Fyra läkare från Jämtland bakom topprankad behandlingsapp mot inkontinens

Eva Samuelsson, Ina Asklund, Malin Sjöström och Emma Nyström, fyra läkare och grundare av företaget eContinence med appen Tät®.

Fyra läkare från Jämtland bakom topprankad behandlingsapp mot inkontinens

De ville fortsätta att göra sin forskning tillgänglig för omvärlden och startade bolaget eContinence. Eva Samuelsson och Ina Asklund har tillsammans med sina läkar- och forskarkollegor Emma Nyström och Malin Sjöström utvecklat och utvärderat appen Tät® inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet för urinläckage hos kvinnor. Appen som varit gratis har använts i över 100 länder och får nu en framtid genom den nylanserade, kommersiella premiumvarianten.

Eva Samuelsson som är läkare, professor, forskningsledare – och nu även företagets vd – berättar att det fanns flera anledningar till att de tog steget att bolagisera appen. De visste redan att det var en bra produkt, som använts i flera år och utvärderats under projektperioden. När den först kom ut på AppStore 2015 var den en av de första i sitt slag. Den har hittills använts av över 250 000 kvinnor och är högt rankad bland de medicinska apparna på Apple.

– För oss har det varit en lång process där vi hela tiden haft i åtanke vad vi ska göra med appen när forskningsmedlen tagit slut. Dels vill vi att alla kvinnor ska få fortsatt tillgång till en både hållbar och effektiv behandling av urinläckage. Dels kom nya regler för CE-märkning i maj 2021 där medicintekniska produkter måste vara registrerade av ett företag.

Vi är fortfarande noviser inom företagande, men har lärt oss hela tiden. Med bland annat Uminova Innovation som är Umeås inkubator har vi fått bra hjälp kring juridik, avtal, finansiering, teambyggande och varumärkesfrågor. Vi har också med hjälp av konsulter byggt upp vårt kvalitetsledningssystem och arbetat med regulatoriska frågor.

Med målet att göra nytta i verkligheten

En viktig framgångsfaktor har varit just målet att implementera forskningsresultat, arbeta lösningsinriktat med input från patienter och allmänhet för att kunna skapa den bästa nyttan för många. Ina Asklund som är distriktsläkare och forskare framhåller vikten av att tänka långsiktigt.

– Vi har medvetet tänkt på hur det ska användas i framtiden, i verkligheten. När forskningsprojektet startades 2008 saknades digitala, tillgängliga behandlingsprogram. Det som togs fram var unikt, den första appen för urininkontinens som var utvärderad i forskning.Att appen varit så effektiv och uppskattad har varit ytterligare en drivkraft för oss att få den att leva vidare.

Nu har vi vidareutvecklat den med fler funktioner, exempelvis träningsstatistik och påminnelser, och nytt innehåll kring behandlingsprogram och livsstilsråd. Det ligger otroligt mycket arbete och tid bakom den nya versionen som lanserades i september. Delar av innehållet är fortfarande gratis att ladda ner för att testa, medan premiumvarianten kommer att kosta.

Teamet har varit avgörande både för forskningen och att starta bolaget.

Vad säger omvärlden om att ni startat en betalapp?

– Reaktionerna från såväl forskarvärlden som vården och användarna har hittills varit väldigt positiv. Vi fick förstås en del kommentarer i början om att det var synd att appen skulle kosta pengar, men vi har kunnat svara snabbt och förklara bakgrunden. Universitetet stöttar och ser gärna att produkter från forskning leder till något mer. 

Nordeas/Umeå universitets innovationspris för nyttiggörande av forskning och långvarigt arbete mot inkontinens som jag fick tidigare i år var ju väldigt uppmuntrande. Det har också kommit många förfrågningar från andra forskare i samma situation som vill veta hur vi gjort för att ta forskningen vidare till företagande, berättar Eva Samuelsson.

Appen Tät har hittills använts av över 250 000 kvinnor och är högt rankad bland de medicinska apparna på Apple.

Hur viktigt har teamet varit för att lyckas?

Ina Asklund menar att det varit avgörande både för forskningen och att starta bolaget. De kände varandra väl och visste att de tillsammans kunde nå bra resultat.

– Det har varit en stor fördel att vi fyra arbetat i projektet och fungerar tillsammans. Det gav oss mod att satsa och vi visste att vi hade en bra produkt. Det vi saknade var kompetens inom affärsutveckling. Därför tog vi in Fredrik Jonsson som delägare. Han är konsult och har erfarenhet från arbete i medicintekniskt företag, med bas i Umeå, och ansvarig för marknad och sälj i bolaget.

Eva Samuelsson konstaterar att forskning handlar mycket om att våga gå mot strömmen och hitta vägar framåt. Något som ger bra förutsättningar för det fortsatta arbetet att nå ut till fler användare, företag och organisationer på en global marknad.

– Vi är vana vid utmaningar, att kämpa och se lösningar.

Förutom arbetet i det gemensamma bolaget eContinence, och parallellt med sina ordinarie universitetsuppdrag och läkartjänster på hälsocentraler i Östersund och Krokom, fortsätter forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet, där framgångsteamet utvärderar ytterligare två appar – en för män som opererats för prostatacancer och en för en annan typ av inkontinens för kvinnor.

Text: Helena Bredberg

Foto: Marie Birkl

Innovation Champion 2022

Eva Samuelsson, Emma Nyström, Ina Asklund och Malin Sjöström tilldelas priset Innovation Champion 2022. 

Priset tilldelas de personer vars sätt att vara och agera bidrar till att skapa en positiv kraft för Jämtlands Län. De som med vinnar­mentalitet och modet att bryta ny mark skapar nya värden i samarbete med andra och bidrar till en hållbar och attraktionsskapande framtid.

Priset delas ut av Jämtkraft och PEAK Innovation.

Wide Ideas innovationsplattform prisas av EU-kommissionen

PIPPI  – ett Horizonprojekt som samlar nio universitetssjukhus i Europa för utveckling av bl a en ny innovationsplattform i samarbete med Wide Ideas, en startup från Åre.

Wide Ideas innovationsplattform prisas av EU-kommissionen

Wide Ideas är ett relativt litet jämtländskt bolag i Åre som utvecklat en mjukvarulösning för innovationsprocesser. Nu har de tillsammans med nio universitetssjukhus i Europa inom projektet PiPPi, där Karolinska sjukhuset varit projektledare, tagit fram en helt ny, öppen plattform för innovationsupphandling i Europa. En lösning som prisats av EU-kommissionen som ett av de mest innovativa av alla innovationsprojekt.

PiPPi är ett EU-finansierat projekt via Horizon 2020, som är ett program för forskning och innovation i Europa. Det är ingen liten bedrift att utmärka sig i ett sådant sammanhang. Jakob Lindvall är vd på Wide Ideas. Han berättar att de vågade anta utmaningen och idag är tacksamma för den tuffa kravställningen och samarbetet med några av de mest erfarna innovationsupphandlarna i Europa.

– Det bidrog starkt till att vi lyckades, liksom det faktum att vi redan hade en fungerande mjukvarulösning som i grunden är designad för att kunna implementeras på mindre än 24 timmar. Vi har många små, stora och jättestora företag och offentlig sektor som använder Wide Ideas, så den är oerhört lättillgänglig. Den levereras som en tjänst över nätet, ingen installation – bara koppla på och köra. Men bara mjukvara löser inte uppgiften, det måste drivas en process också.

Plattform som matchar problem med lösningar

Önskemålet från de involverade universitetssjukhusen i PiPPi-projektet var att etablera en plattform med syfte att matcha olika problemägare med lösningsbärare. Få dem att börja samarbeta och prata med varandra. Skapa engagemang och samtidigt reducera tiden från att ett behov synliggjorts tills det kommer en bra lösning. Den skulle bestå av två delar.

– Dels en ”community of practise” med intressenter inom och runt deras egna sjukhus, men även i ett större sammanhang med allt från patienter, patientorganisationer och leverantörer till myndigheter och andra reglerande organ. Den andra delen i deras önskemål var en mjukvaruplattform för att kunna samverka.

Det här passade som handen i handsken för Wide Ideas. Deras tanke har sedan starten för tio år sedan varit att underlätta för stora organisationer eller grupperingar av organisationer att jobba smartare och mer effektivt med innovation. Att involvera medarbetare och intressenter att komma med behov, förslag på idéer och rena innovationsförslag. Genom sin egen mjukvaruplattform hade de redan en bra lösning, byggd för att vara kompatibel med Office 365 och med Microsofts alla säkerhetsmekanismer på plats.

Jacob Lindvall, medgrundare och vd för årebaserade Wide Ideas.

Blev kontaktade av Microsoft

Det var också genom samarbetet med Microsoft som Wide Ideas för två år sedan fick frågan om att vara med i upphandlingen.

– Vi blev kontaktade av Microsoft i Italien som hade en kund som egentligen var en allians av universitetssjukhus. De hade det här stora projektet, PiPPi, där de utvecklar en process för innovationsupphandling. En central del skulle vara en mjukvaruplattform, där alla skulle kunna samverka kring. Och där man också enkelt kunde bjuda in intressenter runt omkring.

Jakob berättar att Microsoft hade letat med ljus och lykta i hela sitt nätverk och även bland sina egna produkter, utan att hitta en lämplig lösning.

– Då gjorde vi helt enkelt en pitch för det här konsortiet. Så den upphandlingen vann vi förra året. Upphandlingen gjordes via Karolinska sjukhusets partner i Italien Ospedale San Rafael. Det var en rätt komplex önskelista vi blev serverade. Vi har jobbat väldigt nära tillsammans med dem för att designa en lösning som tillfredsställer deras behov och också är tekniskt genomförbar.

Design och funktion för att skapa engagemang

Carolina Johansson är ansvarig för produktutveckling på Wide Ideas. Hon förklarar att första steget var att förstå vad de ville uppnå och se vilka vägar de skulle ta för att lösa det utifrån budget och tidshorisont.

– Vi höll på i fyra månader med att definiera vad plattformen skulle göra, hur den skulle fungera och vilka behov och önskemål de olika intressenterna hade. Vi hade kontakt med själva alliansen som var drivande i projektet. De hade i sin tur identifierat ett antal olika typer av intressenter som skulle använda sig av plattformen. Deras användarupplevelse och hur man skulle få dem engagerade på plattformen blev ett viktigt perspektiv. Vi landade i ett processflöde där vår plattform utgjorde grunden och vi identifierade ett antal olika funktioner som vi behövde för att kunna stötta hela deras process.

I augusti förra året lanserades den första Beta-version som testkördes internt och i april 2022 kunde plattformen lanseras officiellt på pippi-platform.eu

 

PiPPi gör att alla aktörer får insyn i de verkliga behoven och kan öka förståelsen för vad sjukvården eller patienterna faktiskt efterfrågar.

Verktyg för innovationsupphandling

– Det här handlar mycket om att synliggöra de olika behov som finns inom hälso- och sjukvård. Verifiera de behoven och sedan lösa behoven. Ett sätt att lösa behoven är genom innovationsupphandling, vilket ur PiPPis perspektiv är det stora syftet, fortsätter Carolina.

På plattformen kan olika hälso- och sjukvårdsaktörer dela sina behov. Det kan vara allt från en undersköterska, sjuksköterska, läkare till avdelning, patient eller patientorganisation som delar sina utmaningar och problem som de står inför i själva vårdresan.

– Utifrån det kan man verifiera med andra, är det ett behov som ni också upplever? Om det är fler som upplever behovet, kan man titta på om någon har löst problemet tidigare och i så fall hur, och är det en lösning vi kan applicera? Eller finns det andra produkter eller tjänster på marknaden som också skulle kunna lösa det här behovet, som har använts till något annat?

En bra behovsanalys är halva lösningen

Den här processen gör att alla aktörer får insyn i de verkliga behoven och kan öka förståelsen för vad sjukvården eller patienterna faktiskt efterfrågar. Generellt har det visat sig att när det görs någon form av upphandling och det kommer ut produkter på marknaden, så motsvarar de ungefär 80 procent av vad brukaren faktiskt vill ha.

– De sista 20 procenten saknas ofta, eller är inte optimal för ändamålet och det gör att man inte använder produkten fullt ut. Den kan exempelvis ha onödig funktionalitet, som man inte vill ha, det blir en miss-match här, förklarar Carolina.

Men hur känns det då att få utnämningen som bästa innovationsprojekt, vad har den betytt?

– Det känns ju faktiskt väldigt bra i hjärtat också när man får vara med i den här typen av kontext. Och hjälpa till att bidra i de här processerna, göra något gott för världen. Vi har ju lärt oss otroligt mycket. Man blir utmanad i sitt företagande och får andra perspektiv, säger Carolina.

– Jag uppfattar att EU-kommissionen ser att det är otroligt mycket kunskap som har packats ihop i en plattform, som når precis rätt målgrupp för att kunna driva processen. Det här är gjort med en mjukvarulösning som är färdig, som fungerar och som snabbt kan spridas till flera organisationer inom Europa, konstaterar Jakob.

Nu när projektet är avslutat fortsätter samarbetet som ett löpande avtal där Jakob och Carolina med sitt team fortsätter att leverera och underhålla utvecklingen av PiPPi-plattformen kontinuerligt.

– Nu vill vi såklart sprida lösningen till fler sjukhus och regioner. Med de utmaningar som vårt samhälle står inför när det gäller framtidens hälsa och sjukvård behöver vi såklart hjälpas åt för att hitta nya lösningar.

 – Peak Innovation har påbörjat ett intiativ inom innovationsupphandling för att stimulera till innovations- och utvecklingsarbete i organisationer och företag i Jämtlands län. Därför vill vi uppmärksamma Wide Idea som jobbat framgångsrikt med en plattform för innovationsarbete och innovationsupphandling internationellt. Här finns bra kunskap och erfarenheter att bygga vidare på.

Daniel Eurenius. Peak Innovation

Text: Helena Bredberg

Bild: Getty Images, Jacob Lindvall

Säkrare hantering av kemikalier med unik, molnbaserad app

DSC01196

Dan Larsson, grundare av Kemikaliedatabasen.

Säkrare hantering av kemikalier med unik, molnbaserad app

Dan Larsson arbetade som kemikalieansvarig och säkerhetsrådgivare hos KG Knutsson AB när han identifierade ett stort behov hos mindre verkstäder; att få bättre koll på farliga kemikalier. En insikt som blev starten för utvecklingen av Kemikaliedatabasen, en unik webbaserad lösning som nu används av över 900 företag i Sverige och Norge.

– Målet är att alla ska kunna arbeta säkert med kemikalier. Jag gillar inte tanken på att ekonomi ska vara ett hinder för små företag som vill skapa säkrare arbetsplatser. Genom vår kunskap inom hela distributionskedjan har vi tagit fram en affärsmodell där leverantörer kan samarbeta för att samla information och skapa en lättillgänglig översikt av produkter och farliga ämnen – som är tillgänglig för alla.

Värde på många plan

Nyttan för slutkunden är att få tillgång till information om produkten utan att behöva lägga tid på manuellt insamlande och sammanställande. Detta för att kunna skapa säkrare arbetsplatser samt följa lagar och regler. Databasen är öppen för alla och innehåller idag information om över 8000 kemiska produkter.

– Den stora vinsten för leverantören är att bygga starka relationer till sina kunder genom att erbjuda ett större värde än själva produkten, utan också tid att fokusera på sin kärnverksamhet på ett säkrare sätt.

I dagens samhälle pågår en ständig kamp för företagen att skapa lönsamhet. Dan menar att en av de viktigaste delarna för det är att frigöra tid till debiterbara aktiviteter.

– I det större perspektivet handlar det om att skapa bättre arbetsmiljö genom att hjälpa företag att göra smarta beslut, som att undvika ämnen som är farliga för både hälsa och miljö. Det är det här som driver mig.

Genom att använda biblioteket av fördefinierade risker från liknande verksamheter kan företag identifiera effektiva och resurssnåla åtgärder som gör deras arbetsplats säkrare.

– Det kan vara en alternativ, mindre farlig produkt, en skyddsutrustning eller bara att säkrare arbetssätt.

 

Bolaget drar i gång

Företaget Kemikaliedatabasen (Kemdb) grundades 2018. Då hade Dan utvecklat sin idé parallellt med arbetet på KG Knutsson AB. Med stor support från sin tidigare arbetsgivare som även är delägare i Kemdb kunde Dan lansera databasen, först i de egna kundleden.

– Vi har jobbat upp ett förtroende och genom kundernas relationer har vi nått ut på en bredare marknad.

– Många nya användare skapar konto inom olika branscher, samtidigt som databasen kompletteras med fler produkter. Säljarna hos anslutna leverantörer använder databasen som ett säljverktyg. Just nu har vi väldigt mycket förfrågningar om saknade produkter, så vår största utmaning är att komplettera utbudet av produkter i Kemdb så att alla företag kan välja sina favoritprodukter.

Teamet bakom

Dan beskriver sig som en doer, full av idéer och förmåga att få saker att hända. Född och uppvuxen i Fagerland som är en liten by utanför Häggenås i Jämtland och med ett stort intresse för fordon, med tillgång till verkstad under uppväxten. En passion som genom flytten till Uppsala runt millenniumskiftet övergick till att ”skapa” med hjälp av datorer.

– Jag har ett logiskt tankesätt, en styrka gentemot utvecklare, som gör mig till en bra beställare av mjukvaruutveckling.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka är även barndomsvännen från Häggenås, Mikko Andersson, aktiv på heltid i företaget. Han har lång erfarenhet av att driva och leda företag.

– Vi kompletterar varandra bra. Mikko står för den röda tråden, med stor kompetens och strategisk förmåga.

Malin Möller är den tredje starka parten som företagets styrelseordförande. Hon är civilingenjör i kemiteknik i grunden och arbetar nu som hållbarhetschef på Bilia.

– Malin är en viktig person som tillför en djupare kompetens inom hållbarhet och styrelsearbete. Hon kan se de stora rörelserna inom hållbarhetsområdet samt uppskatta vart vi är på väg när jag själv är mer försjunken i tabeller och programmering.

 

Samarbete för teknikutveckling

När det gäller teknikutvecklingen av Kemikaliedatabasen har Dan samarbetat med ett antal programmerare i bland annat Skottland, Indien och Pakistan.

– Jag har långa personliga relationer med ett stort gäng utvecklare som bygger och testar. Här är det viktigt att hitta personer som både gör något som sticker ut och kan kommunicera sina idéer. De som gör ett bra jobb får fler och större uppdrag. Längre fram kommer vi troligtvis att anställa en IT-ansvarig i kombination med distansutvecklare. Distansutvecklare är ett perfekt verktyg att jämna ut stegen mellan egna interna rekryteringar.

Unik affärsmodell för att sprida information

Det unika med Kemdb och affärsmodellen är ambitionen att sprida information. Andra liknande system bygger på en affärsmodell som innebär att man låser in informationen och säljer tillgång till den.

– Men vi har haft möjlighet att utforma mjukvaran helt annorlunda. Vi behöver inte skapa komplexa lösningar för att ge tillgång bara till de som betalar. Vem som helst kan när som helst navigera till Kemdb.com och se information om de produkterna som finns i databasen. Vi har till och med skapat specifika funktioner för att extrahera stora mängder data för de som vill arbeta i andra system.

Nya möjligheter i jämtländska nätverk

Precis innan pandemin bestämde sig Dan och hans sambo Maria att flytta med barnen från Uppland till Undersåker. De längtade till fjällen och naturen. Här bor de med utsikt över Åreskutan och Renfjället i en by som är känd för sina många företagsamma invånare.

Inför flytten fanns ett orosmoment, att komma för långt från Stockholm och de sociala relationer som de byggt upp där. Det skulle visa sig bli tvärt om.

– Nu skulle jag säga att det finns bättre förutsättningar att lyckas med företaget här. I Stockholm var vi ett företag bland flera tusen.

– Nu skulle jag säga att det finns bättre förutsättningar att lyckas med företaget här. I Stockholm var vi ett företag bland flera tusen. Här har vår unika inriktning lyfts fram och det finns en anda av att vilja hjälpa varandra. Jag vill verkligen framhålla både Peak Innovation med Olle Källström och Lina Lif samt Sara Wemstad och Anders Landström på Region JH. De har guidat oss, öppnat dörrar och hjälpt oss med kontakter.

Lärdomar om vad som styr kunden

Enligt Dan finns det många lärdomar att dra längs vägen. Han har lärt sig att bara för att en idé är bra, behöver det inte betyda att den kommer att fungera. Det finns många aspekter i omvärlden och i människors beteende som påverkar.

–Jag tror mycket på att man verkligen ska fråga sig varför vissa saker fungerar som de gör. Oftast får man fråga sig varför i många led för att komma fram till den ursprungliga anledningen. Med den informationen är det lättare att fatta bra beslut.

Ett annat tips från Dan är att lägga extra energi på de som ifrågasätter dig. Gräv i det och försök vända på det.

– Ofta är man för upptagen med sin egen tanke för att lyssna. Men om något landar fel behöver det ändras så att det inte bara är logiskt, utan också känns bra för användaren. Det går inte att överskatta hur ”hemmablind” man blir som utvecklare. Din största kritiker kan ge den mest värdefulla feedbacken.

Stor potential att kunna göra skillnad

I framtiden tror Dan att behovet av Kemdb kommer att öka. Nya farliga ämnen upptäcks hela tiden. Det i kombination med en ökad frustration hos företag som inte hittar information om varorna och därmed riskerar att inte följa regler eller helt enkelt prioriterar bort säkerhetsarbetet.

– Det finns stor potential ute i Europa. Vid jämförelser med andra länder ser vi ett spann på minst 20 år i hur långt olika länder kommit med kraven kring hantering av kemiska produkter. Sverige ligger långt fram och därför kan vi med stor sannolikhet ser hur verkligheten kommer att förändras i resten av Europa. Det har tidigare lönat sig att strunta i befintliga regler. Vi tror inte det kommer gå att bedriva verksamhet på det sättet längre och här kan vi med Kemdb vara med och göra skillnad.

Text Helena Bredberg, Grand North.

Läs även mer på https://kemikaliedatabasen.se

– Det måste bli lättare att konsumera bättre

Vågen-03 (kopia)

Fanny Näslund och Estefania Coral Andrade, butik Vågen – zero waste:

– Det måste bli lättare att konsumera bättre 

Fanny Näslund och Estefania Coral Andrade startade butik ”Vågen – zero waste” 2020. Deras affärsidé går ut på att reducera onödigt förpackningsmaterial för både livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter. Ganska raskt kammade de hem flera prestigefyllda utmärkelser, som Änglamarkspriset och Östersunds kommuns miljöpris. Men det är inte helt lätt att ändra konsumenternas shoppingbeteende.

– Det tar tid att etablera en ny vana, till exempel att ta med egna förpackningar och burkar till affären, säger Fanny.

Med Vågen vill Estefania och Fanny göra det enklare att leva hållbart. De sätter fokus främst på att undvika plast och dubbelförpackningar, i stället handlas varor som till exempel ris, mjöl och tvål på lösvikt. En basvara i vanliga butiken är ofta förpackad i flera lager, många gånger helt i onödan, menar Estefania och Fanny.

– Vi är som ett filter och tar bort det vi inte vill ha själva, förutom förpackningarna gäller det även produktion och ingredienser. Våra varor är helt naturligt framställda.

Ambitionen med det nya butikskonceptet är också att skapa ett nytt sätt att driva butik. I många andra länder är ”zero waste”, inget avfall, redan en etablerad företeelse.

– Vi hoppas att den här typen av affärer blir mer vanliga i Sverige i framtiden, att det blir ett etablerat sätt att konsumera, säger Estefania.

I början la butiksgrundarna mycket tid på att hitta bra leverantörer som kunde erbjuda högkvalitativa, giftfria varor på lösvikt. Numera har de upparbetat bra kontakter, och de blir till och med spontant kontaktade av nya aktörer som vill sälja sina varor. Även om långt ifrån alla kan möta deras höga krav på innehåll och minsta möjliga packmaterial. Däremot får Fanny och Estefania fortfarande jobba hårt för att öka kännedomen om butiken och vad de kan erbjuda.

– Vi har fått priser och utmärkelser, och mycket uppmärksamhet i media. Det är många som ger glada och uppmuntrande tillrop. Men som någon klok person en gång sa: ”I can’t eat cred for breakfast”, säger Estefania.

– Jag tror att vi måste göra det enklare att konsumera bättre. Här finns till exempel ingen bra parkering, och de flesta vill handla allt på samma ställe när de köper mat. Därför tittar vi på nya möjligheter, både för butiksplaceringen, men också möjligheterna att sälja på webben, säger Fanny.

Den genomsnittliga kunden är en kvinna, och det är mest yngre och äldre som handlar i butiken.

– Vi kan räkna på ena handen hur många män som handlar här. Däremot kan de gärna kika in och ge uppmuntran. Män kontrollerar makt, pengar och vilka som ska få priser, men våra kunder och även leverantörer – de är kvinnor, skrattar de båda.

Oavsett utmaningar är både Fanny och Estefania fast beslutna om att kämpa vidare med sin affärsidé.

– Vi började helt utan stöd. Vi samlade in 65 000 kronor via crowdfunding, och sedan har vi löst det utan vare sig lån eller krediter. Vi har klarat verksamheten genom corona, graviditeter och pågående universitetsutbildningar. En anledning till att vi nu sökte stöd hos inkubatorn är att vi ville visa att det är på allvar. Vi är inte bara två tjejer som säljer pasta, säger Estefania.

– Vi vill vara mer drivande i förändringen och påverka hur människor handlar. Så ICA och Coop, gör er redo – här kommer vi! Vi tror på det här och vi tänker fortsätta, säger Fanny.

Läs mer på vagenbutik.se

Text och bild: Trampolin PR

Wivra är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

Pandemin placerade appen i strålkastarljuset

wivra_petter_S0A1253

Petter Bahlenberg, kundansvarig på Wivra

Pandemin placerade appen i strålkastarljuset

En testversion av kommunikationsverktyget Wivra hamnade hos ett av Östersunds kommuns äldreboende. Wivra-appen är en hubb för alla typer av kommunikation och samtidigt en anslagstavla. Den uppskattades mycket av de anställda som också fått positiv feedback från de anhöriga under testperioden.

– De som provade i Östersund tyckte först att det var en bra app, användbar men inte nödvändig. Men när alla gick på knäna under pandemin insåg de däremot hur mycket tid den faktiskt sparar och hur mycket det underlättade för de anställda, berättar Petter Bahlenberg, nu kundansvarig på Wivra.

När covid-pandemin härjade som värst och behovet av att enkelt och ofta informera och underrätta anhöriga om händelser visade sig Wivra-appen spara tid på äldreboenden. Färre mejl och telefonsamtal till och från anhöriga, som tack vare uppdateringar i appen fick daglig information kring både pandemi och vardag för de boende.

– Framför allt är den enkel för användaren, det är inte en massa krångel och allt finns där smidigt och lättåtkomligt. Var för sig är funktionerna inte unika, men att ha det så samlat och så enkelt som i Wivra, det finns inte på marknaden.

Efter testperioden på Östersunds kommuns boenden drog Petter igång utvecklingen av appen igen. Mycket fanns där, men den behövde bli skalbar på ett bättre sätt för att passa in hos olika företag så de gjorde om programmet från grunden. Fem person är nu med i teamet, fyra boende i Östersund och en i Stockholm, och alla äger lika stor del av bolaget. Målet är att få klart ’front end’-utvecklingen av appen och låta Östersunds kommun köra ut Wivra på fler boenden under första kvartalet 2022. Och det är förhoppningsvis bara början.

Visionen är att alla fem ska jobba heltid med bolaget. För att slippa ta in kapital till löner under utvecklingstiden har de andra heltidsjobb och Wivra utvecklas på fritiden. Slitigt nu, men de tror på att Wivra ska bli något stort.

– Det går åt många timmar för utvecklarna just nu och förhoppningsvis kan vi om två år jobba med det här på heltid allihop. Visst går det långsammare än om vi skulle jobba med bara det här, men det är en trygghet att göra det i lägre takt – och samtidigt ha inkomst.

Tack vare Peak Innovation och deras ”boot camp” för företagare har Wivra nu lyckats lyfta blicken och jobbar med parallella spår under apputvecklingstiden. Petter kikar bland annat på styrelseutveckling och att bygga upp ett ”advisory board”, för att få igång ett bollplank tidigt. De har också fått hjälp med hur man tar in kapital i företaget.

– Det har varit väldigt nyttigt för oss att inte bara stirra på appen, utan även fokusera på företaget. När vi väl kör fullt ut med en skarp produkt kan vi expandera snabbare. Wivra är skalbar nästan i oändlighet och kan användas till mycket annat än äldreboenden.

Läs mer på www.wivra.se

Text och bild: Trampolin PR

Wivra är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

En lösning som kan ge oss bättre hälsa

pia_grafstroem_H8B8776

Pia-Maria Hauschild, HeartBalance

En lösning som kan ge oss bättre hälsa

Österrikiska Pia-Maria Hauschild är affärsutvecklare, och hon kom till Sverige och Åre med sin svenske fästman under coronapandemin. Nu har de bestämt sig för att stanna, och med det tar Pia-Maria också med sig sin affärsidé HeartBalance från hemlandet.

Den går ut på att identifiera både fysisk och psykisk ohälsa, som till exempel utbrändhet, depression och hjärt- kärlsjukdom, till och med innan symtomen ens märks.

– Vårt förebyggande hälsostyrnings-system hjälper dig att optimera din hälsa, genom hela livet, säger Pia-Maria Hauschild.

 

Programmet finns i en app, och hela idén är utformad med hjälp av forskning utifrån det salutogena perspektivet, vilket helt enkelt betyder att man har fokus på hälsa – i motsats till det gängse medicinska synsättet, som mest fokuserar på sjukdom. Forskningen som ligger till grund för metoden utförs på Institute for Salutology, som är beläget vid Sigmund Freud Privat Universität i Wien, där Pia-Maria också arbetar.

I Åre ska Pia-Maria ta hand om den nordiska marknaden. Målgruppen är såväl patienter inom vården som företag och deras medarbetare, men även privatpersoner som vill förbättra sin hälsa.

– Vi vill ändra paradigmen från sjukdomsfokus till friskhetsfokus. Institute for Salutology har jobbat i 20 år med forskning kring det som bidrar till hälsa; som till exempel god sömn, bra mat och rörelse. Utifrån deras underlag har vi kunnat fastställa en perfekt hälsonivå, säger Pia-Maria.

Och det är här som appen kommer in. HeartBalance-analysen mäter det autonoma nervsystemet via en bärbar EKG-mätare, som fästs runt bröstkorgen i upp till 24 timmar.

Baserat på resultatet får bäraren en personlig hälsorekommendation. Genom att göra mätningar och uppföljningar kontinuerligt genom hela livet, kan HeartBalance ge en god helhetsbild av en individs allmäntillstånd.

– Vi kan se en trend som visar var du är på väg hälsomässigt, vilket är oerhört viktigt då utbrändhet och depression är så vanligt i västvärlden. Det här kan bli ett viktigt verktyg, inte minst för företag som vill ta hand om sina anställda och ta reda på om de ligger i riskzonen för ohälsa. Det påverkar inte bara individen positivt, utan också hela företagets lönsamhet, om man får ett verktyg som kan stötta det friska.

Med HeartBalance vill Pia-Maria ge tillbaka den kontrollen till individen. Men för att nå ut på marknaden med sina produkter krävs fortfarande finansiering och resurser, vilket är företagets stora utmaning just nu.

– Idag kan vi förutse sjukdom redan innan du känner av symtomen. Det är starten på ett hälsosamt och välmående liv för alla, och något som vi verkligen vill uppnå med HeartBalance, avslutar Pia-Maria.

 

Läs mer på www.heartbalance.org

Text och bild: Trampolin PR

HeartBalance är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

HydroGreen ger mer än mat på bordet​

Ruben Catarina20x30_10

HydroGreen. Ruben Alkhalil och Cristina Tataran

HydroGreen ger mer än mat på bordet

Med jämna mellanrum aktualiseras frågan om hur vi ska äta klokare och grönare i framtiden. Ruben Alkhalil, jordbruksingenjör från Syrien och numera bosatt i Mattmar, har hittat en lösning med potential. Att odla i redan uppvärmda men oanvända lokaler, med tillsatt ljus, kan skapa smartare användning av ytor – i hela världen.

– Jag kommer sikta in mig på Jämtland och områden häromkring först, sedan Sverige. Men jag har även kontakter i mellanöstern som är intresserade, berättar Ruben Alkhalil.

Man behöver inte vara bonde eller kunnig i odling för att driva upp gröna skott och små ätbara växter med HydroGreens koncept.

– Det finns tre viktiga punkter i vår lösning som är avgörande: du odlar i lokaler som redan finns, vi har en teknisk lösning som alla kan sköta om och vi kan förse dig med grödor som har större mångsidighet än vad som finns på marknaden idag, säger Ruben Akhalil.

Ett stort utbud av grödor och frön lyfter Ruben gärna fram som en unik möjlighet för sina kunder.

– Det finns många som inte kan äta sin favoritgrönsak längre, för de har ersatts av framavlade och genmodifierade, konventionella varianter som inte smakar på samma vis. Det vill vi ändra på.

Men konceptet fokuserar betydligt mer på teknik än på smakdiversitet och att rädda gamla kulturgrödor. Tanken är att få vem som helst att dra igång helhetslösningen med odling i en naturlig miljö för grödorna. Inte nödvändigtvis från ett nytt växthus, utan snarare från ett ödehus, en lokal mitt i staden eller en lagerlokal på landsbygden.

– Det är ett business-till-business-koncept. Vad och hur man sedan säljer är upp till var och en, men butiker som själva säljer är en potentiell målgrupp. Genom att ha odlingen direkt i anslutning till försäljningen minskar transportbehovet. Antalet led som ska ta del av vinsten går från sex till åtta, ner till ett.

Hanteringen ska vara så enkel att allt sköts via en app; bevattning, näring, belysning och analys av vad växterna behöver och förstås – när det är dags att skörda.

– Just nu är vi på jakt efter investerare och kapital så vi kan jobba snabbare med utvecklingen och få fram en tillräckligt bra prototyp som visar hur det funkar.

– Vi har en bit kvar för att färdigutveckla den tekniska lösningen. Just nu är vi på jakt efter investerare och kapital så vi kan jobba snabbare med utvecklingen och få fram en tillräckligt bra prototyp som visar hur det funkar. Vi har också problem med att få de som styr jordbruket och bestämmelser kring det inom EU, att bestämma sig för vilka regler som ska gälla för den här typen av matproduktion.

Hydroponisk odling blir allt vanligare i världen men HydroGreens lösning ska vara en enkel helhetslösning, från frö till produktionsprodukter och en hjälpande hand, eller app snarare, som ser till att alla kan sköta, optimera och leverera odlat grönt året runt. Även de utan förkunskaper.

– Det finns otroligt mycket tomma lokaler som dessutom är uppvärmda till ingen nytta. På det här sättet utnyttjar vi mycket resurser som redan finns där. Man behöver inte vara utbildad agronom eller bonde med en massa jordbruksmark – det är snarare intresset för lokalproducerat och förmågan att driva affärer som är viktigast.

Text och bild: Trampolin PR

HydroGreen –  är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

Smultronsites – samlar små och stora smultronställen på en site

sandrasandkvist_H8B9032-R

Sandra Sandqvist, grundare och ägare av Smultronsites

Sandra samlar guidade turer till Åres smultronställen på en marknadsplats

Kommersiella företag ger tillgång till endast en bråkdel av alla smultronställen som finns i Åre. Idén om att låta vanliga personer med erfarenheter och lokalkännedom erbjuda sin hjälpande hand ut i äventyret födde idén till smultronsites.

– Idén fick liv när jag flyttade till Åre och lärde känna passionerade Årebor som till vardags gör små och stora äventyr – fantastiska upplevelser som är självklara för oss som bor här men som besökare sällan får tillgång till – säger Sandra Sandqvist, grundare och ägare av bolaget.

Sandra har skapat en marknadsplats för upplevelser där besökare och lokala guider enkelt hittar varandra. På smultronsites samlas allt från avancerade toppturer i vintermiljö till en blomstervandring längs låglandets enkla stigar.

– Genom att öppna upp för privatpersoner att skapa upplevelser växer det fram en ny mångfald av personliga äventyr som idag inte finns på marknaden.

Numera jobbar allt fler i gig-form, där man under eget namn utför konsultuppdrag och där marknadsplatser blir den naturliga mötesplatsen för de som behöver få jobb gjort och de som kan utföra dem. På samma tanke grundar sig smultronsites där lokala guider, kreatörer och locals enkelt erbjuda guide-jobb på hel- eller deltid och fakturera med eller utan eget företag. 

På smultronsites marknadsplats kan man skapa och boka upplevelser, här sker även kommunikation mellan guide och gäst samt betalning och utvärdering. Säljaren, det vill säga guiden eller kreatören fakturerar enkelt direkt eller via en faktureringspartner. Detta sänker barriärerna för nya guider att komma ut på marknaden utan att behöva starta eget bolag, bygga hemsida och marknadsföra sig på egen hand, guiderna kan istället fokusera på att erbjuda härliga upplevelser. 

På agendan för fortsatt utveckling ligger arbetet med att förbättra tekniska lösningar för bland annat bokning. Det är också viktigt att förtydliga ansvarsfrågan när det gäller försäljning av guidetjänster eftersom det är en blandning av professionella guider såväl som privatpersoner som kan bokas på smultronsites. 

Affärsmodellen är enkel där smultronsites tar en provision på varje bokad guidning. 

Åre med omnejd är perfekt inledande marknad för Smultronsites då det finns ett stort antal duktiga guider och kreatörer men också ett stort flöde av besökare, både nationella och internationella med vana att boka guide för att upptäcka de finaste platserna. Eftersom Sandra själv jobbat som guide är givet att även hon kommer att erbjuda upplevelser på smultronsites.

– En unik fördel med Åre är det stora entreprenöriella drivkraften och ett starkt nätverk som förhoppningsvis kommer leda till många samarbeten framöver säger Sandra.

Text och bild: Trampolin PR

Smultronsites –  är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

MYO – Hållbart hantverk

MYO Make your own,  Salli Skött och Oona von Zweygberk

Hållbart hantverk med globalt fokus

MYO står för ”Make Your Own”. Och det var precis vad grundaren Oona von Zweygberk gjorde för ett och ett halvt år sedan. Hon hade just klivit av karriärkarusellen i Stockholm för att vara ledig och åka bräda. Så kom corona och hon blev fast i Åre.

– Jag tänkte att det är lika bra att jag stannar här så länge, och på den vägen är det. Där startade Make Your Own, under coronavåren 2020, berättar Oona von Zweygberk.

MYO Make Your Own gör hantverkskit med fokus på design, hållbarhet och tydliga instruktioner. Köparen får en nybörjarvänlig beskrivning, tillsammans med återvunnet garn och en snygg, användbar formgivning. Det kan till exempel vara ett virkat laptopfodral eller ett överdrag i makramé till en lampsladd. Allt material finns i kitet, och tanken är att alla ska klara att skapa MYO´s design.

Oona startade sitt företag på egen hand, men efter en tid anslöt Salli Skött som produktansvarig och delägare. Än så länge jobbar Salli med MYO enbart på fritiden, därför är det Oona som berättar om företagsidén och planerna för framtiden. Oona har en bakgrund inom event- och techvärlden, senast som licensing manager på Epidemic sound. Jobbet kunde ofta vara hektiskt och innebar även många resor.

– Jag hade virkat mycket i Stockholm, det blev en form av stresshantering och inte minst något att göra på långa resor. Jag fick faktiskt företagsidén på ett flyg, då jag frågade mig varför de bara säljer spel i flygbutikerna. Man kan ju lika gärna pyssla med något.

– Det är meditativt och bra för ens välmående att handarbeta. Det finns till och med forskning som visar att hantverk är bra mot stress.

På plats i Åre, och med ett annat lugn i tillvaron, ville Oona testa idén och ta en ny vinkel på hantverks-kiten hon sett hos de stora kedjorna. Inte minst ville hon komma ifrån de traditionella paketen med garn i neon och akryl. Hennes affärsidé är i stället att tillhandahålla garn av återvunnet material, och med andra, mer trendriktiga färger.

– Det här är inte bara pyssel – det bidrar också till att hålla ett hantverk som virkning levande. Då krävs det att både design och material utvecklas och är i takt med vår tid.

– Jag kom i kontakt med garnleverantören på hantverksmässan i Stockholm i februari 2020, då jag av en slump hittade det här återvunna garnet på flera ställen. Det visade sig vara från en fabrik i Finland, där jag också kommer ifrån ursprungligen, berättar Oona.

Med materialfrågan på plats återstår ändå en del nötter att knäcka innan företaget kan gå framåt med full fart.

– Det är en stor utmaning i början att dela in sig i olika roller, och att komma på alla idéer själv. Och pengar är alltid en utmaning. Vad ska man själv leva av, när man skapar något nytt som inte ännu ger en lön, frågar Oona retoriskt.

För att få bärkraft i företaget fokuserar Oona och Salli på produktutveckling och utökade marknader. En av framgångsfaktorerna är de enkla och lättillgängliga instruktionerna som hela tiden funnits på Instagram, men som nu också lanserats på Youtube. Instruktionerna har redan från början varit på engelska.

– Om fem år hoppas vi kunna vara marknadsledande i branschen. Det är därför alla instruktioner är på engelska redan idag, just för att vi ska kunna växa globalt, säger Oona.

 

Läs mer om MYO på https://makeyourown.se

Text och bild: Trampolin PR

MYO är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

Farmor inspirerade till innovation för välbefinnande​

Ergostone, Viktor Ström, grundare och vd

Farmor inspirerade till innovation för välbefinnande

En gammal farmor som envist tränade och en egen ung ond rygg fick Viktor Ström att börja fundera. En elastisk tyngd som inte var farlig att tappa på tån borde vara perfekt för både äldreomsorgen och rehabiliteringsträning. Med patent på kombinationen av elastisk silikon och täljstensmjöl sitter hans företag på en produkt som nu är på väg ut på marknaden.

 –  Min tanke från början vara att sälja ett par hundra, men med efter nyligen införskaffat kapital är prognosen nu betydligt högre än så, berättar innovatören Viktor Ström.

Viktor har arbetat i PR- och reklambranschen, inom omsorg och som psykologilärare, men även arrangerat musik- och nattklubbsevent i både Sverige och utomlands. Många olika spännande projekt, men hittills aldrig något så stort som Ergostone. Produkten, som skulle var ett mjukt alternativ till hantlar och hårda vikter för en farmor som såg dåligt, har utvecklats till en produkt som bjuder på betydligt fler lämpliga egenskaper.

– Det unika med den här produkten är kombinationen av silikonet, som är extremt elastiskt och hållbart, och ett täljstensmjöl med mycket bra termiska egenskaper. Det ger en produkt som är lika mjuk och formbar oavsett om den är nedkyld till minus 20 grader eller uppvärm till plus 50. Kyl den i frysen eller värm den i mikrovågsugnen.

 

 

Täljstensmjölet kommer från Handöl, en liten by precis på kanten till fjällen, bara sex mil väster om det lilla röda huset där Viktor bor. Den grå stenfyllda silikonstrumpan kan användas vid träning och rehab som vikt men också som en lugnande tyngd för stressade eller överaktiva personer. Kyla till smärtlindring och belastningsskador. Värme för muskelvärk, ledvärk, eller annan tillfällig smärta. Användningsområdet är brett. Utöver sina två kilon är Ergostone lätt att tvätta av och att desinficera, så att den potentiellt ska kunna användas inom vården.

– Vi själva är mycket nöjda med vår första produkt, och det är även personerna som testat den. Vi har säkrat ett lager på 40 ton täljstensmjöl som räcker till ungefär 20 000 produkter.

Och det finns mera täljsten i Handöl att göra mjöl av i framtiden. Silikonstrumporna produceras nu i Kina, men de fylls på med täljstensmjöl i Jämtland. Företaget har redan kikat på möjligheterna att flytta hela produktionsledet till Sverige.

– Helst av allt vill vi skapa nya arbetstillfällen här hemma i Jämtland, säger Viktor Ström och blickar ut över Åreskutan.

Läs mer om Ergostone här: https://ergostone.com

Text och bild: Trampolin PR

Ergostone är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.