Nyfiken på AI? Nu finns finansiering att söka för företag som vill komma igång!

I höst finns möjlighet för företag att söka finansiering för att genomföra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap om kapacitet inom artificiell intelligens.   I Sverige förutspås artificiell intelligens (AI) bli en allt viktigare pusselbit för landets innovations- och konkurrenskraft. För Vinnova är därför AI ett prioriterat område där det görs ett flertal specifika AI-initiativ som […]

Design för energieffektiv vardag – 20 miljoner utlyses från Energimyndigheten

Utvecklar ni lösningar som kan påskynda omställningen till ett mer energi- och resurseffektivt samhälle? Energimyndigheten utlyser nu 20 miljoner till projekt som skapar förutsättningar för en mer energieffektiv vardag.   Energimyndigheten har ett öppet erbjudande om finansiering till projekt inom programmet Design för energieffektiv vardag. Företag, offentlig sektor, universitet och övriga aktörer som anknyter till området […]

Innovation Due Diligence

IDD (Innovation Due Diligence) är en modell utvecklad av LTU Business (Luleå Tekniska Universitets innovationsbolag) i syfte att snabbt, enkelt och med rätt underlag bedöma potentialen på en innovation. Modellen används för forskare, företagare och partnerskap. Modellen bygger på metoder och mätverktyg som baseras på data, statistik och informationsinhämtning. Modellen får bäst verkan om en IDD-konsult guidar företagaren genom processen och att bägge parter lägger tid och […]

Pär och Conny tar pulsen på Jämtländska innovationer

En innovation behöver inte vara nåt supertekniskt avancerat, det måste bara vara nåt nytt, nåt unikt. Kanske tar du en befintlig produkt och gör en ny affärsmodell eller skapar en tjänst som tänker tvärtom. Det är också innovationer. Och kom ihåg, alla entreprenörer är innovatörer på ett eller annat sätt! Det menar Pär Johansson och […]

Vad är egentligen en innovation?

Olle Lundberg är en innovatör. Han är också en entreprenör. Och företagare. Bilden av innovatörer och innovationer är för en del företagare lite svårgripbar och därför frågade vi Olle vad en innovation är för honom.  – En Innovation är en lösning på ett problem som man löser på ett nytt sätt. I regel kommer innovationer från företagen […]

Vi vill ta del av EUs finansieringskaka

Inom projektet Invest in Innovation ska de små och medelstora företagen få ökad kunskap om vägar och möjligheter till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och Forskning och Innovation (FoI). I EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, planeras det för en budget på 1 000 miljarder kr. En liten del av de pengarna vill vi ska […]

Innovationer i coronakrisens spår – fler finansieringsmöjligheter i höst

Har du en lösning på ett behov som uppstått på grund av corona? För den som vill utveckla nya möjligheter relaterat omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin finns projektmedel att söka från Vinnova.  För att stötta de aktörer som arbetar med att möta utmaningarna som följer med coronaepidemin genomför Vinnova en riktad satsning för innovationsprojekt i coronakrisens spår. Lösningarna ska kunna […]

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.