ReDriv - plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedels-infrastruktur

Digital plattform för ladd- och tankstationer

För att nå klimatmålet för transportsektorn och minska utsläppen med 70 procent till 2030 (jämfört med 2010) är utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur en nyckel. Många företag har idag svårt att planera för hur de ska ställa om sin fordonsflotta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel.

eu_fond_logo

Nationella projektet ReDriv arbetar för att främja utvecklingen och utbyggnad av infrastrukturen för laddstationer för elfordon och stationer för att tanka fossilfria drivmedel. Utbyggnad av denna infrastruktur är viktig för att transportsektorn ska nå klimatmålet på 70 procents minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2030.


Fossilfritt Sverige
, ett nationellt regeringsinitiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland, har initierat projektet ReDriv, som sker i samverkan mellan regionala utvecklingsaktörer från 11 län och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). ReDriv ska stötta omställning och utveckling av infrastruktur för regionala laddnings- och drivmedelsstationer, samt underlätta för näringsliv och politiker på lokal, regional och nationell nivå att få tillgång till bra underlag för att fatta strategiska beslut.

Målet med ReDriv är att påskynda transportsystemets omställning till fossilfria alternativ genom ökad kunskap och information om utbud och efterfrågan av ladd- och tankstationer med fossilfritt drivmedel. Detta kommer att ske genom att:

 • Etablera en användardriven digital plattform  
 • Förädla befintliga satsningar, och beskriva goda exempel 
 • Identifiera möjligheter och utmaningar kopplat till den fossilfria transportomställningen som inte är relaterad till den digitala plattformen


Samlad digital plattform för fossilfria alternativ
 

Projektet ska skapa en ny digital plattform som samlat visar upp var ladd-och tankstationer med fossilfria alternativ finns idag men även var det planeras att byggas ut. Här planeras även möjligheter för att lämna önskemål om utbyggnad av infrastruktur och prognoser för omställning. 

Exempel på plattformens innehåll;

 • Information om befintlig infrastruktur för laddning- och tankning för transporter 
 • Information om planerad utbyggnad av ladd-stationer och tankstationer för fossilfria drivmedel
 • Möjligheter för aktörer att lämna förslag på utbyggnad av stationer.   
 • Verktyg för att visualisera omställningen med hjälp av scenarios och prognoser för framtida transporter

Målgrupper för plattformen är

 • Aktörer som investerar i och driver ladd- och tankstationer
 • Fordonsägare och transportköpare inom näringslivet och offentligheten
 • Regionala utvecklingsaktörer som regioner, kommuner och elnätbolag

Goda exempel
Projektet har ambition att samarbeta med och sprida goda exempel inom omställning till fossilfritt, exempelvis

 • Göteborgsregionens Hållbarhetverktyget
 • Kalmar läns Ladda hela landsbygden
 • Kalmar läns Gröna energigaser
   

Projektet samarbetar brett i Sverige och är finansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt regioner och Länsstyrelser i Sverige.

Projektets resultat 
Inom projektet byggs en ny användardriven digital plattform, du hittar den på www.drivmedla.se Övriga resultat av projektet finns samlade här.

ReDriv – Gröna gaser

Projekt kring gröna energigaser hjälper transportaktörer över omställningströskeln Det pågår just nu många olika projekt för att underlätta och snabba på grön omställning i Sverige

Läs mer »

ReDriv – Hållbarhetsverktyget

Hållbarhetsverktyget – framgångsrikt omställningsprojekt siktar på att spridas nationellt Det pågår just nu många olika projekt för att underlätta grön omställning i Sverige och många

Läs mer »

ReDriv – Ladda Landsbygden

Ladda Hela Kalmar län och Glasriket – ger ny energi till landsbygden! Hur kan man skapa ekonomisk tillväxt och samtidigt främja omställningen till nya, klimatvänliga

Läs mer »

ReDriv – ett unikt projekt

ReDriv – unikt projekt som ska hjälpa transportbranschen till snabbare fossilfri omställning Utmaningarna är många när transportsektorn till senast år 2030 ska minska sina utsläpp

Läs mer »

Pressrelease

Digital plattform för fossilfria transporter Pressmeddelande: En ny digital plattform ska samlat visa upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas

Läs mer »

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.