Nyheter

Innovationsprojekt i företag

Utvecklar ditt företag en ny produkt, tjänst eller process? Nu öppnar Vinnova ett nytt erbjudande om finansiering till små och medelstora företag som vill starta och driva innovationsprojekt.  Erbjudandet är öppet till 1 december 2020. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Med erbjudandet ”Innovationsprojekt i […]
Läs mer

Sofie Lundström – surfare på växtkraft och finansiering

Peak Incubator har en ny medarbetare i Sofie Lundström. Vi kopplar upp oss över Teams för en intervju när Sofie semestersurfar i Portugal. Berätta var din resa började? – Jag pluggade finans på Handels i Stockholm fram till 2009 och jobbade samtidigt på Lehmans Brothers i London. Planen var att efter Handels jobba heltid där. […]
Läs mer

Cirkulära affärsmodeller

Vill ni utveckla ert företag mot en cirkulär affärsmodell? Då kan stödet från EU-projektet C-voucher vara något för er! EU-stödet C-Voucher är till för små och medelstora företag som vill arbeta med cirkulära lösningar. Stödet består av rådgivning av en tjänstedesigner som inkluderar workshops och skapande av en genomförandeplan för att gå mot en cirkulär […]
Läs mer

JENNY, SILICON VALLEY OCH FUTURE OF REMOTE WORKING

JENNY, SILICON VALLEY OCH FUTURE OF REMOTE WORKING Jenny Sandström från Östersund, var den första pristagaren av Innovation Champion som delas ut av Peak Region AB. Priset instiftades efter en donation från Marianne Toftegaard-Poulsen. Hon är en blivande trebarnsmorsa, med hund, man och hus på Frösön, men också en människa med en enorm entreprenörsanda och […]
Läs mer

Nopef – Stöd för innovativa miljö- och klimatlösningar

Nopef erbjuder finansiering till nordiska företag som vill etablera sin verksamhet på internationella marknader utanför EU/EFTA-området. Stödet erbjuds i form av ett räntefritt, villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet. Nopefs målsättning är att stödja implementeringen av nordiska gröna lösningar och teknologier på internationella marknader. Nopefs finansieringsstöd avser hjälpa nordiska företag […]
Läs mer

Jämtland – hem för världens avancerade digitala hälso- och sjukvårdtjänster

Coronapandemin har inneburit att användandet av digitala verktyg inom hälso- och sjukvården ökat radikalt. Ganska okänt är att flera avancerade digitala tjänster har utvecklats med hjälp av Region Jämtland Härjedalen och EU tillsammans med länder i Europa, näringslivet på bygden och multinationella företag. På Projektcenter i Östersund sitter det framgångsrika innovationsteamet som tagit stora EU-projekt […]
Läs mer

Finansiering inom lättviktsteknologi

Vill ni utveckla en lösning inom ett område som relaterar till lättviktsteknologi? Programmet SIP LIGHTer erbjuder företag att i samverkan med andra aktörer söka finansiering för både genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt.  Det strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer är en satsning som arbetar med att utveckla lättvikt som ett av Sveriges styrkeområden. Till lättvikt inräknas utveckling av material, […]
Läs mer

Lösningar för hållbar och hälsosam mat

Vill du utveckla en innovativ lösning som bidrar till omställning till mer hållbar och hälsosam mat? Nu öppnar LidlFutureInitiatives en utmaningsdriven utlysning där företag, universitet och andra aktörer kan söka medel. Idag finns stora utmaningar inom livsmedelsindustrin, inte minst genom att maten står för ungefär av en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Människors matvanor är dessutom […]
Läs mer

Nyfiken på AI? Nu finns finansiering att söka för företag som vill komma igång!

I höst finns möjlighet för företag att söka finansiering för att genomföra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap om kapacitet inom artificiell intelligens.   I Sverige förutspås artificiell intelligens (AI) bli en allt viktigare pusselbit för landets innovations- och konkurrenskraft. För Vinnova är därför AI ett prioriterat område där det görs ett flertal specifika AI-initiativ som […]
Läs mer

Design för energieffektiv vardag – 20 miljoner utlyses från Energimyndigheten

Utvecklar ni lösningar som kan påskynda omställningen till ett mer energi- och resurseffektivt samhälle? Energimyndigheten utlyser nu 20 miljoner till projekt som skapar förutsättningar för en mer energieffektiv vardag.   Energimyndigheten har ett öppet erbjudande om finansiering till projekt inom programmet Design för energieffektiv vardag. Företag, offentlig sektor, universitet och övriga aktörer som anknyter till området […]
Läs mer

Innovation Due Diligence

IDD (Innovation Due Diligence) är en modell utvecklad av LTU Business (Luleå Tekniska Universitets innovationsbolag) i syfte att snabbt, enkelt och med rätt underlag bedöma potentialen på en innovation. Modellen används för forskare, företagare och partnerskap. Modellen bygger på metoder och mätverktyg som baseras på data, statistik och informationsinhämtning. Modellen får bäst verkan om en IDD-konsult guidar företagaren genom processen och att bägge parter lägger tid och […]
Läs mer

Pär och Conny tar pulsen på Jämtländska innovationer

En innovation behöver inte vara nåt supertekniskt avancerat, det måste bara vara nåt nytt, nåt unikt. Kanske tar du en befintlig produkt och gör en ny affärsmodell eller skapar en tjänst som tänker tvärtom. Det är också innovationer. Och kom ihåg, alla entreprenörer är innovatörer på ett eller annat sätt! Det menar Pär Johansson och […]
Läs mer

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.