Ansök mellan 30 August och 30 September

Nyfiken på AI? Nu finns finansiering att söka för företag som vill komma igång!

Nyfiken på AI? Nu finns finansiering att söka för företag som vill komma igång!

I höst finns möjlighet för företag att söka finansiering för att genomföra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap om kapacitet inom artificiell intelligens. 

 I Sverige förutspås artificiell intelligens (AI) bli en allt viktigare pusselbit för landets innovations- och konkurrenskraft. För Vinnova är därför AI ett prioriterat område där det görs ett flertal specifika AI-initiativ som alla grundar sig i myndighetens rapport ”Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle”.  

 Utlysningen ”Starta er AI-resa” riktar sig till företag i syfte att stimulera dem till att snabbare komma igång och dra fördelar av AI. Projekten ska öka företagens kunskap, kompetens och kapacitet inom AI samtidigt som deras erfarenheter och insikter kan delas med omvärlden för ökad effekt.  

– Det är lätt att låta sig avskräckas av begreppet AI. Men för vanliga företag så handlar det inte alls om raketforskning, utan om att med hjälp av smarta IT-lösningar dra nytta av all den information och data som redan genereras i verksamheten. Det handlar inte bara om effektivisering och kostnadsbesparingar, utan också om att utveckla nya tjänster och skapa framtida säljmöjligheter, säger Jakob Lindvall som driver det Åre-baserade företaget Wide Ideas.

Genom utlysningen ges företag möjlighet att få stöd för kortare projekt, men projekten uppmanas samtidigt ha långsiktiga perspektiv i att leda till nytta för organisationen genom exempelvis effektivisering eller förbättring och utveckling av produkter och tjänster. 

Definitionen av AI som utlysningen utgår ifrån är ”förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende”. Enligt Vinnova är just förmågan att lära något som ligger bakom de stora framgångar som skett på området under de senaste åren och maskininlärning (Machine Learning, ML) har varit centralt för den stora ökningen av AI-tillämpningar. Då ML är det mest utvecklade och ofta mest lättillgängliga området att börja med, fokuseras utlysningen därför på projekt inom ML. 

Företag kan ansöka om max 500 000 kr (50 % medfinansiering krävs), sista ansökningsdag är 30 september.

 

Text: Lina Lif

Foto: Franki Chamaki, Unsplash 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Design för energieffektiv vardag – 20 miljoner utlyses från Energimyndigheten

Design för energieffektiv vardag – 20 miljoner utlyses från Energimyndigheten

Utvecklar ni lösningar som kan påskynda omställningen till ett mer energi- och resurseffektivt samhälle? Energimyndigheten utlyser nu 20 miljoner till projekt som skapar förutsättningar för en mer energieffektiv vardag.  

Energimyndigheten har ett öppet erbjudande om finansiering till projekt inom programmet Design för energieffektiv vardag. Företag, offentlig sektor, universitet och övriga aktörer som anknyter till området välkomnas att ansöka om medel som kan skapa förändringar på både individ- och samhällsnivå.  

Projektansökningar som berör följande områden välkomnas särskilt:  

  • Hur designprocessen och produktutveckling kan användas för att skapa mer resurseffektiva produkter och tjänster med hänsyn till hela livscykeln. 
  • Hur verksamheter kan ställa om sina affärsmodeller till att bli mer resurseffektiva och cirkulära. 
  • Hur goda vanor, affärsmodeller och beteenden kan utvecklas, bibehållas och stärkas samtidigt som energisystemet och samhället ställs om.

Utlysningen är öppen för alla branscher, men Energimyndigheten välkomnar särskilt projekt inom sektorn handel och konsumtion, vilket anknyter till den specifika sektorstrategin för det området.  

Exempel på aktiviteter som man kan söka stöd för är utveckling av nya energismarta tjänster eller affärsmodeller, bygga upp kunskap, främja kommersialisering av framtagna tjänster samt demonstrationsprojekt. 

Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 10 september 2020. Läs mer om utlysningen via länken nedan. På länken finns även möjlighet att se ett informationswebbinarium om utlysningen. 

För den som söker partners eller vill diskutera kring utlysningen eller programmet finns även en öppen LinkedIn-grupp.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

 

Text: Lina Lif

Foto: Jonas Bilberg, Bredda Bilden

Innovation Due Diligence

Innovation Due Diligence

IDD (Innovation Due Diligenceär en modell utvecklad av LTU Business (Luleå Tekniska Universitets innovationsbolag) i syfte att snabbt, enkelt och med rätt underlag bedöma potentialen på en innovation. Modellen används för forskare, företagare och partnerskap. Modellen bygger på metoder och mätverktyg som baseras på data, statistik och informationsinhämtning. Modellen får bäst verkan om en IDD-konsult guidar företagaren genom processen och att bägge parter lägger tid och gör ett aktivt jobb.  

Den består av tre steg:  

Första steget – Nuläget 

Här bedömer vi idén och den data som finns kring innovationen. Vi godkänner inga gissningar eller antaganden. I det här stadiet syns tydligt hur långt innovationen verkligen är utarbetad. Är den snart färdig eller är det egentligen bara en skiss på ett papper? Vi tittar om den har några unika fördelar för den presumtiva marknaden 

Andra steget – Kunden 

Här blickar vi framåt och tittar på den framtida kunden och konstaterar om innovationen löser kundens behov på ett bättre sätt än idag. Utmaningen här är att vi pratar om en kund som inte finns idag utan en kund som ska köpa något om två till fyra år. Det gäller alltså att identifiera den framtida marknaden. Vi har metoder för att ringa den framtida marknaden och ställer de rätta frågorna som skapar bra kännedom om ”vem” och ”hur” 

Tredje steget – Handlingsplanen 

Utifrån steg två har vi troligen ett antal potentiella marknader. Nu gäller det att välja och därmed våra fokusera. En konkret och handgriplig plan behöver tas fram som visar hur du som företagare tar dig från där du är idag till en framtida affär. 

Entreprenören och konsulten som leder processen lägger båda tid på metoden. Det är en arbetsinsats på ungefär 20 arbetsdagar och det brukar normalt ta mellan två och fyra månader. 

 

Text: Marlene Ström

Foto: Gettyimages

 

 

Är du intresserad och vill veta mer? Ta kontakt med Daniel Eurenius på Peak Region! 

daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Pär och Conny tar pulsen på Jämtländska innovationer

Pär och Conny tar pulsen på Jämtländska innovationer

En innovation behöver inte vara nåt supertekniskt avancerat, det måste bara vara nåt nytt, nåt unikt. Kanske tar du en befintlig produkt och gör en ny affärsmodell eller skapar en tjänst som tänker tvärtom. Det är också innovationer. Och kom ihåg, alla entreprenörer är innovatörer på ett eller annat sätt! Det menar Pär Johansson och Conny Hökfors från LTU Business som i projektet Invest in Innovation kommer till Jämtland Härjedalen för att hjälpa företag och forskare att utvärdera de idéer och innovationer som ligger i byrålådorna.  

– Vi längtar efter att få jobba med bolag som står och trampar och vill nå en framtida marknad. För oss känns det superkul att få lämna Norrbotten och anta oss Jämtland, säger Pär Johansson. 

Pär har rest en hel del i Sverige och jobbat med både företagare, forskare och andra som har innovationer de vill ta ut på en marknad. När vi frågar om Jämtland Härjedalens position som innovativt län säger han; 

– Ni, liksom flera andra regioner har en självbild av att ni ligger efter. När jag jämför med vad jag ser i storstadsregionerna så skiljer ni er åt på en viktig punkt. Ni är sämre på att kommunicera och skryta, det är storstadsborna bättre på. Men att innovera och få ut produkter på en ny marknad, där är ni lika bra som andra regioner! säger Pär Johansson. 

 

Pär och Conny jobbar utifrån en metod som de själva under många år arbetat fram. Den heter IDD (Innovation Due Diligence) och består av tre steg. 

  • Nuläget, identifierar hur långt i processen man kommit och vad som saknas. 
  • Kunden, vi blickar framåt och ser på marknaden och den framtida kunden. 
  • Handlingsplanen, dags att välja, skapa en konkret plan för att ta steget mot affär.

 

Inbakat i de tre stegen ligger metoder och mätverktyg där allt bygger på data, statistik och ett gediget fotarbete, bland annat för att titta på de framtida målgrupperna.  

– Där är det många som fastnar. En innovation tar ofta några år innan den når marknaden och därför måste vi titta på hur målgruppen ser ut om kanske fyra år, inte idag. Det är en jättespännande process, säger Conny Hökfors. 

IDD-metoden är enkel och rakt på sak. Ganska snabbt får entreprenören en indikation på potentialen på innovationen.  

– Entreprenören själv måste lägga tid på att komma framåt i processen. Och vi lägger också tid, både som mentor, coach och expert. Det är en arbetsinsats på ungefär 20 arbetsdagar och det brukar normalt ta mellan två och fyra månader, säger Conny Hökfors. 

Många som följer IDD-metoden får en rekommendation att inte gå vidare med sin innovation. Det kan så klart känns tufft med Pärs erfarenhet är att det i slutändan stärker entreprenören. 

– Vi märker att efter ett halvår eller ett år kommer samma entreprenör tillbaka, då har han eller hon analyserat sina resultat och landat i en ny idé som ofta är mer hållbar och långsiktig vilket är jättepositivt, säger Pär Johansson. 

Peak Regions projekt Invest in innovation syftar till att hjälpa jämtländska företagare att få ta del av utvecklingskapital från EU.  

– Med vårt underlag har de högre chans att få loss kapital. Finansiären har svårt att avfärda våra datadrivna resultat. Det brukar fungera bra både mot privata investerare och EUs Horizon2020. 

 

Text: Marlene Ström
Foto: Gettyimages, LTU

 

Är du intresserad och vill veta mer? Ta kontakt med Daniel Eurenius på Peak Region! 

daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Vad är egentligen en innovation?

Vad är egentligen en innovation?

Olle Lundberg är en innovatör. Han är också en entreprenör. Och företagare. Bilden av innovatörer och innovationer är för en del företagare lite svårgripbar och därför frågade vi Olle vad en innovation är för honom. 

– En Innovation är en lösning på ett problem som man löser på ett nytt sätt. I regel kommer innovationer från företagen som ser hur man kan göra en affär baserat på ett problem. Företagare genererar betydligt fler innovationer än andra och jag tror det handlar om att man har en kombinerad vilja i att vilja lösa ett problem och utveckla sitt företag, säger Olle Lundberg.

Olle startade sitt företag Realbridge 2015. Det var inte hans första företag, men det var hans första så kallade start-up, alltså ett företag vars affärsidé bygger på något helt nytt. För Olle har det handlad om digitalisering där han löser sina kunders problem av ickekontroll. Genom Realbridge system får kunderna koll på prylar, nycklar, personer, tjänster osv. Helt digitalt och med stora möjligheter till uppföljning och förbättring. 

– När jag tittar tillbaka på mina budgetmålsättningar så är de högre när jag startade än var vi är idag. Jag hade en lite väl optimistisk bild, av hur snabbt allt skulle gå. Men den optimismen är nog positiv också, det gör att man vågar, säger Olle. 

Efter fem år ligger Realbridge och balanserar på ett nollresultat. Lång tid kanske en etablerad företagare tänker, men Olle menar att det är lite skillnad på start-ups och etablerade företag när det kommer till innovationstänk. 

– Vi har en helt ny produkt i ett helt nytt företag och det tar tid. Vi ska både göra vårt företag känt och få kunder att vilja ha en helt ny produkt. Har man ett befintligt företag och vill skapa en ny typ av lösning på ett problem så kan innovationen mer integreras i företaget. Dels kan den ge lönsamhet tidigare, dels behöver den inte ta allt fokus från verksamheten, säger Olle.  

Skulle Olle ge ett tips från sin femåriga resa som innovatör så är det att ta det lite lugnare och våga fokusera. Att ha kapital är viktigt men det behöver inte alltid vara mycket kapital som avgör framgången. Snarare tvärtom. 

– Första året tog vi in sex miljoner i riskkapital. I år tog vi in fyra miljoner. Min bedömning är att vi gör mer nytta för årets fyra än första årets sex. Fokusera på ett bra team, på att ge dig själv tid att landa dina idéer och lägg krut på att knyta kontakter, sälja och göra affärer, säger Olle. 

Organisationer som Peak Region, Samling Näringsliv och Inkubatorn är en jätteviktig tillgång i en innovationsprocess menar Olle. Där ställs de viktiga frågorna som gör att man som entreprenör kommer vidare. Och där lotsas man rätt i finansieringsdjungeln. 

– Ta in lagom mycket kapital, använd det på ett effektivt sätt och ta sedan in mer. Det är min erfarenhet från mina fem år som innovationsdriven företagare. 

Text och foto: Marlene Ström

Vi vill ta del av EUs finansieringskaka

Vi vill ta del av EUs finansieringskaka

Inom projektet Invest in Innovation ska de små och medelstora företagen få ökad kunskap om vägar och möjligheter till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och Forskning och Innovation (FoI).

I EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, planeras det för en budget på 1 000 miljarder kr. En liten del av de pengarna vill vi ska hamna hos de jämtländska företagen.

Ett hundratal företag i Jämtland Härjedalen hoppas vi under de tre år som projekt pågår ska kunna ta del av de aktiviteter projektet erbjuder. Vi vill ge våra företag i vårt län möjligheterna till att produkt- och tjänsteutveckla och vill därför bidra till att företagen hittar rätt i EUs kapitalanskaffningsdjungel. 

Med de nätverk och kontakter vi har vill vi matcha våra regionala företag med kapital, kunskap och nätverk både nationellt och internationellt.  

Projektets arbetssätt utgår från att vi skapar ett intresse hos företagen, och sedan tillsammans med dem identifierar deras behov och förutsättningar. Därefter gör vi en matchning för att se vilken typ av finansiering som kan vara aktuell och slutligen är det dags för en ansökan. Under den här resan kan både kunskap och nätverk bidra till att en framtida ansökan verkligen landar positiv. 

– Vi hoppas att de hundra företag som verkligen är på tårna och vill skapa utveckling tar chansen. Du får göra ett stort jobb själv, men vi finns vid din sida och stöttar, coachar och ger råd. Tillsammans vill vi skapa framgång, säger Daniel Eurenius 

Är du intresserad och vill veta mer? Ta kontakt med Jenny Nylund på Peak Innovation, jenny.nylund@peakinnovation.se

Innovationer i coronakrisens spår – fler finansieringsmöjligheter i höst

Innovationer i coronakrisens spår – fler finansieringsmöjligheter i höst

Har du en lösning på ett behov som uppstått på grund av corona? För den som vill utveckla nya möjligheter relaterat omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin finns projektmedel att söka från Vinnova. 

För att stötta de aktörer som arbetar med att möta utmaningarna som följer med coronaepidemin genomför Vinnova en riktad satsning för innovationsprojekt i coronakrisens spår. Lösningarna ska kunna tillämpas och göra skillnad inom 6-12 månader. Utlysningen är öppen för alla aktörer (juridiska personer) där man söker i partnerskap om minst två där en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Behovsägaren är den som har nytta av lösningen och som ska ta hand om den resultatet.   

Exempel på projekt som beviljats under våren handlar om soffturism, storskaliga samordnade hemleveranser, återanvändningsbara andningsskydd och ”Neighbourfood” – en matrelaterad delningsplattform för grannar.  

– För att visa att behovet av en lösning är stort är det viktigt att ha en tydlig och stark behovsägare, det vill säga en aktör som verkligen behöver lösningen. Det är ofta en förutsättning för att den ska ha potential att bli bra och göra stor nytta, säger Erik Borälv, ansvarig för satsningen på Vinnova. 

Varje projekt beviljas som mest 1 miljon kronor, krav på medfinansiering kan finnas. Ansökningar tas emot löpande, men Vinnova bedömer dem vid särskilda datum, varav de nästkommande är 21 augusti och 18 september. Vid varje bedömningsomgång är totalt 10 miljoner avsatt.  

Text: Lina Lif

 

Foto: Gettyimages

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se