Nyheter

Utvecklingscheckar för natur- och ekoturism

Tillväxtverket utlyser ca 20 miljoner i utvecklingscheckar till företag inom natur- och ekoturism. Checkarna ska användas till företagens förmåga till hållbar utveckling och omställning. Utvecklingscheckarna kan exempelvis användas till produktutveckling, rådgivning, analyser, marknadsföringsinsatser, kompetensutveckling eller hållbarhetscertifieringar. Stödet kan sökas av små företag inom natur- och ekoturism som har färre än 50 anställda och en omsättning […]
Läs mer

Utlysning Jordbruksverket

Har du en innovationsidé kopplad till jordbruk-, trädgård eller rennäringen? I sådana fall har du nu via Jordbruksverket möjlighet att söka stöd för att genomföra ett innovationsprojekt inom dessa grenar. Utlysningen kommer från Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri och riktar sig mot företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation […]
Läs mer

dRural – nästa generations smarta plattform för servicetjänster

Nästa generations smarta plattform för servicetjänster utvecklas med stöd av Peak Innovation. EU-projektet dRural ska utveckla, implementera och utvärdera en digital lösning – i form av en marknadsplats för servicetjänster, allt från hälso-sjukvård, till RUT och transporttjänster. Projektet genomförs i fyra europeiska regioner, varav Jämtland Härjedalen är en. – Det handlar om att utveckla tillgänglighet […]
Läs mer

Utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare

I utlysningen ”Mistra Innovation” 23 (MI23) kan små och medelstora företag söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare.  Det övergripande målet med forskningsprogrammet MI23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer.  Mistras […]
Läs mer

Vi samlar oss under namnet Peak Innovation

Vi samlar vi oss under namnet Peak Innovation Tidigare Peak Region och Peak Region Science Park samlar sig nu under namnet Peak Innovation. Vår hemsideadress är www.peakinnovation.se. Här hittar du alla kontakter till oss som jobbar på Peak Innovation. Peak Innovation Vårt mål är att stärka länets konkurrens- och attraktionskraft och skapa en långsiktig hållbar tillväxt. Det […]
Läs mer

Ny vd för Peak Innovation

Lars Ekström har utsetts till ny vd för Peak Innovation. Han efterträder Mikael Jonsson som lämnar Peak Innovation för posten som vd för Destination Östersund. Lars tillträder tjänsten den första mars 2021. Lars kommer närmast från rollen som investeringsdirektör vid Inlandsinnovation AB, Östersund, där han ansvarat för nyinvesteringsverksamheten, kapitalinhämtningar och investeringar i portföljbolag. Stort fokus […]
Läs mer

Rådgivare till PEAK Accelerator

Rådgivare till PEAK Accelerator Härmed inbjudes intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende upphandling i enlighet med villkor i  förfrågningsunderlag samt eventuella bifogade handlingar. Peak Innovation AB har behov av att upphandla en rådgivare till PEAK Accelerator. Syftet med uppdraget som rådgivare är att bidra med ett externt nätverk och arbeta för att utöka antalet startups som […]
Läs mer

Biobaserade material, produkter och tjänster

Fram till 3 mars finns möjlighet att ansöka om finansiering för att arbeta med innovativa och nydanande frågor inom den biobaserade sektorn. Utlysningen riktar sig till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Projekten ska vara mindre forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att prova hypoteser, som sedan kan ligga till grund […]
Läs mer

Internationellt personalutbyte inom AI

Skulle ni vilja öka er kunskap inom AI och/eller skapa samverkan med andra organisationer inom AI? Nu finns möjlighet att söka upp till 500 000 kr hos Vinnova för att göra personalutbyten med organisationer i andra länder.   Området AI (artificiell intelligens) kan definieras på många olika sätt. Inom ramen för den här utlysningen definierar Vinnova […]
Läs mer

Öka Innovationskraften Program

Öka innovationskraften 15 december klockan 16.00-17.30 Hur tar man del av EUs Horisont-pengar?  Vad ger det för utveckling och affärsmöjligheter?  Program 16.00 Välkomna – presentationer 16.10  Introduktion Invest In Innovation, Peak Region. Daniel Eurenius, Projektledare, Lina Lif, Projektledare.   16.20 Introduktion Regionalt ResursCenter.Anders Landström, Projektledare.Sara Wemstad, Projektadministratör. 16.30 Paus 16.35 Vår teknik kan göra gröna kemikalier och biodrivmedel från […]
Läs mer

Öka Innovationskraften

Ett seminarium om innovation och finansiering 15 december klockan 16.00-18.30 Visste du att det i EU:s Horisontprogram 2030 finns en pott på nästan 80 miljarder EURO tillägnad forskning och innovation? Vi vill att mer av dessa pengar hamnar i Jämtland. Skulle det vara intressant för er att ta del av de pengarna? Det tror vi, och därför vill […]
Läs mer

Eurostars

Vill ni samarbeta med aktörer i andra länder för att utveckla processer, produkter eller tjänster? I december 2020 öppnar Eurostars, det största internationella finansieringsprogrammet för små och medelstora företag som vill komma åt internationell kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Eurostars är ett delprogram inom Eureka, som är ett program med syftet att […]
Läs mer

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.