Om du har idéerna, så kan Peak Innovation hjälpa dig att ta dem vidare. Peak Innovation ska se till att företagare och forskare inom sport, turism och friluftsliv möts. Poängen är att konkreta forskningsresultat, privata näringslivet och nya entreprenörer ska gå hand i hand för att kläcka idéer och attrahera investeringar. Det är det här vi kallar ett innovationssystem.
Läs om vårt Erbjudande och vår Verksamhet
Forskning och Utveckling

Forskning och Utveckling

Peak Innovation kan skapa möjligheter för företagare och forskare inom sport, turism och friluftsliv att mötas. Poängen är att konkreta forskningsresultat, privata näringslivet och nya entreprenörer ska gå hand i hand för att kläcka idéer, attrahera investeringar och skapa fler jobb.

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Peak Innovation kan genom kontakter inom affärsområdet turism, sport och friluftsliv skapa möjligheter till att korta ledtiden till affärsavslut. Genom kontakter med spetskompetens inom dessa branscher finns möjlighet till utveckling och framgång för både etablerade och nya företag.

Matchmaking

Matchmaking

Peak Innovation ska vara med och skapa förutsättning för människor att mötas. Det är när människor möts som idéer och möjlighet till samverkan skapas. Genom att koppla samman personer, företag, idrotten och akademin skapas utveckling.

Positionering

Positionering

I regionen Jämtland finns framstående kompetens inom turism, sport och friluftsliv inom forskning, hos de framgångsrika företagen, fristående produkt- och affärsutvecklare, destinationsbolag och idrotten, både organisationer och elitaktiva.

 

Vår Vision

"Jämtlandsregionen är en världsledande miljö för forskning, innovation och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv"

 
Foto: Mark Going, Columbia Sportswear

Innovation och produktutveckling för naturturism: Workshop om testmetodik

Foto: Mark Going, Columbia Sportswear Välkommen att delta på en workshop i ”testing som metode” där vi får en introduktion […]

Read More

Ladda ner förstudierapport Hållbar Snöhantering

Under året genomförde Peak Region/Peak Innovation en förstudie tillsammans med NTNU SIAT i syfte att se över förutsättningar och möjligheter inför […]

Read More

Välkommen till workshop i upplevelsedesign!

Den 19-20 december anordnar Peak Region en workshop i upplevelsedesign i samarbete med det norska nätverket Innovative Opplevelser. Workshopen genomförs som en […]

Read More

Unikt snösamarbete med NTNU i Trondheim

Peak Region genomför just nu en förstudie i syfte att se över förutsättningar och möjligheter inför en framtida svensk-norsk satsning […]

Read More