ReDriv - plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedels-infrastruktur

För att nå klimatmålet för transportsektorn och minska utsläppen med 70 procent till 2030 (jämfört med 2010) är utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur en nyckel. Många företag har idag svårt att planera för hur de ska ställa om sin fordonsflotta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel.

På initiativ av Fossilfritt Sverige har det nationella samverkansprojektet ReDriv etablerats – ett projekt som övergripande syftar till att stötta utvecklingen av regional ladd- och drivmedelsinfrastruktur med utgångspunkt från framarbetande av en digital plattform. Projektet präglas i hög grad av samverkan, användardialog samt synliggörande av såväl lösningar som utmaningar.  Regionala utvecklingsaktörer från Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Gotland, Örebro, Sörmland, Jämtland Härjedalen, Kalmar och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) deltar i projektet som leds av Peak Innovation.

Projektet finansieras av Tillväxtverket genom ERUF

KONTAKTER
DSC02187

Hanna Morén

Projektledare

hanna.moren@peakinnovation.se

DSC02176

Erik Melin Söderström

Projektledare

erik.m.soderstrom@peakinnovation.se

NYHETER
PROJEKTDELTAGARE