Hushållningssällskapets Agtech Challenge

Hushåll­ningssäll­skapets Agtech Challenge För dig som vill förverkliga en innovation inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring finns nu möjlighet att bilda ett team och delta i en innovationstävling. Resultaten ska bidra till lönsamhet och hållbarhet för svenska företag.   Hushållningssällskapets Agtech Challenge är en tävling med syfte att stimulera innovation och digital utveckling för att öka […]

Grafen, framtidens material?

Grafen – framtidens material? SIO Grafen erbjuder innovationsmedel till företag som vill arbeta med kommersiell tillämpning med grafen. Projekten ska möta företagens behov genom materialutveckling av grafen eller andra tvådimensionella material.   SIO Grafen är ett av Sveriges strategiska innovationsprogram vars uppdrag är att ta framtidens material från labbet till industrin. Programmet arbetar för att […]

Surjämte mot Smartjämte!

Johan är innovatören i Ås som vill byta ut Surjämte mot Smartjämte Företagaren och innovatören Johan Klitkou inspireras av hårdrocksband och slår svenskt rekord med sitt företag Streamify. Datorer och innovation har varit en del av Åsbon Johan Klitkous liv ända sedan han var liten. – Jag var nog en typisk datanörd i min ungdom. […]

Sofie Lundström – surfare på växtkraft och finansiering

Peak Incubator har en ny medarbetare i Sofie Lundström. Vi kopplar upp oss över Teams för en intervju när Sofie semestersurfar i Portugal. Berätta var din resa började? – Jag pluggade finans på Handels i Stockholm fram till 2009 och jobbade samtidigt på Lehmans Brothers i London. Planen var att efter Handels jobba heltid där. […]

Cirkulära affärsmodeller

Vill ni utveckla ert företag mot en cirkulär affärsmodell? Då kan stödet från EU-projektet C-voucher vara något för er! EU-stödet C-Voucher är till för små och medelstora företag som vill arbeta med cirkulära lösningar. Stödet består av rådgivning av en tjänstedesigner som inkluderar workshops och skapande av en genomförandeplan för att gå mot en cirkulär […]

JENNY, SILICON VALLEY OCH FUTURE OF REMOTE WORKING

JENNY, SILICON VALLEY OCH FUTURE OF REMOTE WORKING Jenny Sandström från Östersund, var den första pristagaren av Innovation Champion som delas ut av Peak Region AB. Priset instiftades efter en donation från Marianne Toftegaard-Poulsen. Hon är en blivande trebarnsmorsa, med hund, man och hus på Frösön, men också en människa med en enorm entreprenörsanda och […]

Nopef – Stöd för innovativa miljö- och klimatlösningar

Nopef erbjuder finansiering till nordiska företag som vill etablera sin verksamhet på internationella marknader utanför EU/EFTA-området. Stödet erbjuds i form av ett räntefritt, villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet. Nopefs målsättning är att stödja implementeringen av nordiska gröna lösningar och teknologier på internationella marknader. Nopefs finansieringsstöd avser hjälpa nordiska företag […]

Jämtland – hem för världens avancerade digitala hälso- och sjukvårdtjänster

Coronapandemin har inneburit att användandet av digitala verktyg inom hälso- och sjukvården ökat radikalt. Ganska okänt är att flera avancerade digitala tjänster har utvecklats med hjälp av Region Jämtland Härjedalen och EU tillsammans med länder i Europa, näringslivet på bygden och multinationella företag. På Projektcenter i Östersund sitter det framgångsrika innovationsteamet som tagit stora EU-projekt […]

Lösningar för hållbar och hälsosam mat

Vill du utveckla en innovativ lösning som bidrar till omställning till mer hållbar och hälsosam mat? Nu öppnar LidlFutureInitiatives en utmaningsdriven utlysning där företag, universitet och andra aktörer kan söka medel. Idag finns stora utmaningar inom livsmedelsindustrin, inte minst genom att maten står för ungefär av en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Människors matvanor är dessutom […]

Nyfiken på AI? Nu finns finansiering att söka för företag som vill komma igång!

I höst finns möjlighet för företag att söka finansiering för att genomföra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap om kapacitet inom artificiell intelligens.   I Sverige förutspås artificiell intelligens (AI) bli en allt viktigare pusselbit för landets innovations- och konkurrenskraft. För Vinnova är därför AI ett prioriterat område där det görs ett flertal specifika AI-initiativ som […]

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.