Översiktstabell finansiärer, projektmedel och lån

SORTERING AV BIDRAGSMÖJLIGHETER

Bidrag till företag ges för olika typer av aktiviteter och faser. Det kan till exempel vara för forsknings- och innovationsaktiviteter (FoI), investeringar i hårdvara och byggnader (Invest), affärsutveckling, digitalisering och miljöinsatser. I Tabell 1 listar vi samtliga bidrag som presenteras i denna guide och visar med kryss för vilka ändamål ett visst bidrag kan användas.

Tabell 1 Bidrag och användningsområde

Bidrag

Bidragsgivare

FoI

Inves-tering

Affärs-

utveckling

Digitalisering

Miljö

Övrigt

Verifieringsmedel

Almi

x

    

x

Gröna lån

Almi

x

x

x

 

x

 

starta eget stöd

Arbetsförmedlingen

     

x

Ekonomiskt stöd för att utveckla ett affärskoncept,

Energimyndigheten

x

     

Ekonomiskt stöd för att testa och utveckla en innovation med kund

Energimyndigheten

x

 

x

   

Industriklivet mot implementering

Energimyndigheten

x

x

x

 

x

 

Europeiska investeringsbanken

Europeiska Investeringsbanken EIB

 

x

    

ESF-rådet

Svenska ESF-rådet

     

x

Eurostars

Eureka Eurostars

x

 

x

x

x

X

Innowwide

Eureka

  

x

   

Vinnovas sida för nätverksutlysningar

Eureka

     

x

CELTIC NEXT

Eureka kluster ICT

x

  

x

  

ITEA 4

Eureka kluster SW

x

  

x

  

SMART

Eureka kluster Tillverkning

x

    

x

EUROGIA

Eureka kluster Elektronik

x

    

x

Kluster 1: Hälsa

Horisont Europa

x

 

x

  

x

Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

Horisont Europa

x

 

x

  

x

Kluster 3: Civil säkerhet för samhället

Horisont Europa

x

 

x

  

x

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden

Horisont Europa

x

 

x

x

 

x

Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

Horisont Europa

x

 

x

 

X

x

Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

Horisont Europa

x

 

x

 

x

x

EIC Pathfinder

Horisont Europa EIC

x

 

x

  

x

EIC Transition Fund

Horisont Europa EIC

x

 

x

  

x

EIC Accelerator

Horisont Europa EIC

x

 

x

  

x

EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

x

 

x

x

x

x

EU:s innovationsfond

Innovation Fund

 

x

  

x

 

LIFE-programmet

LIFE

x

x

  

x

x

Myndigheten för digital förvaltning

Digital Europe

x

x

    

FMV

European Defence Fund

x

x

   

x

Creative Europe

Creative Europe

x

    

x

Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

Formas

x

   

x

x

Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande

Formas

x

    

x

Industrifonden

Industrifonden

 

x

    

bilda en innovationsgrupp

Jordbruksverket

     

x

genomföra ett innovationsprojekt

Jordbruksverket

x

x

x

 

x

x

jordbrukare

Länsstyrelsen i Jämtlands län

 

x

  

x

x

Mistra Innovation

Mistra Innovation

x

 

x

  

x

Klimatklivet

Naturvårdsverket

 

x

  

x

 

Ladda bilen

Naturvårdsverket

 

x

  

x

 

NEFCO

NEFCO

 

x

x

 

x

 

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden

x

x

x

  

x

palett av stöd för företag

Region Jämtland Härjedalen

x

x

x

x

x

x

SISP

Sveriges inkubatorer och science parks

  

x

  

x

Stiftelsen Skapa

Stiftelsen Skapa

x

    

x

Swedfund

Swedfund

 

x

   

x

Transportbidrag

Tillväxtverket

     

x

Automationscheckar

Tillväxtverket

 

x

 

x

 

x

Innovativa impact startups

Vinnova

x

 

x

x

x

x

BioInnovation Hypotesprövning steg 1

Vinnova

x

 

x

  

x

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2023

Vinnova

x

 

x

  

x

Framväxande tekniklösningar

Vinnova

x

    

x

 

Finansiärer, projektmedel och lån

Regionala, nationella och inom EU

Översiktstabell
finansiärer,
projektmedel och lån

Tips 
och råd för
finansiering

Generella råd vid ansökningar

Technology 
Readiness Level 
(TRL)

Teknisk mognadsgrad

En del av projektet invest in Innovation

Guiden är finansierad av Region J/H och Tillväxtverket inom ramen för ERUF och som genom aktiviteter och insatser verkar för att stärka konkurrenskraften för regionens företag. Projektet har involverat över 150 regionala företag med målet att öka kunskap om vägar och möjligheter till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och ”Forskning och Innovation (FoI).

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.