledare
daniel.eurenius@peakinnovation.se
+46 (0)70- 332 58 49

Senior projektledare till internationella innovationsprojekt

Senior projektledare till internationella innovationsprojekt

Peak Innovation söker en senior projektledare att leda ett av de större innovationsprojekten som vi nu driver i vår verksamhet.

Peak Innovation driver innovationskraften i Jämtland/Härjedalen. Vi har två huvudsakliga verksamheter, dels vår startup-verksamhet och dels vår projekthubb. 

I startup-verksamheten driver vi Peak Inkubator och Peak Accelerator, med 10 bolag i respektive verksamhet. I vår projekthubb drivs nästan uteslutande innovationsprojekt i en sk trippel-helix struktur med näringsliv, akademi och det offentliga.

Att vara projektledare i en sådan struktur kräver ett stort mått av självledarskap och en förmåga att anpassa sig till olika syften och förhållningssätt. Ett starkt målfokus är centralt för att lyckas. Som projektledare är det viktigt att vara prestigelös och kunna synliggöra goda resultat och utvecklingsmöjligheter.

Vi söker dig som har:

 • Relevant akademisk utbildning
 • Mångårig dokumenterad erfarenhet av projektledning/ledningsroller
 • Bred kunskap om offentlig förvaltning, juridik och akademins verklighet
 • God kunskap om ekonomi
 • Rätt personlig profil för att ta dig an morgondagens utmaningar

Som person är du följsam och samtidigt tydlig. Du har integritet och är resultatorienterad. Du har lätt för att samarbeta och trygg i att leda andra. 

Vi har stor vana att hantera olika utmanande situationer i teamet och mesta löser vi tillsammans med dig, du kommer aldrig vara ensam i ditt projekt. I vår finns bara framgång eller lärdomar.

 

Kontakta Pelle Simonsson pelle.simonsson@peakinnovation.se för mer information om tjänsten. 

Kontakt:

Pelle Simonsson

Inkubatorledare
+46 (0)70-336 03 49
pelle.simonsson@peakinnovation.se

Ansökan:

Ansök genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev till jobbansokan@peakinnovation.se

BIDTECH – INNOVATION SOM SAMLAR DE GODA KRAFTERNA

BIDTECH

Innovation som samlar de goda krafterna

BIDTECH – INNOVATION SOM SAMLAR DE GODA KRAFTERNA

Kan vi lösa problemen med trygghet och säkerhet i utsatta områden genom att sätta upp kameror? Eller behövs det något annat? Det var frågan som Tomas Green ställde sig efter att ha jobbat många år med säkerhetsfrågor. Svaret blev en helt ny produkt, som både ska värna om människors integritet och göra det möjligt för olika samhällsaktörer att samverka.

Tomas Green är entreprenören som sadlade om från säkerhetsansvarig på ett bostadsföretag till konsult inom säkerhet och trygghet. Sedan två år tillbaka utvecklar han en helt ny idé, BIDTECH, som bygger på sensorer istället för kameror.

Den här metoden ger flera fördelar. Sensorerna är kopplade till en digital plattform som de goda krafterna; polis, väktare, nattvandrare och andra sociala aktörer kan ansluta sig till. Det ökar möjligheten att tillsammans engagera sig på olika områden. Samtidigt analyserar den enbart mätvärden, alltså inte bildmaterial och är därför GDPR-säker, berättar Tomas Green.

Trygghet genom engagemang

Med över 15 år i branschen har Tomas en tydlig bild av vilket behov och vilka problem exempelvis fastighets-ägare och kommuner har med att obehöriga håller till i allmänna utrymmen. Enligt polisen är det ofta i dessa miljöer det finns risk att starta en kriminell bana. Hittills har kameror och bland annat pipljud varit en lösning. Men Tomas menar att det är såväl integritetskränkande som störande för de människor som faktiskt bor i de här områdena.

Det samlas in massor av bildmaterial som inte används till något vettigt. Inte ens polisen hinner titta på det. Kameraövervakning är också dyrt.

"Den här metoden ger flera fördelar. Sensorerna är kopplade till en digital plattform som de goda krafterna; polis, väktare, nattvandrare och andra sociala aktörer kan ansluta sig till."

Det var så den nya idén kom upp. Med BIDTECHs Trensor och plattform kan flera hålla koll på var det händer saker och utifrån sitt ansvarsområde bidra till ökad trygghet och säkerhet. Resurserna i samhället kan användas mer effektivt. Väktarna kan göra mer effektiva insatser när det behövs, vilket ger lägre kostnader.  Samtidigt innebär det ett större kontaktskapande.

Det gäller att se ungdomar och fånga upp dem innan det börjar hända negativa saker. Det finns massor av resurser, men ingen struktur. Den här innovationen, jag kallar den ”Trygghetstermometern” kan användas av många aktörer inom socialt arbete, berättar Tomas.

Satsar i Åre

För Tomas känns det naturligt att utveckla sin produkt i Jämtland. Här har han tillbringat mycket tid under sin uppväxt, med hus i Duved sedan 90-talet. Idag bor han här på halvtid, men ambitionen är att flytta upp mer och mer. Det är främst livskvalitén och friluftslivet som lockar, med ett stort skidintresse som han delar med sin dotter.

Jag tror mycket på att satsa i Åre. Här finns bra kompetens, mångsysslare och nätverk, med möjlighet att hitta lojala medarbetare och få kontinuitet i verksamheten. Dessutom vill jag ge något tillbaka till regionen, inte bara vara en vanlig turist, konstaterar Tomas.


Thomas har utifrån sin bakgrund och kompetens tidigt kunna identifiera ett behov på marknaden och utifrån det tagit fram en unik lösning som blir kostnadseffektiv, skapar tryggare boendemiljöer och kan hjälpa människor att inte hamna i ett socialt utanförskap, en fantastisk kombination. Med vårt erbjudande runt expertkompetenser inom bl.a. marknads­föring, försäljning, ICT, internationalisering och i kombination våra kontaktnät för både kunder och kapital, kan vi hjälpa till att accelerera Bidtech till att snabbare lyckas och nå en marknad.
Jan Stala
Projektledare, Peak Region AB

Från idé till prototyp

Det var också här i Åre som Tomas fick kontakt med innovationscoachen Jan Stala och blev en del av projektet Innovation Champions. Något som gett honom nya förutsättningar att fokusera på produkten.

– Vi har periodvis haft täta kontakter och jag har fått bra tips och råd kring hur jag ska gå vidare. Det har bland annat gett mig flera leads och kontakt med grupper sam jag inte ens visst fanns. Otroligt bra med någon som har stor kompetens och erfarenhet genom många andra projekt. Samarbetet med Peak Region har bara börjat och det kommer att bli jättebra.

Nu startar processen att bygga ett team för att ta fram en prototyp som kan kommersialiseras för att så småningom nå ut på marknaden. Responsen har hittills varit mycket bra. Det finns ett behov av alternativ till kameraövervakning samtidigt som socialt engagemang blir allt viktigare i samhället. I januari vann Tomas också första pris för sin pitch i Företagarnas affärsidétävling i Sollentuna. Och prispengarna, 20 000 kr, kommer såklart att användas för att utveckla idén.

TEXT: HELENA BREDBERG
BILD: UNSPLASH, THOMAS GREEN

iHUBS SWEDEN STÄRKER NATIONELLT SAMARBETE

iHUBS SWEDEN STÄRKER NATIONELLT SAMARBETE

iHUBS SWEDEN STÄRKER NATIONELLT SAMARBETE

Samverkan är nyckeln för att regioner ska kunna växa sig starka. Det är grunden för den nationella satsningen iHubs Sweden där Peak Innovation är en stark partner.

iHubs Sweden startades 2017 av ett drygt dussintal så kallade Vinnväxt-miljöer runt om i landet med hjälp av innovationsmyndigheten Vinnova. Peak Innovation var redan från början drivande i arbetet och ingår i styrgruppen för satsningen.

Basen för iHubs Sweden är olika regioners specialkompetenser. Här bidrar Peak Innovation med sin kunskap inom outdoor och sport, samtidigt som andra regioner bidrar med sina styrkor som AI, smarta textilier, life science, robotteknik, gruv- och skogsindustrin, bioekonomi och automation, för att nämna några.

Smarta samarbeten

Samarbetet inom iHubs Sweden innebär att specialkompetenser från olika regioner hämtar inspiration från varandra och kan på så sätt bli mer konkurrenskraftiga.

Regionens styrkeområden har helt klart nått ut på ett bättre sätt genom iHubs Sweden. Det har gjort att vi kunnat skapa smarta samarbeten med andra innovationshubbar i Sverige, säger Micke Jonsson, processledare för Peak Innovation och vd för Peak Region AB.

Konkret har vi exempelvis drivit ett utvecklingsprojekt där Peak Innovation tillsammans med det regionala initiativet Smart Textiles i Borås undersökt hur smarta textilier kan användas för snölagring i Bruksvallarna, berättar Micke Jonsson.

Gemensamt för satsningarna som ingår i iHubs Sweden är ett starkt fokus på konkreta resultat som ska vara praktiska och mätbara. Här har Peak Innovation stått för satsningar inom parasport, ökad kunskap inom snö, is och kyla, hållbarhet inom friluftsliv och inte minst stöd för utveckling av nya produkter och tjänster hos flera av regionens företag.

Vårt mål är att Jämtlandsregionen ska vara en ledande miljö för forskning, innovation och affärsutveckling inom outdoor och sport. Här ser vi att iHubs Sweden är en viktig plattform för samverkan både nationellt och internationellt, konstaterar Micke Jonsson.

Smart Textiles, pappersklänning. Foto: Anna Sigge

Internationellt genomslag

Att bygga samverkan mellan regioner för att skapa tillväxt är en metod som stöds av EU-kommissionen. Därigenom ingår Peak Innovation genom iHubs Sweden i ett väl förankrat europeiskt nätverk som gör det möjligt att skapa internationella kontakter. På så sätt kan svenska regioner och företag lättare nå ut till en global marknad.

För oss är det mycket intressant. Det innebär att regionen Jämtland kan bli mer konkurrenskraftig internationellt med styrkeområden som sport och outdoor, menar Micke Jonsson.

iHubs Sweden kommer fortsatt vara ett viktigt forum för oss att vara med i, säger Micke Jonsson.

ladda ned

Om iHubs Sweden

iHubs Sweden bildades 2017 och är en nationell samverkansplattform som med smart specialisering vill lyfta regioners styrkeområden. ​iHubs Sweden hjälper regioner att förbättra sina förutsättningar för innovation genom att:

 • Ge förutsättningar för nationell samverkan
 • Kartlägga och katalysera regioners styrkeområden
 • Skapa nya förutsättningar för långsiktig professionalisering
 • Inspirera till mångfald och hållbarhet
 • Stärka attraktiviteten mot globala företag
 • Skapa internationella samarbeten
 • Läs mer på www.ihubssweden.se

Så här kommer Peak Region framåt samarbeta med iHubs

Peak Region AB har varit en stark partner via sitt initiativ Peak Innovation. Peak Region AB har ambitionen att vara en partner i Ihubs Sweden även i framtiden eftersom samverkan är nyckeln till att svenska regioner ska kunna växa sig starka i en internationell konkurrens.

TEXT: MIKAEL HANSSON
BILD 1: ABB/HÅKAN LARSSON (Våroffer i koreografi av Fredrik Benke Rydman. Premiär 7 september på Stora scenen. Kulturhuset Stadsteatern 2018).
BILD 2: ANNA SIGGE (En klänning tillverkad av 100 procent svenskt papper i projektet Etablera närodlad textil i Sverige. Klänningen är framtagen av bl.a Smart Textiles vid Högskolan i Borås).

Micke Jonsson, vd Peak Region AB:

BERÄTTELSEN OM VÅRA MÄSTARE HANDLAR OM MOD OCH ENTREPRENÖRSKAP

När jag var liten fanns en tecknad serie som hette Professor Balthazar. Balthazar var en uppfinnare som hjälpte världen att hitta finurliga lösningar på alla tänkbara problem. Han hade en universalmaskin som skapade geniala uppfinningar, behändigt levererade i ett provrör. Magisk vätska hälldes ut och vips var problemet löst!

Kanske väckte Professor Balthazar en dröm att lösa de stora gåtorna för några av oss? Eller väcktes drömmen genom de verkliga problemlösarna runtom i världen? Det är dessa ”riktiga” människor som vi på Peak Region har i uppgift att stödja och premiera. Det är människor utrustade med mod, uthållighet, förmåga att hantera motgångar – och som ofta har en istadig vinnarmentalitet. Kort och gott, det handlar om människor med ett extra driv. Vi brukar kalla dem entreprenörer, de som får idéer att bli verklighet.

Peak Region uppmärksammar dessa mästare genom vårt pris Innovation Champion som på Guldgalan 2019 delas ut för andra gången. Med priset vill vi hylla dem som har egenskaper och beteenden som skapar en bättre framtid i regionen.

Vi vill lyfta framgångar och visa att det går. Det gör vi även här genom att berätta Peak Stories. Här berättar vi om människorna bakom de satsningar som sker i vår region kopplat till innovation, utveckling och förnyelse. Det som skapar nya värden i samarbete med andra och säkerställer en hållbar framtid i Jämtland och ökar attraktionskraften.

Många har uppfattningen att innovation är en uppfinning eller en idé som ingen annan har haft tidigare. Man drömmer om den perfekta appen som alla i hela världen kommer att använda och så blir man stenrik på kuppen. Men riktigt så enkelt är det inte. Det handlar om att skapa möjligheter. Och det gör vi här på Peak Region genom att vara en hubb där offentlig sektor, näringsliv och akademi möts för att driva innovationskraften i regionen och stötta det där entreprenörskapet med pannben.

Det behövs, för någon Professor Balthazar lär inte dyka upp och rädda världen åt oss…

Micke Jonsson, vd Peak Region AB

Micke Jonsson har varit vd för Peak Region sedan XXXX, samt processledare för Peak Innovation sedan XXXX.

REVOLUTIONERANDE TEKNIK FÖR BÄTTRE FLYT – FLOW MOTION TECHNOLOGY

FLOW MOTION TECHNOLOGY

Revolutionerande teknik för bättre flyt

REVOLUTIONERANDE TEKNIK FÖR BÄTTRE FLYT – FLOW MOTION TECHNOLOGY

Att slå sig in med en nyhet i en konservativ bransch kan vara kärvt. Men en eureka-upplevelse i ett ICA-garage tände en gnista som hållit ångan uppe hos upphovsmakarna bakom Flow Motion Technology i snart 10 års tid. Möt Per Mårs, hockeyentusiasten och entreprenören som står inför möjligheten att revolutionera inte bara en, utan flera, sportbranscher.

Det är ingen enkel bransch att lansera en nyhet inom, skridskobranschen. Människan har tagit sig fram på skridskoliknande föremål i 20 000 år. Skenan i metall lär ha uppfunnits i Nederländerna på 1300-talet och med förhållandevis små variationer har den egentligen sett ganska likadan ut sedan dess. Fram tills alldeles nyligen.

Egentligen förstod jag att vi var något bra på spåren redan när jag testade en prototyp i ICA:s garage i Åre januari 2010. Då kände jag direkt att det här är ju något riktigt bra, något som hockeyspelare över hela världen borde få tillgång till, berättar Per Mårs, hjärnan bakom Flow Motion Technology.

Per Mårs med rullskridskoskenan

Från prototyp i garaget till marknad

Då, där i garaget, handlade det om att han tagit fram en helt ny rullskridskoskena vars konstruktion skulle göra att rörelsen på hjul bättre efterliknade känslan man får på ett par vanliga skridskor. Bara något år senare testades den första skenan tänkt för is, som bland annat förbättrar kraftöverföringen, glidet och energieffektiviteten.

Men det är en sak att få en genial idé och utveckla den i liten skala. En annan att få finansiärer att förstå det geniala också. Och ytterligare en tredje att få marknaden att få upp ögonen för ens produkt.

Det kan vara en nackdel att lansera en ny produkt i en bransch där man inte är van vid nya saker, men samtidigt är det en fördel eftersom många faktiskt säger att det är på tiden att det händer något, förstår att det borde finnas något bättre.

Bryta beteenden

Per berättar att de som spelar på hög nivå, inom prestandaområdet, är inkörda på det de har. Få är intresserade av att vara först med att byta, mycket handlar om psykologi. Men teknologin bakom skenan är ganska lättförståelig, menar Per, och de spelare och skridskocoacher som har testat den, har förstått grejen. Han jämför den nya skenan med att det har funnit en tid innan den och kommer att finnas en tid efter. Lite som med carvingskidan, när den kom. Nu gäller det bara att mata på och fortsätta utveckla produkten, för det är en ständig fråga om utveckling, om att förfina skenan.

Ska man bryta ett beteende räcker det inte med att produkten bara är lite bättre, den måste vara mycket bättre. Det gäller att den känns bra första gången den testas av en spelare, annars tappar vi i förtroende ganska fort.

Niklas Kronwall, Detroit Red Wings i NHL

Religiösa omdömen för Flow Motion Technology

Per Mårs vet vad han pratar om, själv gammal hockeyräv. Det var under tiden han pluggade idrottsvetenskap på Mittuniversitetet som idén på Flow Motion Technology började ta form. Han kom i kontakt med Vintersportcentrum som hänvisade honom vidare till Inkubatorn som sedan hjälpte honom att ta steget vidare.

2011 grundades bolaget. Det har inte handlat om någon spikrak resa från idé till succé, ett av nyckelorden menar Per är uthållighet. Att ständigt orka göra omtag, förfina produkter, ibland våga bromsa, prioritera. Men långt viktigare har bränslet bakom uthålligheten varit – den feedback Per får från dem som provat företagets produkter som lanserats under det egna varumärket Marsblade.

Det är det vi i teamet får skjuts av! De kontinuerliga religiösa omdömen vi får från användare och kunder, allt från motionärer till NHL-spelare. Det är sådant som gör att vi längtar till att det släpper ordentligt, att alla förstår grejen och får möjlighet att använda produkterna.

Tester på Nationellt Vintersportcentrum, Östersund

Siktar på testplattform i Toronto

Flow Motion Technology är i dagsläget ett litet bolag i norrländskt inland, fortsätter Per, som har potentialen att ändra inte bara en, utan flera sporter. Och det både kittlar och är frustrerande, att inte ha mer resurser. Men just placeringen, i det norrländska inlandet, har snarare varit en tillgång i själva uppstarten, menar Per.

Sett ur perspektivet att kunna testa produkterna och olika former av bolagsstöttning och finansieringsmöjligheter kan man inte sitta på en bättre plats. Vi har fått fantastiskt stöd och backning av Inkubatorn och Peak Innovation och alla olika kopplingar till Almi, Länsstyrelsen och Vinnova. Jag tror att vi kommit så långt tack vare att vi sitter där vi gör, i Stockholm hade vi förmodligen drunknat i allt brus.

Idag ligger fokus på att hitta en strategiskt bra plattform för tester, siktet är inställt på hockeymetropolen Toronto i Kanada. På hemmaplan pågår arbetet med att förfina isskenan, en nylansering är planerad till 2020. Men man rustar även för att lansera en alldeles ny produkt, ytterligare en prestandaprodukt, nämligen en skena för inlinehockeysporten, till skillnad från den första skenan som var designad för träning. Och så var det alpinbindningen och längdbindningen och klappskridskon.

Nä, still står det inte.

Milstolpar

2008: Innovatören och hockeyspelaren Per Mårs bestämmer sig för att utveckla sin idé. Han får kontakt med inkubatorn i Östersund som hjälper med nyhetsgranskning, patentansökan och prototyp. Peak hjälper Per med kontakt med en affärsängel som engagerar sig i bolaget (idag ägare).

2011: De första NHL spelarna, bl.a. bröderna Sedin och Mikael Backlund börjar använda bolagets inlineskenan i sin sommarträning.

2012
: Bolaget blir finalist i ISPO BRANDNEW AWARD i kategorin hardware.

2012: Peak Innovation stöttar bolaget i att söka finansiering från VINNOVA Forska & Väx för produktutveckling, som görs tillsammans med Mittuniversitetets forskningsmiljöer Nationellt Vintersport Centrum och Sports Tech Research Centre. Bolaget erhåller 2,4 MSEK i utvecklingsbidrag.

2015: Bolaget säkrar 8 nya miljoner i finansiering från 18 aktiva och före detta NHL spelare, bland annat Niklas Bäckström och Henrik Zetterberg.

2018
: Bolagets is-skena gör debut i SHL och tar SM-guld med Liam Reddox i Växjö. Skenan introduceras även i NHL med Niklas Kronwall i Detroit Red Wings.

2018
: Peak Innovation finansierar tester vid NVC av flow motion-teknologin i längdskidåkning

2019
: Marsblades hockeyskena utses till årets Innovation av Sportfack

TEXT: ELISABET AAGÅRD
BILD: FLOW MOTION TECHNOLOGY